Home

Achtergrond

'Boer moet omgeving meer betrekken bij bedrijf'

Doetinchem – De agrarisch ondernemer krijgt een steeds grotere verantwoordelijkheid over het uitdragen van de bedrijfsvoering naar zijn omgeving. Dat blijkt uit de tien bijeenkomsten die het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) afgelopen maand heeft gehouden. Wilco de Jong, voorzitter van het NAJK, licht hun standpunt over schaalvergroting toe.

Hoe kijkt het NAJK aan tegen schaalvergroting?
”Het NAJK vindt dat schaalvergroting geen doel moet zijn, maar een middel. Daarbij speelt de locatie een steeds belangrijkere factor. Grootschalige uitbreiding met behoud van maatschappelijk draagvlak kan eigenlijk alleen in dunbevolkte gebieden en bedrijfsterreinen. ”

Hoe stel je je die bedrijfsterreinen voor?
”Dat willen we nog verder uitwerken, maar het is duidelijk dat productiebedrijven op een terrein zouden moeten komen met andere schakels uit de keten zoals verwerkers en handel. Het doel van een dergelijk terrein is dat het zo min mogelijk overlast geeft. Immers, de omgeving wordt steeds belangrijker en zou standaard moeten worden opgenomen in de bedrijfsvoering van een ondernemer. ”

Moeten boeren en tuinders hun omgeving meer betrekken bij het bedrijf?
”Ja, ik doe een oproep aan alle ondernemers om dit beter op te pakken. Kijk goed naar de locatie waar je zit en onderzoek of er draagvlak is voor je bedrijf en eventuele uitbreiding daarvan. De omgeving gaat steeds vaker bepalen of een boerenbedrijf of tuinderij kan groeien. Dat is nu eenmaal de realiteit waar we mee te maken hebben. Ik merk nog te vaak dat dit nog wel eens wordt vergeten, maar de omgeving en het draagvlak zou altijd de achterliggende gedachte moeten zijn van de bedrijfsvoering."

Moet de overheid regels stellen aan bedrijfsomvang?
”Nee, dat vind ik niet. De landelijke overheid kan de bedrijfsomvang ook nauwelijks sturen. De lokale overheid wel. Maar ook vanuit de lokale overheid zijn geen regels nodig. Het is aan de ondernemer dit zelf op te pakken.”

Hoe kan een ondernemer meer draagvlak creëren?
”De jonge boeren en tuinders moeten het goedgebekte publiek meer meenemen in hun liefde voor het vak. Nieuwe toepassingen via internet en social media kunnen daarvoor heel goed worden ingezet. We merken dat dit heel goed werkt.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.