Home

Achtergrond

’Forfarmers kan nog steeds overnames doen’

Forfarmers sloot in 2011 een deal met Nutreco. De Lochemse onderneming neemt het voerbedrijf Hendrix over, waardoor een multinational ontstaat met een voeromzet van 4,5 miljoen ton. Directeur Bert-Jan Ruumpol verwacht dat concurrenten zullen volgen. De marges in de sector zijn dun en crisis of geen crisis, omvang telt daarom in de mengvoersector.

De Achterhoek staat bekend als een gebied van superboeren, Guus Hiddink en Bennie Jolink. Mengvoerconcern ForFarmers uit Lochem past wellicht bij het eigenwijze, eigenzinnige en zelfverzekerde doch bescheiden imago van de regio. In een tijd van smalle marges, krimpende voerafzet, een noodlijdende veesector en dreigende kredietcrisis deinst topman Bert-Jan Ruumpol er niet voor terug om de grootste overname uit de geschiedenis van het bedrijf te doen.

Wanneer de mededingingsautoriteiten het fiat afgeven voor de overname van Nutreco-dochter Hendrix ontstaat een internationaal concern met een omzet van 5 miljard euro en een 4,5 miljoen ton mengvoer. De zogenoemde ’hooiplukkers’, een bijnaam die stamt uit de 16e eeuw, nemen volgens Ruumpol niet te veel hooi op hun vork. Het bedrijf dankt volgens Ruumpol juist zijn succes aan een groot vermogen tot aanpassing aan de tijd en continu verschuivende toekomstbeelden.

Eind jaren 90 leek het toekomstperspectief in de mengvoersector beperkt door de krimpende veestapel. De mengvoerindustrie reageerde gelaten, zag zich plots geconfronteerd met overcapaciteit. Afslanking leek het devies. De teruggang van de voersector leek onvermijdelijk.

Het bedrijf koos onder leiding van Ruumpol, een man met liefde voor cijfers, niet voor een achterhoedegevecht maar voor de tegenaanval. Een op voer en de grondstoffenhandel gebaseerde groei naar grote getallen, werd het devies. ”Met meer omvang krijg je meer capaciteit om te investeren in onderzoek en ontwikkeling, wordt je aantrekkelijker als werkgever voor getalenteerd personeel en kun je schaalvoordelen behalen”, aldus Ruumpol. ”Een aantrekkelijke werkgever zijn, is van toenemend belang om de betere medewerkers te hebben en te houden omdat productinnovatie steeds belangrijker wordt en bij een groter bedrijf ook grotere beslissingen horen.”

Deelnemingen en onroerend goedactiviteiten werden verkocht. Eind 2005 werd gekozen voor de commercieel meer aantrekkelijke naam ForFarmers en belangrijker, het vermogen van leden werd op naam gesteld. ForFarmers werd als BV in 2007 los gezet van de coöperatie, die verder zou gaan als FromFarmers. De coöperatie heeft het overgrote deel van de aandelen ForFarmers. Leden krijgen sinds de voltooiing van de plannen niet langer een nabetaling of voordeel op de inkoop van voer, maar dividend op ledencertificaten en andere vermogenstitels.

De directie kreeg de handen vrij voor de in de ogen van Ruumpol broodnodige acquisities. ForFarmers maakte volgens Ruumpol dan ook vroegtijdig de interesse in Hendrix bij Nutreco bekend. Wanneer de Nederlandse Mededingingsautoriteit de deal toestaat, wordt de overname afgerond in het eerste kwartaal van 2012. De kosten? Ruumpol zwijgt erover, evenals over de opbrengsten. ”Ik kan u alleen verzekeren dat mijns inziens aan alle rendementseisen zal worden voldaan.”

Tijd om Hendrix rustig te integreren, krijgt Ruumpol in elk geval niet. Hij maakt zich geen illusies over de aanhoudende druk van concurrenten als Agrifirm of De Heus Voeders: ”Ik heb daar geen problemen mee. De voermarkt is hard maar rechtvaardig.” We spreken in de voermarkt over flinterdunne marges. Op een omzet van 4,2 miljard euro heeft ForFarmers in 2010 een winst zonder buitengewone posten van iets meer dan 30 miljoen euro gemaakt, waarvan een groot deel afkomstig is van een deelneming in het Rotterdamse grondstoffenhandelsbedrijf Cefetra. De efficiëntie van de voersector wordt soms door wetenschappers geciteerd als een belangrijke reden voor het voortbestaan voor de bij tijd en wijlen noodlijdende Nederlandse vleessector.

De concurrentie zal mogelijk het integratiejaar aanpakken voor de aanval. Het is volgens Ruumpol in elk geval waarschijnlijk dat na de fusie van Agrifirm en Cehave Landbouwbelang en de overname van Hendrix door ForFarmers meer partijen zoeken naar fusies en overnames. ”Zolang ik in de sector werk, zie ik consolidatie. In Europa is de mengvoermarkt 150 miljoen ton groot. De Nederlandse markt is wellicht 13 miljoen ton groot en de Duitse markt 22 miljoen ton. Met een voeromzet straks van 4,5 miljoen ton is er ook voor ForFarmers voldoende ruimte voor groei.”

Hendrix is van oudsher meer dan ForFarmers gericht op het ontwikkelen van kennis. ForFarmers blinkt dan weer uit in efficiëntie, aldus Ruumpol. ”Het is het beste van twee werelden. Bij de overname hoort ook een deal volgens welke ForFarmers kan beschikken over de kenniscentra van Nutreco. Op het terrein van productontwikkeling geloof ik dat het nieuwe ForFarmers een slag kan slaan.”

Of de merken ForFarmers en/of Hendrix blijven bestaan, moet nog worden besloten, evenals de totale omvang van het personeelsbestand en de nodige fabrieken. De kans dat een fabriek voor varkensvoer wordt gesloten, is reëel, geeft Ruumpol toe. ”De markt voor varkensvoer krimpt in Nederland de komende jaren relatief sterk, met procenten. Deels compenseert ForFarmers de marktkrimp door marktaandeel te winnen in Nederland en de afzet van pluimveevoeders in Duitsland te vergroten, maar uiteindelijk zullen ook wij een dip zien.”

Ruumpol denkt dat schaalgrootte niet alleen leidt tot logistieke- en productievoordelen en een groter innovatiebudget. Sinds enkele jaren is ForFarmers zich terdege bewust van een oplaaiende strijd om agrarische grondstoffen. De soja uit Brazilië vindt bijvoorbeeld steeds vaker zijn weg naar Azië. Een grotere partij heeft meer marktmacht en mogelijkheden tijdig en goed te ’sourcen’. Ruumpol denkt daarom dat ook groei van Cefetra belangrijk is om grip op de wereldmarkt in grondstoffen te behouden.

In 2008 vergrootte ForFarmers een belang in Cefetra tot 57,7 procent, waarmee het feitelijk zeggenschap over het bedrijf verkreeg. ”Ik ben als aandeelhouder echt onder de indruk van het bedrijf en het belang van Cefetra voor ons maar ook de mengvoersector als geheel is groot. Het is meer dan een handelsbedrijf, het is een supply chain manager. Op eenzelfde wijze wil ForFarmers toenemend meer een partner voor de boer zijn.”

Een van de weinige constanten

De aanwezigheid van Ruumpol in de top van het mengvoerconcern is een van de weinige constanten in de recente bedrijfsgeschiedenis van ForFarmers. De geboren Tukker begon met een studie accountancy bij PriceWaterHouse, leerde het zakenleven goed kennen bij voedingsconcern Wessanen en kwam uiteindelijk al in 1991 als financiële topman binnen bij één van de voorlopers van ForFarmers, ABC. In het jaar 2000 gingen ABC en branchegenoot CTA samen op in ABCTA. Ruumpol werd in 2003 algemeen directeur.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.