Home

Achtergrond

Boeren bij Lelystad Airport blij met uitspraak Raad van State

De Raad van State heeft geoordeeld. De uitbreiding van Lelystad Airport gaat voorlopig niet door. Akkerbouwer Rob ter Haar juicht. De bezwaren die hij en andere omwonende boeren aandroegen, zijn gehonoreerd. Hij voelt zich echter geen actievoerder.

Op de ochtend na de uitspraak van de Raad van State – vliegveld Lelystad mag voorlopig niet uitbreiden – twittert Rob ter Haar: ”Wist u dat de luchthavenontwikkeling een positief effect heeft op de leefbaarheid in de buurt? Gisteravond gezellige borrel gehad!”

De boeren rond het vliegveld zijn blij. De uitspraak van het eerbiedwaardige rechtscollege wordt gevierd. Natuurlijk is Ter Haar erbij. De jonge akkerbouwer/vleeskuikenhouder (28) uit Lelystad zit sinds begin dit jaar in het bestuur van de Club van Direct Omwonenden en heeft zich suf vergaderd. Niet voor niks blijkt nu.

Een groep van zestig agrarisch ondernemers strijdt al jarenlang tegen het plan van Den Haag om Lelystad Airport uit te breiden. Dit vliegveld moet, als het aan de regering ligt, op termijn Schiphol ontlasten en ruimte bieden aan 45.000 extra vliegbewegingen.

De leefbaarheid in het gebied is in het geding, zeggen de boeren. Misschien nog wel belangrijker, de agrariërs maken zich zorgen over voedselveiligheid. Wat komt er straks allemaal op hun gewassen terecht? Daar is volgens hen veel te weinig over bekend.

Rob ter Haar boert samen met zijn schoonouders op een bedrijf met 130 hectare akkerbouw en 45.000 vleeskuikens. Op dit moment vliegen er vooral helikopters en kleine zakenvliegtuigen van en naar de luchthaven. Het hart van het vliegveld ligt op zo’n 1.500 meter van zijn bedrijf, de aan- en afvoerroute op 200 meter. Dat geeft nu al veel lawaai.

Onlangs had hij een groep ambtenaren op bezoek. Om de haverklap moest hij stoppen met zijn verhaal, door het geluid van de voorbijkomende vliegtuigen was hij onverstaanbaar. Kun je nagaan wat de overlast is als straks grote passagiersvliegtuigen langskomen, zegt hij.

De Raad van State heeft de plannen getoetst aan de luchtvaartwet en vorige week geoordeeld dat de onderbouwing van de gewenste uitbreiding daarmee in strijd is. Het grootste bezwaar van de raad is dat in het besluit van de regering de exacte vliegroutes niet vastliggen. De gevolgen voor omliggende agrarische bedrijven en het milieu zijn daarom niet in te schatten, stelt de raad.

Juist dat had de club van omwonenden in zijn bezwaarschrift naar voren gebracht. Ter Haar: ”Als boeren proberen we schoon te produceren. De supermarkten leggen de lat steeds hoger. Dat geldt helemaal voor de biologische bedrijven. En daar hebben we er veel van in dit gebied. Het effect van de neerslag van milieuvervuilende stoffen op onze producten is onbekend. Is nooit goed onderzoek naar gedaan. Wij vinden dat er eerst zicht moet zijn op de gevolgen van meer vliegverkeer op de veiligheid van agrarische producten. Dat is de Raad van State nu met ons eens.”

De jonge akkerbouwer maakt zich meer zorgen. Wellicht mogen er straks geen windmolens meer worden gebouwd in de buurt van de luchthaven. Misschien wordt de omliggende akkerbouwers verboden om bepaalde gewassen te verbouwen om zo overlast van vogels tegen te gaan. Ter Haar: ”Pas als je dat soort dingen in kaart hebt gebracht, wordt helder wat de precieze effecten zijn voor ons. En kun je vervolgens werken aan een goede schaderegeling. Met de juridische uitspraak zetten we een forse stap in die richting. Het kabinet moet terecht zijn huiswerk overdoen.”

Hij is een realist. Als het Rijk doorzet, komt de uitbreiding van de luchthaven er toch wel, zegt hij. Het kabinet, de provincie en gemeente Lelystad hebben na de uitspraak ook duidelijk gemaakt door te gaan op de ingeslagen weg. De individuele belangen van een groepje boeren en tuinders zijn uiteindelijk ondergeschikt aan het zogeheten algemeen belang. Snapt hij ook wel. Maar dat mag niet betekenen dat aan de individuele belangen voorbij wordt gegaan. ”Juist daarom hebben we een groep gevormd en we zijn zo een stevige gesprekspartner van de overheid.”

De groep van omwonenden is geen actiegroep, zegt Ter Haar met nadruk. ”Wij willen meepraten, argumenten aandragen, altijd in discussie blijven met degenen die Lelystad Airport willen ontwikkelen. Met trekkeracties en spandoeken krijg je wel publiciteit, maar sta je vervolgens buitenspel.”

Ter Haar en zijn medebestuursleden zijn nu bezig met een plan van aanpak voor een langjarig monitoringsonderzoek. Mocht de luchthaven later toch worden uitgebreid, kan onmiddellijk worden begonnen met monitoren. ”Meten is weten”, zegt hij. ”Misschien blijkt dan dat de uitlaatgassen geen gevolgen hebben voor onze producten. Des te beter.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.