Home

Achtergrond 11 reacties

Rundveehouderij, word wakker!

De rundveesector zet zijn goede imago op het spel door niet te doen wat hij zegt.

De rundveehouder heeft nog steeds een goed imago. Nóg, want de sector begeeft zich op een gevaarlijke weg door niet, of uiterst traag, te handelen naar zijn uitspraken. Daarmee dreigt het maatschappelijk draagvlak dat de sector nog steeds heeft, af te brokkelen.

Kijk naar de lopende dossiers: mest, antibiotica, weidegang en inpassing van stallen. De sector maakt bij de mest al een valse start, de productie groeide in 2010 met 4 miljoen kilo fosfaat. Ook wordt het voerspoor nou niet bepaald omarmd. Heeft u al gerekend aan de fosfaataanvoer en hoe die te verkleinen voor 2013?

Bij de antibiotica gaat het al net zo. Half mei kwam er een plan van aanpak. Elke rundveehouder moet vanaf 1 januari werken met een bedrijfsgezondheidsplan en -behandelplan. Omdat dit veel te laat is opgepakt, wordt er niet op gecontroleerd tot april. Zoiets maakt geen fraaie indruk op de samenleving.

Dan is er nog steeds niks geregeld voor de derde en vierde generatie antibiotica. De varkenssector is daar al wel klaar mee. Vion weigert na medio 2012 varkens van leveranciers die ermee werken.

Het percentage weidegang daalt almaar. Dat verandert vermoedelijk niet door een bonusje van 50 cent per 100 kilo melk. Indien de sector weidegang echt belangrijk vindt, moet hij dat signaal krachtig geven. Bijvoorbeeld opstallers korten op de melkprijs met een veelvoud van die 50 cent.

Dan de inpassing van stallen. Het gemor om de ‘lichtbakken’ of de ‘tuinbouwkassen’ die veel melkveehouders nu bouwen zwelt aan. Toch worden ze achter elkaar bijgebouwd.

De melkveehouderijbobo’s zeggen continu bezig te zijn met de license to produce. De achterban echter neemt steeds meer de houding ‘we rule this world’ aan, net als de varkenshouders begin jaren negentig. Dat werd velen fataal. Daarom is het zaak door te pakken op deze dossiers. Voor er brand uitbreekt.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  W Zandbergen

  Geert heeft makkelijk praten. Neem nu de mestwet eens als voorbeeld. Er komt een nieuwe wet, dat mag duidelijk zijn, maar wie weet nu wat er in de desbetreffende wet komt te staan? Komen we wel achter als het zover is. Maar dan zal weer blijken dan het jaren duurt voordat er resultaat komt, omdat we pas de wet beginnen te snappen op het moment dat de wet inwerking is en zijn geconfronteerd met de feiten hoe de wet zou moeten werken. Met als gevolg dat de aanpassing dan pas opgang komt met het resultaat dat de politiek het niet snel genoeg vindt gaan daardoor komt er weer een wet eroverheen. Wie is er dan nog bereid om snel mee te gaan doen?

 • no-profile-image

  Albert Altena

  De heer Hekkert gaat ook al mee in allerlei werkverschaffings projecten.
  Mest probleem wordt genoemd, maar dat is er helemaal niet. Luister maar eens naar de heer Simons uit Lemelerveld hoe de tekorten nu al voor menig probleem zorgen.
  Antibiotica gebruik kan resistentie tot gevolg hebben, maar of resistentie ook overgedragen kan worden is nog in vol onderzoek. Het is vooral wat de mens rechtstreeks inneemt wat zorgt voor de resistentie. en de boeren willen echt zelf wel minderen, omdat het hopeloos veel geld kost.
  Weidegang discussie is vooral tot stand gekomen door de burger te laten denken dat het in de stallen allemaal kommer en kwel is. Weidegang en welzijn heeft niets met elkaar te maken en waar praten we eigenlijk over. Zes uur per dag gedurende 120 dagen is slechts een twaalfde deel van het jaar.
  In het kort gezegd. Problemen worden er alleen gemaakt en elke instantie of wie dan ook ziet er weer werkgelegenheid in om o.a. onder het mom van duurzaamheid goed voor de dag te komen.
  P.S Graag zou ik hier wel een keer duidelijker op in willen gaan. Vooral ook op het Friesland Campina beleidt, die door de boeren een koekje van eigen deeg voor te houden voor weidegang, daarmee het hele Foqus Planet er door willen drukken, maar als gevolg zal hebben dat er weer boeren zullen afhaken juist die kleinere nostalgische bedrijven met allemaal weidegang.

 • no-profile-image

  melkveehouder

  Hoe harder ieder tegen de dierhouderij schopt en hoe strenger de wetgeving des te sneller gaat de ontwikkeling naar grote bedrijven. Kleine bedrijven kunnen de investeringen niet doen en vallen af. Grote bedrijven doen investering gepaard met uitbreiding. Hoe groter de investering hoe meer dieren er bij moeten om het rendabel te krijgen. In de varkenshouderij is dit al aan de gang. Intern salderen is gemeen goed om aan de eisen van 2013 te voldoen.

 • no-profile-image

  Geert Kuiper

  Geert Hekkert meent zeker dat een boer zijn bedrijfsvoering zo maar in een paar maand kan om gooien,in de landbouw gaan veel dingen moeizaam soms net als bij een gemeente als je een vergunning vraagt,hij moet zelf maar eens gaan boeren ,de beste stuurlui staan aan wal !

 • no-profile-image

  Veeliefhebber

  Waar kan ik die meneer Simons uit Lemerveld beluisteren?

 • no-profile-image

  Petra Tielemans

  De zuivelsector heeft een fantastisch imago en een uitstekende positie in de markt. Er zijn structurele ontwikkelingen in de melkveehouderij (schaalvergroting, toename melkproductie per koe en afschaffing van het melkquotum) die zorgen voor grote uitdagingen (zoals antibiotica, weidegang, mest, dierenwelzijn, soja, en broeikasgasuitstoot). Om draagvlak in markt en maatschappij te behouden hebben NZO en LTO Nederland gezamenlijk het initiatief genomen tot de Duurzame Zuivelketen (<>).

  In zijn commentaar stelt hoofdredacteur van de Boerderij Geert Hekkert dat de rundveesector zijn goede imago op het spel zet door niet te doen wat ze zegt. In de Duurzame Zuivelketen wordt echter zeer serieus omgegaan met de doelen op het gebied van energie, dierenwelzijn, weidegang en milieu. Een voorbeeld van Hekkert waarbij de sector volgens hem niet of uiterst traag handelt is mest. Volgens hem wordt het voerspoor nog niet bepaald omarmt. Feit is dat LTO en Nevedi een convenant hebben gesloten voor vrijwillige reductie van fosfaat. Zij zullen de komende periode veel bijeenkomsten organiseren om het belang voor de sector duidelijk te maken en om veehouders praktische advies te geven over het verbeteren van de fosfaatefficiëntie. Zuivelondernemingen hebben daarnaast aangegeven dat zij hun verantwoordelijkheid nemen als het vrijwillige spoor op het gebied van fosfaat onvoldoende oplevert. Deze afspraak is terug te vinden in de brief die staatssecretaris Bleker over dierrechten naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

  Antibiotica is volgens Hekkert een ander voorbeeld waaruit blijkt dat de rundveesector niet doet wat hij zegt. Hij stelt dat tot april niet op het bedrijfsgezondheidsplan wordt gecontroleerd en dat er nog niets is geregeld voor de derde en vierde generatie antibiotica. Het bedrijfsgezondheidsplan is vanaf 1 januari verplicht bij alle zuivelondernemingen. Vanaf dat moment nemen zuivelondernemingen dit mee in de reguliere kwaliteitscontrole. Bij ontbreken van het plan zullen een aantal waarschuwingen worden gegeven met melkweigering als uiterste consequentie. Derde en vierde generatie antibiotica zijn vanaf 1 januari alleen nog toegestaan als uiterste redmiddel voor dieren, na aanvullend onderzoek door de dierenarts.

  Kortom, de zuivelsector erkent haar uitdagingen en neemt deze uitermate serieus.

 • no-profile-image

  verstraten, melkveehouder

  de inhoudelijke reactie van mevr. Tielemans klopt helemaal.
  Toch ben ik het geheel eens met de boodschap van dhr Hekkert. Met name de laatste alinea spreekt boekdelen, zeker gezien de reacties op dit forum.
  Waarom moeten mensen eerst in een crisis situatie terecht komen voordat men tot bewustzijn komt? Leer van de fouten van collega's, ipv ze eerst zelf te maken. Scheelt enorm veel energie en frustratie.

 • no-profile-image

  Marcel

  In het nieuws: Convenant verlaging fosfaatproductie via rundveevoer door 49 bedrijven ondertekend. Zie <>

 • no-profile-image

  bernd scheepers

  rundveehouderij, gebruik je boerenverstand ! uitbreiden in nederland is niet voor jullie weggelegd. Ga gwoon richting oost-europa en heb daar een kostprijs van max. 30 cent, daar doe ik al jaren. Laat ze maar allemaal lullen, 35 cent is mij genoeg.

 • no-profile-image

  Albert Altena

  Bernhard Simons is een onafhankelijk rundveevoeder specialist uit Lemelerveld. Hij geeft lezingen door bijna geheel het land en verzorgt ook bedrijfsbezoeken. Zijn bureau werkt onder de naam Agri-Vak
  Op internet is er genoeg over hem te vinden

 • no-profile-image

  de tijd zal

  Het word tijd dat het gaat vriezen dan kan de melkveehouderij
  de kop niet meer in het zand stoppen

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.