Home

Achtergrond

Kansen voor kleine boeren

Voor kleine boeren is er wel degelijk toekomst. Misschien wel meer dan ooit.

In de vorige eeuw was het landbouwbeleid volledig gericht op efficiënte productie. Hoe meer je produceerde, hoe meer geld je ontving. Mede hierdoor verdrongen grote bedrijven automatisch de kleine. Maar de tijd dat die kleine bedrijven de voorspelbare afvallers zijn, lijkt voorbij.

Zeker, schaalvergroting blijft ook de komende decennia onstuitbaar. Grootschalige bedrijven moeten zich blijven richten op zo efficiënt mogelijk productie. Maar deze grote jongens laten zo noodgedwongen kruimels liggen die voor de kleinere boeren kansen bieden. De eerste voortekenen hiervan lijken al zichtbaar. In opdracht van Boerderij onderzocht het CBS hoe landbouwbedrijven zich de afgelopen vier jaar hebben ontwikkeld rond de grote steden. Het totale areaal cultuurgrond en niet-cultuurgrond (bos, natuur) steeg in de 20 grootste gemeenten zelfs 7 procent, tegenover een landelijke krimp van 3 procent. En het aantal agrarische bedrijven nam amper sneller af dan landelijk. In sommige grote gemeenten is zelfs sprake van groei.

Vooral de kleine boeren houden robuust stand bij de steden. Hun ondernemersschap wordt kennelijk geprikkeld door de stadse dynamiek en de noodzaak om hun inkomen aan te vullen met verbreding. Het laatste biedt vanzelfsprekend enorme kansen nabij grote steden.

Maar de stadsboeren weten ook als geen ander wat lokale markten wensen, om dan daaruit munt te slaan. Bijvoorbeeld door allianties aan te gaan met horeca halen zij ook meer inkomen uit hun agrarische productie. Lokaal en kleinschalig geproduceerd voedsel is hip. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) gaat na 2013 meer in het voordeel werken van de kleine, lokale producent. De inkomenssteun wordt meer afhankelijk van de mate waarin boeren rekening houden met maatschappelijke waarden als milieu, landschap, natuur en voedselkwaliteit. Ook wil Brussel marktgeoriënteerd produceren stimuleren. Op al deze aspecten kan juist de kleine boer scoren.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.