Home

Achtergrond 435 x bekeken 22 reacties

Vergroening: standaard of keuzemenu? – Discussieer mee

De Nederlandse reactie op de voorstellen voor het nieuwe Europese landbouwbeleid richt zich voornamelijk op de invulling van vergroening. Is 30 procent van de inkomenssteun inzetten om vergroening af te dwingen een mooie stap? En waarvoor zou dan in Nederland beloond moeten worden?

In 2014 krijgt Europa een hervormd landbouwbeleid. Wat de hervorming precies inhoudt, daar wordt gedurende heel 2012 nog over gesteggeld. Uitgangspunt zijn de wetsvoorstellen. Het Nederlandse kabinet kwam vorige week met een reactie.

Vergroening

De Europese Commissie wil een deel van de directe inkomenssteun omzetten in doelgerichte betalingen. 30 procent wordt alleen nog uitbetaald wanneer voldaan is aan bepaalde voorwaarden. Ons kabinet is op zich positief over deze vergroeningsmaatregelen. Maar de maatregelen die de Europese Commissie voorstelt zijn volgens het kabinet te weinig flexibel en missen in Nederland het doel.

Europese standaard

Het huidige voorstel voor de vergroeningsmaatregelen is:
1. Boeren met grasland moeten het aandeel permanent grasland op hun bedrijf ten minste handhaven.
2. Gebruikers van akkerland moeten 7 procent van hun bedrijfsoppervlak reserveren voor ecologisch beheer.
3. Voor akkerland geldt verplicht gewasdiversificatie op ieder bedrijf (tenminste drie gewassen, tussen 5 en 70 procent van het areaal).

Volgens het kabinet leiden deze maatregelen niet tot een verbetering van de biodiversiteit, maar leveren ze wel extra administratieve lasten op voor overheid en boeren. Meer specifiek acht het kabinet het voorgestelde percentage van 7 te hoog.

Keuzemenu

Hoewel Nederland het principe van doelgerichte betaling voor vergroening steunt, is de kritiek op de invulling best fors. In plaats van de voorgestelde maatregelen standaard voor heel Europa, wil Nederland een flexibel keuzemenu voor de vergroeningsmaatregelen. Op die manier kunnen landen zelf concrete maatregelen treffen die het meeste effect sorteren en het best passen bij het land en de ondernemers. Nederland wil boeren belonen niet alleen voor 'zichtbare vergroening', maar ook voor bevordering van duurzame landbouwproductiemethoden. Vanzelfsprekend moeten deze keuzes binnen een gemeenschappelijk Europees kader vallen om een gelijk speelveld te waarborgen.

Hoe ziet dat er uit in praktijk?

Welke vergroeningsmaatregelen zouden voor Nederland zeker in dat keuzemenu moeten voorkomen? Voor welke diensten moeten boeren beloond worden? Het kabinet denkt onder meer aan investeringsregelingen voor integraal duurzame stallen en precisielandbouw.

Wat stemde u?

Wat stemde u in de peiling, en waarom? Laat uw mening horen en discussieer mee!

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Han

  Josien de overheid heeft gelijk als ze stellen dat dit plan meer bureaucratie oplevert voor boer en overheid. Ik denk dat veel boeren meer kunnen verdienen aan een ruimer bouwplan met minder chemie dan aan de door Brussel opgelegde diversiteits regels. Er zijn nl. studies uit het buitenland die aantonen dat veel bodem ziektes en aaltjes aantastingen zich kunnen ongestoord uitbreiden, omdat we via onze nauwe bouwplannen met veel chemie (steeds dezelfde soort) hun natuurlijke vijanden hebben opgeruimd. Hier kan zelfs de overheid met zijn zgn. diversiteits regels geent op de gebruikelijke bouwplannen niets aan veranderen. een intensief bouwplan (aardappelen, bieten, bloembollen en wortelen o.i.d.) aangevuld met een slootkant ingeaaid met bloemzaad o.i.d. zal het bodem leven niet positief beinvloeden en zal dan ook niets toevoegen aan de nodige Bodem verbeteringen voor een evenwichtigere groei en het terug dringen van gewasbescherming.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Wat moet je nu met die voorstellen vanuit akkerbouw oogpunt. De haren rijzen je ter berge. Je mag als akkerbouwer gemiddeld een 3,5 ha productiegrond inleveren voor vergroening. (En dat in een tijd waar om meer goede landbouwgrond wordt gevraagd.!) Die 3,5 ha gaat omzet kosten en de vaste kosten van diezelfde 3,5 ha komt daar bovenop. Dat wordt een € 17.500 inleveren voor de gemiddelde akkerbouwer. Tsjonge jonge, wat zal je als akkerbouwer blij zijn met die nieuwe voorstellen van het GLB. Een deel van de kosten van gemeenschappelijk natuurbeleid overhevelen naar de akkerbouwers. Ze kunnen het leuk bedenken daar in Brussel. Komt nog bij dat de grondgebonden veehouderij grotendeels gevrijwaard blijft van kosten voor vergroening. Je snap er geen donder meer van. De grondgebonden veehouderij in Nederland krijgt verreweg het meeste geld uit Brussel en diezelfde grondgebonden veehouderij hoeft voor vergroening weinig te doen en kosten te maken. Nee, volgens Brussel kan de akkerbouw daar beter voor opdraaien. Hebben ze in Brussel nog nooit gehoord van de wet van gelijke behandeling? De zoveelste keer dat Brussel de grondgebonden veehouderij voortrekt en de akkerbouw naar achteren duwt. Van mij mogen ze in Brussel hun huiswerk wel weer overdoen.

 • no-profile-image

  Agrarier

  @ Natuurboer,

  Dat krijg je als er geen mensen met feeling beleid gaan maken.
  Je snapt haast niet dat je boer meer wil worden in Europa.

 • no-profile-image

  Han

  Ik heb net voor het keuze menu gekozen, omdat Europa een divers gebied is met verschillende eco systemen en uit een lopende bevolkingsdichtheden, dat één en hetzelfde (milieu) beleid niet voldoet aan de gedachte van vergroening, milieu bescheming etc. Een ide dt je alle boeren in Europa onder de zelfde noemer kunt en moet vangen getuigd niet van realiteits zin.

 • no-profile-image

  josien kapma

  het cda vergelijkt dezelfde 3 vergroeiningsmaatregelen die over héél europa zouden moeten gelden met de centralistisch geplande USSR. Het moet flexibeler. Milieumensen brengen daartegenin dat het ook niet snel goed is. Men draait net zo lang over vergroening tot het gewoon met innovatieve stallen en precisielandbouw ingevuld kan worden. Maar dat is in de ogen van veel mensen helemaal geen vergroening.
  (voor de liefhebber: luister bv deze radiouitzending met ester de lange (CDA) en bas eickhout (GL)
  http://www.bnr.nl/?service=player&type=column&audioId=1299568 )

 • no-profile-image

  Agrarier

  Millieu is gewoon big money. Zolang de juiste clubs hun geld maar krijgen en krijgen ze het niet, mekkeren ze wel net zo lang of gaan ze via nieuws vermelden, dat natuur verdwijnt. Welke natuur in Nederland? Natuur zien, ga naar Zuid Amerika, Grote plekken in Rusland (Oost Europa). En stop met al die subsidies, scheelt hoop belasting, hoop ambetenaren en kunnen ze zich focussen op Italia, Greece,Spain,Portugal,Ireland.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Ha, dat is een mooie visie: natuur doe je maar in de periferie van europa waar toch niks verdiend wordt. Lijkt inderdaad een goedkope oplossing: veel natuurwaarde voor weinig geld, en in NL en Duitsland kan verder gegaan worden met groei.

  Maar 1. de grutto doet t niet zo best in Portugal
  2. er is juist veel behoefte aan natuur rond grote steden en waar veel mensen wonen
  3. voor de periferie zou het juist fijn zijn om ook iets te 'mogen' maken wat ook nog iemand van ze wil kopen.

  Hoe langer ik nadenk over het huidige GLB, hoe meer ik denk dat het niet gaat helpen om verdergaande concentratie in het rijke NW europa tegen te gaan. Maar dat gaat toch niet lang goed? NL en duitsland maar werken, als een soort tumor op europa hoopt zich daar alle groei op. En in zuideuropa maar parkjes bijhouden, totdat de volgende bijstorting in het hulpfonds eraan komt?
  Nee, we moeten echt slimmer kijken dan dat. Of het de huidige vergroening maatregelen moeten zijn...

 • no-profile-image

  Han

  Josien moet ik constateren, dat jij hard werken en geld vedienen als een tumor bestempelt, omdat je zelf in een land woont waar relaxed leven eerst komt net als geld opmaken en later zien wie de rekening betaalt? Bestaat >zoete lieveGerritje< dan echt? Nee laten we daar waar geld te verdienen is met productie dit doen, kunnen we in de andere gebieden geld maken met natuur. Ik kan me voorstellen, dat een plukje natuur (100 ha) niet echt aantrekkelijk is maar een halve provincie (100.000 ha) is een natuur gebied om geld mee te maken is door recreatieve activiteiten, zonder het aspect >WILD< aan te tasten. Een wldpark moet zich zelf bedruipen en moet niet een geld verslindende hobby zijn van enkele rijken, die het onderhoud laten doen door vrijwillegers. Als jij wilt dat Zuid Europa meer doet dan parkjes bijhouden, m.a.w. geld gaat verdienen zullen ze de handen uit de mouwen moeten steken en net als de Duitser inventief te werk moeten gaan. Helaas hebben de meeste Zuid Europese landen geen achterland zoals Nederland, waar grote behoefte is aan grondstoffen aanvoer en product afvoer maar die geen havens hebben. Misschein was één Euro Europa niet zo n goed idee en de vrije wereldhandel al helemaal niet. Misschien hebben de Zuid Europese landen na WO II de verkeede politieke keuzes gemaakt, hebben ze hun levensstijl na het koloniale tijdperk te traag aangepast? Josien er is één troost door de tijd is altijd >de laatste de eerste geworden en zal de eerste de laatste zijn<. Zie het leven als wave surfen wild en risico vol maar spannend en uitdagend.

 • no-profile-image

  koetje

  Ik kan hier geen keuze maken.Mijn grote vraag is dan ook of ons aller sluw kabinet de randvoorwaarden aanpast aan het menu voor je eventueel voor kiest.Of blijft het de hele zooi omvatten en nog meer uitbreiden.Dan steek je je kop sowieso in een strop als je GLB steun aanvraagt.Het wachten is dan wanneer er iemand komt die nog meer aan het uiteinde van het touwtje gaat trekken.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Gister was er weer een informatiebijeenkomst van het ministerie over het GLB. Het is bevestigd: als je niet meedoet aan vergroeningsmaatregelen krijg je niet alleen 30% van de inkomenssteun niet, maar helemaal niets.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Het GLB begon met productiesteun en beschermde markten. Toen kwam er teveel van alles; men ging snel over op productieregulering en ontkoppelde inkomenssteun. Dat viel ongeveer samen met de toetreding van portugal.

  als we de balans opmaken:
  zuideuropa heeft jarenlang als koopvolk gediend voor alles wat noordeuropa goedkoper kon maken. Eigen landbouw kon er niet tegenop, maar ja, waarom zou je nog produceren, want er kwam toch goedkoop voedsel, én inkomenssteun.

  Iedere boer reed in een nieuwe auto. Over een door europa gefinancierde weg. Maar productie is nooit goed opgebouwd. Nu zit ik met de vraag: is het huidige landbouwbeleid het juiste om de crisis in europa, en de scheefgroei die eraan ten grondslag ligt, te lijf te gaan?
  Han, ik vind dat jij wel hard oordeelt over de periferie van europa.

 • no-profile-image

  koetje

  Ik sprak laatst iemand die een voettocht door Spanje had gemaakt,zij vertelde dat ze in dorpjes kwam waar zo'n beetje alleen nog bejaarden woonden.Als dat het gevolg is van het landbouwbeleid,dan zit er iets goed scheef,dat wordt,denk ik, niet veel beter met het nieuwe landbouwbeleid.Om dan dicht bij huis te blijven,er zijn hier al woningbouwcorporaties die zich terug trekken uit de kleine dorpjes.Daar zou het beleid op moeten worden gericht.Daar gaat glb steun voor groenlabel-stallen echt niet tegen helpen

 • no-profile-image

  josien kapma

  Het is de vraag in hoeverre problemen te wijten zijn aan GLB? Schaalvergroting in de landbouw en daarmee het niet-concurrerend zijn van kleintjes en bevolkingskrimp: dat zijn geen zaken die je met alleen GLB veel kunt beinvloeden. Het geopolitieke klimaat van mondialisering en vrije markt denken maakt het lastig om een andere koers te kiezen in europa. Een nog lastiger vraag is of je, nu de problemen er eenmaal zijn, een deel van de oplossing kunt bieden met het GLB. En hoe dan.

  Maar ja, ook het hervormde glb gaat niet die oplossingen bieden. Die moeten echt uit onszelf komen.

 • no-profile-image

  natuurboer

  Het GLB begon met productiesteun en beschermde markten, en toen kwam er te veel van alles zegt Josien. Hmmm, dat vind ik wel wel een zeer economische benadering van het GLB. Maar wat gebeurde er nu teellttechnisch na WOII.? De grote hoeveelheid paarden die er voor landwerk in Europa waren werden vervangen door tractoren. Daardoor kwam er in Europa een groot areaal landbouwgrond vrij waar geen paardenvoer meer verbouwd hoefde te worden. De voer productie voor paarden veranderde daarmee in voedsel productie voor de mens. Bovendien werd na WOII ook het linnen voor kleding vervangen door katoen en kunstvezels. Waardoor met het verdwijnen van de vlasteelt er nóg eens een groot areaal landbouwgrond in Europa vrij kwam. Waardoor dus ook de vlasteelt vervangen werd door voedselproductie voor de mens. Het veranderen van productie van voer voor paarden en verdwijnen van vlasteelt was m.i. meer een reden dat er na WOII overproductie kwam. Volgens mij zit men zichzelf iets wijs te maken dat de overproductie in de jaren na WOII een gevolg was van economisch beleid. Bij mij is die overproductie na WOII een teeltechnisch gevolg en geen economische. Wanneer het GLB teveel stoelt op de economische kant van de landbouw en de teelttechnische kant achterwege blijft, dan zit er volgens mij een verkeerd fundament onder het GLB.

 • no-profile-image

  Han

  Beste Josien zachte heelmeesters maken stinkende wonden.
  Josien ziet jij de ontvolking veroorzaakt door het prijsbeleid? Kan ik in meegaan, maar schaal grootte heeft hier weinig mee te maken. Amerika opvolgings problemen, Rusland en Kazachstan afhankelijk van Gastarbeiders. Alle zeer grootschalige landen. Het landbouw probleem zit dieper en is door louter economen niet meer op te lossen. Nederland met ca.5 % werkelozen en een gelijk aantal gastarbeiders voor de land en tuinbouw. Hoe is dit te rijmen met economie. Misschien is de huidige mondiale crisis wel een zegen en komen we allemaal weer met beide benen in de klei.

 • no-profile-image

  josien kapma

  Dus daarover zijn we het eens: Landbouwbeleid, overheidsbeleid in het algemeen, heeft slechts beperkte invloed gehad op ontwikkeling. Maar hoe kunnen we dan toch helpen dat het voor de toekomst in elk geval in de juiste richting meehelpt?

  Is het keuzemenu voor vergroening dan echt beter dan de rigide maatregelen? Okee, ze zijn veel te rigide, en misschien kun je met andere maatregelen meer biodiversiteitswinst realiseren. Maar 7% ecobeheer heeft wel een invloed op landschap, is wel zichbaar voor de burger..
  Door onder vergroening ook 'meer techniek' te scharen, doe je misschien wel goed maar niet perse wat de burger wil.

 • no-profile-image

  koetje

  Met wat voor techniek wil jij dan vergroenen?Als alle melkveehouders gaan voeren zoals de kringloopboeren doen,kun je de ammoniakuitstoot met verdomd simpele en goedkope manieren halveren.Daar kan geen groenlabel stal of zodenbemester tegen op.Kom je ook al snel weer uit bij de grutto.

 • no-profile-image

  josien kapma

  precies! dus niet precisielandbouw of duurzame stal of terugwinnen van weet ik welke stoffen: echt groener en dichter bij het gevoel van wat 'klopt'...

 • no-profile-image

  natuurboer

  Met 7% ecobeheer het in Nederland nog groener maken heeft wel de nodige teelttechnische gevolgen. Er word in Nederland dan een 35000ha landbouwgrond uit productie genomen. Waar dan ook geen dierlijke mest meer op kan. In Nederland moet de intensieve veehouderij dan weer kosten maken voor meer mestverwerking. En dus bij 35000 ha minder akkerbouwgrond ook voor extra export van mest zorgen. Naar waar dan ???, wanneer elders in Europa het akkerbouwareaal ook met 7% afneemt. Zo ga je kosten van vergroening overhevelen naar de varkenshouders. Alsof de zieltogende varkenshouders daar op zitten te wachten. Bovendien zullen bij 7% ecobeheer de burgers en consumenten voor de akkerbouw gaan applaudiseren, terwijl die zelfde burgenrs en consumenten niet beseffen dat ze bij het applaus voor de akkerbouwers tegelijkertijd de varkenshouders een trap onder de gordel geven. Dat zit nog dichterbij het gevoel van wat `klopt`, Josien. De teelttechnische kant van het GLB is m.i. nog ver te zoeken.

 • no-profile-image

  Han

  Josien jij schrijft; "De burger wil vergroening". Wie zegt mij dat de burger dat wil als hij hoort wat het hem gaat kosten. Nee je moet zeggen de (politieke) ELITE wil vergroening. Bij minder mest afzet zal de intensieve veehouderij in de problemen komen zo Natuurboer schreef. Is dit niet wat de ELITE voor ogen heeft Rood om Rood voor hun buitenhuizen in het groene landschap geen horizon vervuiling door agrarische bebouwing, alleen horizon vervuiling voor HUN groene stroom is toegestaan in het weidse landschap van Noord Nederland en de Flevopolder.

 • no-profile-image

  koetje

  Waarom zou de varkenshouder niet mee kunnen profiteren van wat 'klopt'?

 • no-profile-image

  natuurboer

  Koetje Boe, welke varkenshouder zou dan mee kunnen profiteren van wat `klopt`. Weinig Nederlandse lijkt me. Met het afschaffen van het melkquotum heeft het GLB de Nederlandse varkenshouder in het verdomhoekje geplaatst. Als zachte landing voor het melkquotum, nu al een 3% grotere melkplas in Nederland. Ook 3% meer mest van de melkkoeien dus. In het kader van de Nederlandse mestwet heeft die 3% meer mest van de Nederlandse melkkoeien de mestplaatsingruimte van ca 600.000 Nederlandse vleesvarkens ontnomen. Geen wonder dat mestbedrijf Agrilogica failliet is gegaan. Het GLB, de Rabobank en FrieslandCampina vinden dat er na 2015 wel 30% meer melk in Nederland geproduceerd kan worden. Reken maar uit, dat gaat dan ten kostte van mestplaatsingsruimte van een 6 miljoen Nederlandse vleesvarkens. Maar rap het melkquotum behouden lijkt me. Anders zal er met een 30% grotere melkplas een kaalslag onder Nederlandse akkerbouwers en varkenshouders plaatsvinden. Tevens gaat het Nederlandse landschap dan veranderen. Waarbij de koeien in de wei verscholen zullen gaan achter een doolhof van snijmaisvelden. De GLBwens tot meer vergroening gaat in Nederland wel heel erg letterlijk worden, wanneer er na 2015 een 30% grotere Nederlandse melkplas komt.

Laad alle reacties (18)

Of registreer je om te kunnen reageren.