Home

Achtergrond

Kandidaten zijn volop bezig met Floriade 2022

Terwijl Venlo zich opmaakt voor de opening van de Floriade in april volgend jaar, kijken andere gemeenten al vooruit naar die van 2022. Zeven kandidaten meldden zich voor de organisatie, ieder met hun eigen thema. Noord-Holland Noord mikt op zaadveredeling en de strijd tussen land en water.

Het jaar 2022 is voor gewone stervelingen nog ver weg. Toch wordt in elk geval op zeven plekken in Nederland al druk nagedacht over een gebeurtenis die dan plaatsvindt: de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade. De Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) maakte begin december bekend welke kandidaten zich hebben aangemeld voor de organisatie van het evenement.

Zeven gemeenten, regio’s en samenwerkingsverbanden willen de klus op zich nemen: de gemeenten Almere, Groningen en Amsterdam, de regio’s Rivierenland, Boskoop en Noord-Holland Noord en de coöperatie Flevoland. In januari beslist een selectiecommissie welke voorstellen de beste zijn. Die kandidaten mogen een bidbook opstellen. In oktober 2012, tijdens de Floriade in
Venlo, wordt de definitieve keuze voor de locatie bekend gemaakt.

De kandidaten hebben allemaal hun eigen plannen voor de editie 2022. Noord-Holland Noord heeft twee locaties op het oog: Enkhuizen en de Wieringermeer. Enkhuizen als bakermat van de zaadveredeling met bedrijven als Enza en Bejo zaden. De Wieringermeer als toneel van de strijd tussen land en water, met glastuinbouwgebied Agriport als middelpunt.

Omdat het moeilijk kiezen was uit zes mogelijke locaties, zijn er twee gepresenteerd, zegt woordvoerder Jacques Dekker van Agriboard. Dit is een samenwerkingsverband in de agribusiness dat de Floriade hoopt binnen te halen. ”Maar binnenkort maken we toch een keus uit die twee. In elk geval vóór de selectiecommissie in januari een bezoek brengt aan Noord-Holland Noord.”

Dekker vindt dat Noord-Holland Noord een sterke positie heeft als veelzijdig agribusinessgebied. Een slogan is er ook al: Floriade NHN 2022, waar het beste van de wereld naar boven komt. Ongeacht op welke locatie in Noord-Holland Noord de keus valt, gaat de organisatie met die aanprijzing de boer op. ”We hoeven als regio niet bescheiden te doen”, verklaart Dekker. ”Het was ooit ondenkbaar dat we een Greenportstatus zouden krijgen en ook dat is gelukt.”

De andere kandidaten dragen ieder hun eigen sterke punten uit. Zo profileert Boskoop zich als centraal in Nederland gelegen locatie, die al eeuwenlang is verbonden met de tuinbouw. Rivierenland wil de Floriade houden in het gebied Lingemeren, waarbij de combinatie fruitteelt, boomkwekerijen, glastuinbouw en champignonteelt centraal staat. Groningen presenteert het braakliggende terrein van de voormalige Suikerunie als locatie voor de tentoonstelling. Amsterdam komt met een concept rond stadslandbouw op een bedrijventerrein in Amsterdam-Zuidoost.

Almere ziet zich als een goede kandidaat met veel groen, water en duurzame initiatieven binnen de gemeentegrenzen. De coöperatie Flevoland wil de Floriade naar Lelystad halen. Opvallend genoeg steunt het Lelystadse gemeentebestuur juist de kandidatuur van Almere. Lelystad ziet niets in twee kandidaten uit dezelfde provincie. De stad hoopt met de steun aan Almere economisch en promotioneel te profiteren van het evenement, terwijl financiële rompslomp haar zo bespaard blijft.

Dekker gaat ervan uit dat Noord-Holland Noord een goede kanshebber is om de Floriade 2022 te mogen organiseren. Het bidbook, dat alleen kan worden aangeboden door kandidaten die doorgaan naar de volgende fase, hebben de Noord-Hollanders al bijna af. Daarin is Noord-Holland Noord trouwens niet de enige. De gemeenteraad van Almere stelde half november al een bedrag van 180.000 euro beschikbaar voor het bidbook Almere 2022.

Hoewel de aanloop naar 2022 nog lang is, is dat volgens Jacques Dekker maar betrekkelijk. ”Voor zo’n evenement kun je die tien jaar echt wel gebruiken.” Wel vereist de lange aanloop volgens hem creatieve bestuurders en organisatoren, die in staat zijn om het evenement te laten aansluiten op de situatie over elf jaar. “Ik ben ook wel benieuwd welke communicatiemiddelen we tegen die tijd hebben. Misschien zijn er wel allerlei 3D-presentaties mogelijk. Wat ons betreft geldt: de sky is the limit.”

Venlo maakt zich op
In Venlo is de organisatie van de Floriade 2012 in volle gang. ’De natuur als theater’ is het thema van deze Floriade. Op een oppervlakte van 66 hectare komen vijf velden met thema’s als Green Engine en Relax & Heal. De organisatie rekent op twee miljoen bezoekers. Naast de themavelden komen er twee permanente gebouwen te staan en is de grootste overdekte bloemententoonstelling ter wereld te zien.

Ongeveer honderd deelnemers uit binnen- en buitenland komen met paviljoenen en stands. Onlangs kwamen berichten naar buiten dat er zorgen zijn over de bouw van een aantal Aziatische bijdragen. Volgens de organisatie liggen de voorbereidingen echter op schema. Van 5 april tot en met 7 oktober 2012 is het evenement in Venlo dagelijks te bezoeken.

Of registreer je om te kunnen reageren.