Home

Achtergrond

Classificatie: zorgvuldigheid voor alles

De invoering van een nieuw classificatiesysteem is opnieuw uitgesteld met drie maanden. De belangrijkste reden die wordt genoemd is dat er veel meer variatie tussen Nederlandse varkens bestaat dan tot nu toe werd aangenomen.

De invoering van nieuwe classificatieapparatuur in de nieuwe slachterijen is voor de tweede keer met drie maanden uitgesteld. Oorspronkelijk zou er vanaf 1 oktober gewerkt worden met het nieuwe systeem. In september werd echter besloten tot uitstel, omdat de slachterijen meer inzicht wilden hebben in hoe het nieuwe systeem zich zou verhouden tot het oude systeem. Nu is er opnieuw uitstel gevraagd omdat er gesleuteld moet worden aan de regressieformules die het verband tussen het oude en het nieuwe systeem weergeven. Die verbanden blijken niet rechtlijnig te zijn. Er zijn begin dit jaar zo’n vierduizend proefslachtingen gedaan van varkens van verschillende herkomst en type, op basis waarvan die regressielijn is opgesteld. In eerste instantie bestond de indruk dat de magervleespercentages over de hele linie rond de 2 procent hoger uit zouden komen.

De afgelopen maanden is er in veel slachterijen met beide systemen parallel gedraaid. Dat heeft een schat aan gegevens opgeleverd. Uit die gegevens blijkt dat het verschil tussen het oude HGP en het nieuwe CGM-systeem minder groot uitpakt; zo rond de 1 procent mager vlees. Ook blijken er onverwachte andere zaken op te doemen. Varkens die bij het oude systeem laag classificeren blijken bij het nieuwe systeem veel beter uit de bus te komen en andersom.

Aan het classificatiesysteem hangt het landelijke uitbetalingsschema van het PVV. Dit schema lag in de PVV-vergadering voor en ging uit van een systematische verhoging van het basis magervleespercentage van 2 procent (van 56 naar 58 procent).

Het nieuwe classificatiesysteem CGM is stukken nauwkeuriger dan het tot op de draad versleten HGP-prikpistool. Je zou als slachterij dus het HGP-pistool aan de kant kunnen gooien en over kunnen gaan op het nieuwe CGM-systeem met daaraan gekoppeld een uitbetaalsysteem. Dat vereist verder een zeer goede uitleg aan de varkenshouders, om ze voor te bereiden op de verschillen.

Er is de slachterijen echter veel aan gelegen om de enorme onrust die er ontstond in Duitsland na de invoering van nieuwe apparatuur en daarmee verbonden uitbetalingsschema’s (Maskes) te voorkomen. Daarom is nu in de PVV-vergadering besloten tot uitstel om de overgang van oud naar nieuw zo geruisloos en zorgvuldig mogelijk te laten verlopen.

De komende drie maanden zullen eerst in Boxtel, de grootste slachterij van Nederland, parallelmetingen met beide systemen worden uitgevoerd. Op basis van het gegevensbestand met meer dan 55.000 classificatiegegevens uit verschillende slachterijen zal een nieuwe formule worden opgesteld en gevalideerd. De COV heeft verder toegezegd regelmatig te communiceren met handel en primaire sector. Ondanks al die zorgvuldigheid staat het wel vast dát er verschillen zullen zijn die de nodige onrust veroorzaken, zo verzekeren alle partijen.

Of registreer je om te kunnen reageren.