Home

Achtergrond 676 x bekeken

’Vleeskeuring moet moderner en goedkoper’

De vleeskeuring moet op de schop. COV en de VWA werken aan een efficiëncyslag. De keuring moet moderner en vooral goedkoper, aldus voorzitter Jos Goebbels van de COV.

De vleeskeuring, zoals die in grote lijnen in de Europese slachthuizen wordt gedaan door de overheid, is in de twintiger jaren van de vorige eeuw ontwikkeld door de Duitser Ostertag. Sindsdien is de keuring nauwelijks meer gewijzigd.

Binnen de Europese voedselveiligheidautoriteit Efsa is het besef dan ook doorgedrongen dat de vleeskeuring moet worden geschoeid op een moderne leest, gebaseerd op de risico’s van vandaag de dag. Onlangs verscheen een rapport waarin deze organisatie lijnen uitzet voor een modernere keuring. Voordat de ideeën door de Europese molen zijn, zijn we echter nog wel enkele jaren verder, verwacht voorzitter Jos Goebbels van de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV).

Goebbels (die zelf jaren werkte bij de keuringsdiensten van de overheid) heeft uitgesproken ideeën over de keuring. ”Ostertag zette een voor zijn tijd modern keuringssysteem op, gebaseerd op een risico-analyse uit die tijd. Maar het is nu hoog tijd de vleeskeuring te enten op de risico’s die heden ten dage gelden.”

Er is in de levensmiddelenproductie, en dus ook in de vleessector, veel veranderd de laatste twintig jaar, aldus Goebbels. Zaken als HACCP, het systeem waarmee producenten de risico’s van hun productieproces in kaart brengen en bewaken, zijn gemeengoed geworden, ook in de vleessector. De sectoren kennen bovendien hun eigen IKB-kwaliteitssystemen. In de ogen van Goebbels moet een modern vleeskeuringssysteem gebruik maken van die systemen die het bedrijfsleven zelf al heeft.

Goebbels: ”Vleesbedrijven hebben er zelf alle belang bij hun werk goed te doen. Ze doen er alles aan om een goed product te leveren, net als in andere sectoren van de levensmiddelenproductie. Toezicht van de overheid blijft noodzakelijk, maar kan veel meer beperkt blijven tot toezicht op hun controle-systeem. Het is nergens voor nodig dat voor de vleessector op het gebied van kwaliteitscontrole en keuring andere regels gelden dan in andere sectoren van de levensmiddelenproductie.”

Een ander punt waartegen de vleessector - zeker in Nederland - ageert, is de hoogte van de tarieven die de overheid in rekening brengt voor de keuringen. De Europese verordening schrijft voor dat de overheid een minimum tarief in rekening moet brengen. Lidstaten mogen echter naar eigen inzicht andere tarieven in rekening brengen. In Nederland streeft de overheid al jaren naar kostendekkende tarieven, en dit leidt keer op keer tot grote meningsverschillen met de bedrijven die vinden dat de kostendekkende tarieven veel te hoog zijn.

Het liefst zou Goebbels zien dat er helemaal geen tarief in rekening wordt gebracht voor de vleeskeuring. In de andere levensmiddelensectoren wordt ook niet betaald voor het overheidstoezicht. Goebbels: ”Waarom een andere positie voor de vleessector? Het is de overheid die vindt dat de huidige vorm van overheidstoezicht er moet zijn op de vleesbedrijven, dus die overheid zou ook zelf dan de kosten voor zijn rekening moeten nemen.”

Bijkomend voordeel aldus Goebbels: het wordt dan vanzelf zo efficiënt mogelijk gedaan. Voorlopig is het echter nog niet zo ver, en het is ook de vraag of het zo ver komt. De Europese verordeningen schrijven de betaling van keuringskosten voor.

In afwachting van alle ontwikkelingen zijn COV en VWA nu in een gezamenlijk project bezig om via efficiency-maatregelen de kosten voor de vleeskeuring met dertig procent te reduceren, binnen de regels van de huidige Europese verordening. Ook hier willen VWA en COV zoveel mogelijk gebruik maken van de eigen HACCP-systemen die het bedrijfsleven heeft.

Goebbels: ”De vraag is bijvoorbeeld of de ante mortem-keuring (de keuring voor de slacht) per se altijd door een dierenarts moet worden gedaan met de huidige kwaliteitssystemen. Het streven is om met een bezetting van één dierenarts per slachterij tijdens de productie te kunnen volstaan.”

Volgens Goebbels is er ook nog veel besparing mogelijk door efficient te automatiseren, bijvoorbeeld bij de aanlevering van de VKI-informatie.

De Voedsel en Warenautoriteit meldt dat de eerste resultaten uit de efficiency-projecten begin volgend jaar bekend zullen worden.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.