Home

Achtergrond

CO2-score tuinder meer dan inkoopargument

Spaanse tomaten hebben gemiddeld een iets betere CO2-voetafdruk dan Nederlandse. Die constatering ligt gevoelig. Het Landbouweconomische instituut LEI haalde een nieuwsbericht daarover in juli van de website na negatieve berichtgeving.

Vergelijking van gemiddeldes roept dus weerstand op. Nu brengt het Productschap Tuinbouw met de internationaal erkende (PAS 2050) meetmethode voor CO2-uitstoot een vergelijkingsmodel voor individuele bedrijven. Goed scorende bedrijven kunnen dus een streepje voor krijgen.

Het schap hoopt zelfs dat dit het inkoopproces beïnvloedt van grootwinkelbedrijven. “Zo kunnen Nederlandse ondernemers scoren met het resultaat van hun investering in verduurzaming. De retail - en met hen de consumenten - is nu aan bod om hun wens naar minder CO2-uitstoot in hun koopgedrag tot uiting te brengen”, zei PT-voorzitter Agnes van Ardenne, bij uitreiking van het eerste certificaat aan het biologische teeltbedrijf BiJo Logische Groenten.

Het klonk bijna als een koopadvies van de PT-voorzitter. Het PT verwacht dat in Frankrijk een verplicht label komt voor CO2-uitstoot. Afnemers in landen als Verenigd Koninkrijk lijken hier ook voor te kiezen. Daarbuiten lijkt het een instrument voor de tuinbouw om de CO2-doelstellingen te halen. Een prikkel van de markt kan de duurzaamheidsontwikkeling in de tuinbouw versnellen, al verwacht niemand dat een zuinige tomaat echt meer geld zal opbrengen.

De in Nederland ontwikkelde rekenmethode krijgt in januari naar alle waarschijnlijkheid internationale erkenning. Dan is van zaadje tot winkelschap voor vrijwel alle technieken en materialen in de tuinbouw (ook sierteelt en vollegrondsteelt) een CO2-voetafdruk te meten. Zo berekende Blonk Milieuadvies al dat biologisch teeltbedrijf BiJo 0,92 kilo CO2 nodig heeft voor een kilo tomaten. Dat staat gelijk aan 4 kilometer rijden met een auto. BiJo haalt naar schatting een dertig procent betere score dan een gangbare kilo tomaten. Het aardwarmtebedrijf Van den Bosch weet die uitstoot met 80 procent te beperken.

Een nulscore is niet haalbaar, denkt Blonk Milieuadvies, tenzij je als teler gaat compenseren. Je koopt als bedrijf dan de uitstoot feitelijk af.

Het PT heeft een belangrijke rol gespeeld bij het nieuwe rekenmodel. Met Blonk Milieuadvies werd internationaal gepleit voor zo’n standaard op basis van de standaard PAS 2050. Het is een succes voor het PT dat graag duurzame ketentaken blijft uitvoeren na de reorganisatie en modernisering.

Er zit ook een andere kant aan. Telers die niet investeerden in duurzame ontwikkeling zullen hun wenkbrauwen fronzen. Door de crisis zullen zij ook niet snel kunnen investeren in verbeteringen. Verliezen zij geen marktkansen? Toch zijn ook voor hen snelle winsten te boeken, denkt Blonk Milieuadvies. “Je kunt ook je CO2-uitstoot naar beneden brengen door je keuze in verpakkingen. Hergebruik van materialen kan al veel schelen”, aldus projectleider Jasper Scholten.

Hij denkt niet dat met het certificaat een nieuw keurmerk is geboren, al is het wel aannemelijk dat het door de consument in de toekomst als keurmerk zal worden gezien.

Of registreer je om te kunnen reageren.