Home

Achtergrond

Beleggers houden grondprijs op peil

Hoewel er minder beweging is op de markten van grond en vastgoed, blijft de prijs van agrarisch onroerend op niveau. Weliswaar tegen de verwachting in.

Hoewel de Europese politieke onrust en de huidige economische situatie tot gevolg heeft dat er relatief weinig handel is, zorgt het er indirect voor dat de prijzen in de benen blijven. Particulieren hebben namelijk vaker interesse in agrarisch onroerend goed en dan met name in losse percelen. Landbouwgrond heeft bewezen een hard ruilmiddel te zijn en dus aantrekkelijk om in te investeren. Uit navraag bij landelijke makelaarskantoren blijkt dat ongeveer 10 procent van de te koop aangeboden percelen wordt verkocht aan beleggers.

Investeerden voorheen particulieren in goud en zilver, nu komt grond daar bij. Deze groep kopers vangt het wegvallen van de overheid als kopende partij op de markt, op. Dat is de voornaamste reden waarom de grondprijzen op niveau blijven en niet wegzakken zoals werd verwacht. Keerzijde is dat er tevens om dezelfde reden weinig grond te koop komt: met name oudere grondbezitters houden het vast.

Het aantal transacties is al het hele jaar op gelijk niveau, zo blijkt uit de cijfers van het Kadaster. Alleen de Noordelijke regio’s laten sinds oktober een plusje zien. Deze trend zet ook door in november (zie tabel). Makelaars in de provincies Friesland en Groningen beamen dat er meer reuring is. De vraag naar agrarische bedrijven en los land neemt licht toe. Behalve particuliere investeerders, zijn akkerbouwers en veehouders ook een vragende partij. Boeren bereiden zich voor op de nieuwe beleidsnormen en grond is daarin een belangrijke speler. Ook zijn er in de Noordelijke provincies nog enkele gebieden waar boerenbedrijven verplaatst moeten worden, breiden bedrijven uit of splitsen maatschappen zich. Vooral de veehouders die naar verhouding met andere agrarische sectoren een redelijk jaar achter de rug hebben, zoeken grasland. Maar ook akkerbouwers zijn vaker op zoek naar efficiënt berijdbare gronden met een goede waterhuishouding.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.