Home

Achtergrond

Henk Bleker luisterde naar het volk

Staatssecretaris Henk Bleker ligt onder vuur. In de Volkskrant (woensdag) werd uitgebreid bericht over de subsidies die werden gestopt in het natuurplan Reiderwolde. De suggestie: er zijn miljoenen gespendeerd, terwijl er ook nog gerommeld is met grondprijzen.

De Volkskrant berekende op basis van verschillende bronnen dat voor het natuurgebied Reiderwolde in Groningen in totaal 11.330707 euro aan subsidies en regelingen is verstrekt. Dat gebeurde voor een deel onder verantwoordelijkheid van Bleker, die toen nog gedeputeerde in Groningen was.

Bleker maakte zich destijds niet geliefd bij Staatsbosbeheer, omdat de plannen van SBB aan de kant werden geschoven ten faveure van een plan van de inwoners van Beerta, waar het natuurgebied zou worden gerealiseerd.

Akkerbouwer en varkenshouder Annechien ten Have was destijds nauw betrokken bij de plannen van de dorpsbevolking. ”Ik heb zelf toen gezegd: als wij de plannen van Staatsbosbeheer niet goed vinden – en dat was zo – dan moeten we zelf met een beter plan komen. Bij mij aan de keukentafel zijn die contouren van de plannen gemaakt. En uiteindelijk zijn die plannen ook gerealiseerd, zoals wij het wilden. Bleker nam zelf geen initiatief, maar hij heeft wel naar de stem van het volk geluisterd.”

De Volkskrant meldt op basis van verschillende documenten dat de grond voor het natuurgebied voor 22.000 euro per hectare is gekocht, en dat de waarde vervolgens is geschat op 23.100 euro per hectare, hetgeen van belang was voor de subsidie die de betrokken boeren kregen voor de realisatie van het natuurgebied. Ten Have: ”Voor die grond is die taxatie zeker niet boven de marktconforme prijs. En ik kan het weten want ik heb zelf ook grond gekocht.”

Blekers woordvoerder zegt dat het natuurgebied tot stand is gekomen volgens de toen geldende regelingen. Als Staatsbosbeheer en niet de boeren het gebied zouden hebben ontwikkeld, zou het aanspraak hebben kunnen maken op dezelfde regelingen en subsidies.

Dat Bleker als gedeputeerde een ambtelijk advies naast zich zou hebben neergelegd, is op zich niets bijzonders, meldt de woordvoerder. ”Een gedeputeerde of een staatssecretaris moet zelf afwegingen maken en beslissingen nemen, en dat betekent ook dat ambtelijke adviezen niet altijd worden opgevolgd.”

Of registreer je om te kunnen reageren.