Home

Achtergrond 9 reacties

Bokkende partijen

Bleker moet oppassen voor bokkende partijen. In Brussel geldt vooral het gelijk krijgen.

Staatssecretaris Henk Bleker houdt van duidelijke taal en ferme standpunten en dat laat hij graag merken als hij voor een zaal met boeren staat. Daarbij pakt hij ook langlopende problemen aan, zoals het mestoverschot en de aanleg van natuur in Nederland, waarop het kabinet Rutte fors wil bezuinigen. In de mestvisie van de regering is duidelijk het resultaat van overleg met de sector te zien, tegelijkertijd is de bal om de doelen te halen ook heel handig bij de sector zelf neergelegd. Het wordt nog een hele toer voor de veehouderij om de gestelde doelen voor bijvoorbeeld mestverwerking te halen. Wat meer diplomatie in de onderhandelingen en het minder op scherp zetten van verhoudingen zijn op andere terreinen hard nodig.

Natuurakkoord na twee maanden al gesneuveld

In het natuurbeleid is een groot deel van de verantwoordelijkheid bij de provincies neergelegd, inclusief een forse bezuiniging op het budget. In september dit jaar werd een moeizaam akkoord bereikt over het nieuwe natuurbeleid met de koepel van provincies IPO. Inmiddels lijkt dat akkoord al gesneuveld voor het uitgevoerd kan worden. Het akkoord is al afgewezen in de provincie Noord-Brabant en Groningen en dat dreigt ook te gebeuren in Flevoland en Noord-Holland. Flevoland heeft zelfs al een rechtszaak aangespannen tegen EL&I om de rijksbijdrage voor het door Bleker geschrapte natuurgebied Oostvaarderswold af te dwingen.
De harde onderhandelingen om de bezuinigingen op natuuraanleg en beheer af te dwingen, keren zich nu tegen de staatssecretaris. Daarbij spelen ook politieke verhoudingen in de provincies een rol. Opvallend is dat in Brabant de PVV tegen het akkoord stemde, terwijl deze partij landelijk juist voorstander is van de forse bezuinigingen op natuur. Totaal onduidelijk is het nu hoe het verder gaat, alle 12 provincies en de Tweede Kamer moeten immers instemmen met het akkoord. Dat raakt ook de landbouw direct. Voortdurende onzekerheid over de budgetten van provincies voor inrichting van het landelijk gebied inclusief zaken als kavelruil. Belangrijker nog, de onduidelijkheid over gebieden met een beschermde natuurstatus. Dat zou minder kunnen worden als de EHS kleiner zou worden en de provincies in de loop van volgend jaar nieuwe begrenzingen op stellen. Dat maakt heel wat minder enthousiast over de aanpak van Bleker, die door zijn talrijke vijanden in politieke en natuurkringen als ‘natuurbarbaar’ wordt weggezet.

Olifant in Brusselse porseleinkast

Ook in Brussel heeft Bleker inmiddels al op flink wat tenen getrapt, zowel bij de EU als bij de Belgische regering. Los van de vraag of de Brusselse kritiek altijd terecht is, zijn er op meerdere terreinen flinke meningsverschillen. Bijvoorbeeld over het Nederlandse streven om de Hedwigepolder niet te ontpolderen en over het halen van Natura 2000 doelstellingen. Over de Hedwige is de Vlaamse federale regering boos. Daarbij komt dat Nederland een van de meest kritische lidstaten is over de hoogte van het EU-budget en per minder geld wil afdragen aan de EU.
Volgens meerdere ingewijden in Brussel dreigt Nederland terecht te komen in de groep van erkende EU-critici als Zweden, Denemarken en Groot-Brittannië. Ook neemt Nederland volgens dezelfde ingewijden soms verbazende posities in die dan wel principieel zijn of voor Nederland van weinig belang, maar ondertussen wel kwaad bloed zetten bij landen die er wel belang bij hebben. Zo houdt Nederland als enige lidstaat de toetreding tegen van Bulgarije en Roemenië tot het Schengen-verdrag. Deze week leidde dat tot een oproep van de president van Roemenië om Nederlandse groente te weren. Iets wat ze in Brussel ook nog niet zijn vergeten is de persoonlijke actie van Bleker om de export van groente naar Rusland weer vlot te trekken na de Ehec-crisis. Daarmee scheerde hij voor de commissie langs die dat voor alle landen tegelijk aan het regelen was. De staatssecretaris onderstreepte daarmee zijn drang om niet te praten, maar te doen. In Brussel staat dat zo ongeveer gelijk aan het dansen als een olifant in een porseleinkast.

Gelijk krijgen is belangrijker dan gelijk hebben

Dat baart toch wat zorgen over de onderhandelingen over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Ook deze week staat dat weer op de agenda van de bijeenkomst van EU-landbouwministers. Nederland wil op vrijwel alle onderdelen aanpassing van de voorstellen van de (Roemeense!) EU-landbouwcommissaris Dacian Ciolos. In de eerste plaats op de bovengemiddelde daling van het budget voor Nederland (meer dan 8 procent). Maar ook op het onderdeel vergroening. Nu hebben vrijwel alle landen forse kritiek op het nieuwe GLB-voorstel, maar het is wel zaak om de juiste bondgenoten te vinden voor staatssecretaris Bleker. Het is dan niet verstandig om potentiële medestanders op andere terreinen al te veel openlijk tegen te werken, ook al gaat het dan om zaken van ondergeschikt belang. Keiharde openlijke standpunten en uitspraken vooraf maken het daarbij ook niet makkelijker. In Brussel geldt, nog meer dan op andere plaatsen, dat het niet gaat om gelijk hebben, maar om gelijk krijgen. Of meer in Blekers termen: Andere partijen kunnen dan wel op een makke pony lijken, toch kunnen ze altijd nog een keer gemeen bokken of een been uitslaan.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Realist

  Bleker probeerd nog te redden wat er te redden is! Mensen die menen dat werken een recht is en geen plicht, hebben alles gedaan om de hard werkende mensen het lastig te maken. Nauur was en is hun paradepaardje, hoe meer hoe beter. Voedsel halen ze goed koop weg van die arme mensen op de wereld. Het is schandalig dat dit gebeurd, hier van aldie goede landbouwgrond natuutr maken en het voedsel stelen! Bleker grijpt zeer terecht in!

 • no-profile-image

  Rinus

  Goeie vent Henk Bleker

 • no-profile-image

  Isidorus

  Een schat van een kerel die Henk Bleker vind mijn vrouw.
  Henk ga zo door.

 • no-profile-image

  Gijsbert

  @ realist Dus jij vind dat Bleker goed werk doet door landbouwgebieden te behoeden voor natuur, doet die meneer het ook zo goed als hij de beschermde status van natuurgebieden opheft en deze gebieden daarmee vogelvrij verklaart?

 • no-profile-image

  Auke Landman

  veel respekt voor Bleeker, met name zijn Natuur opstelling,hopelijk krijgt hij de politiek ook aan zijn kant...

 • no-profile-image

  buurman, buurse

  Hr.Bleeker, ga zo door. Mijn grootste respect! De natuur gekken, die niet weten wat goed en gezond eten/voedsel is, willen ons land verpauperen, vooral Flevoland is de klos met deze gekken.
  Veel wijsheid gewenst voor dit kabinet1

 • no-profile-image

  Charly's Devil

  Het is verstandiger om de landbouwgronden in de waterwingebieden op te kopen en op te planten met bos, dan het opkopen van landbouwgronden in Flevoland ten behoeve van de aanplant van bos. Er zijn een aantal waterwingebieden in Gelderland en in Brabant die zeer gebaat zijn met de opplant van bos op de landbouwgronden rond de waterwinput. De sterk doorlatende grond kan de doorsijpeling van mineralen niet opvangen. Een beschermgebied zoals de Venen in Hoog België is daarom zeer gewenst. De Flevo beplanten met bos is een giga verkwisting van overheidsgeld met slechts 1 doel: EHS van oorspronkelijk natuurgebied naar nieuw aangelegd. Planologisch dus een dure fout om de Oostvaardersplassen tot natuurgebied te laten uitgroeien.

 • no-profile-image

  Charly's Devil

  De natuurhysterie is de politici naar het hoofd gestegen. Gelukkig staat Bleker met beide benen aan de grond.Het is veel verstandiger om geld uit te geven aan de bijdragen voor de oplossing van het mestprobleem langs de kunstmestroute dan het opkopen van landbouwgronden om er bos te planten op zeekleigrond. In een democratie krijgt het volk een stem. Maar als die stem leidt tot verkwisting door ideële doelen na te streven, dan moet de politiek ruggegraat tonen en aangeven dat het de welvaart en indirect het welzijn van de mens zal schaden in Nederland. Zolang vele burgers hun tuin in tegels leggen in ons land is het zeer de vraag of wij wel door moeten gaan met een te kostbaar natuurbeleid. Natuur maak je zelf en begint in jouw eigen tuin.

 • no-profile-image

  Realist

  Als je ziet hoe de bossen de afgelopen 40 jaar zijn onderhouden, dan verdienen ze geen meter natuur meer. De boeren kregen de schuld dat de bossen dood gingen en een boel maatregelen zijn daardoor genomen. Ze hebben de kip van de gouden eieren afgslacht, en onkruid daarvoor terug gekregen! Het afgelopen beleid heeft veel vernielt, wanneer draait deze idiote situatie. Men dient geen enkel doel, alleen kun je een hongersnoot verwachten. De voedselbanken zijn er niet voor niets, het is erg dat dit nodig is. De mensen die het nu nog breed hebben in crisistijd begrijpen niet wat er gaande is! Er zijn heel veel zeer domme mensen, anders had het zo ver nooit gekomen! Bleker probeerd dit ontij te stoppen, hopelijk wint hij dit !!!

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.