Home

Achtergrond 295 x bekeken

Plattelanders sparren met politici

Plattelandsbewoners kunnen eens in de twee jaar een dag praten met politici over problemen en kansen in het landelijk gebied. Zaterdag komen de thema’s krimp, duurzame energie en burgerparticipatie aan de orde tijdens de vierde editie van het Nationaal Plattelandsparlement.

De leegloop van dorpen, gebrek aan openbaar vervoer, de moeizame exploitatie van dorpshuizen: enkele kwesties die specifiek spelen op het platteland. In het Nationaal Plattelandsparlement komen bewoners en Kamerleden bijeen om te praten over dit soort zaken en na te denken over oplossingen. Het gaat hier niet om een formeel parlement, maar een tweejaarlijkse dialoog tussen burgers en politici.

Zaterdag nemen zo’n 350 ’plattelandsparlementariërs’ deel aan de vierde bijeenkomst, die wordt gehouden in de hal van de Tweede Kamer. De deelnemers gaan met elkaar en met politici in discussie over verschillende thema’s, er is een informatiemarkt en plattelandsbewoners kunnen speeddaten met politici.

De dag is bedoeld om de stem van plattelanders te laten horen in Den Haag, vertelt Koos Mirck, coördinator van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen (LVKK) en organisator van het Plattelandsparlement. ”De insteek is door de jaren heen wel wat veranderd. Toen het initiatief in 2005 begon was dat vooral uit onvrede, plattelandsbewoners vonden politici te veel gericht op de Randstad. Tegenwoordig vinden we het nog steeds belangrijk om politici te wijzen op plattelandsproblemen, maar het gaat ook steeds meer om de kracht van agrarische gebieden.”

Duurzame energie, krimp en burgerparticipatie zijn de hoofdthema’s waarover de deelnemers praten. ”Het zijn thema’s waarmee het platteland nu en de komende jaren te maken krijgt”, legt Mirck uit. ”De bevolkingskrimp is bijvoorbeeld een probleem dat al eerste zichtbaar wordt in het landelijke gebied. Bij duurzame energie zie je dat het vooral agrarische ondernemers zijn die projecten uitvoeren en in de praktijk tegen problemen aanlopen.”
Dat plattelandsbeleid tegenwoordig vooral een zaak is van gemeenten, is geen belemmering voor een goede discussie, vindt Mirck. ”Veel onderwerpen zijn inderdaad niet direct een zaak van de Kamer. Maar kijk je bijvoorbeeld naar burgerparticipatie, dan hebben landelijke politici wel invloed. De politiek moet daarin de lijnen uitzetten, bepalen bij welke onderwerpen participatie mogelijk is en welke rol gemeenten daarin vervullen.”

Jacques Drenth, voorzitter van Dorpsbelangen Boerakker (in West-Groningen) is een van de plattelandsbewoners die morgen naar Den Haag vertrekken. Hij heeft ook aan de vorige edities meegedaan. ”Het is een mooie gelegenheid om te netwerken en inspiratie op te doen”, vindt hij. ”Het is interessant om te horen hoe het er elders aan toegaat op het platteland. Zo weet ik nu bijvoorbeeld dat dorpsraden in het Noorden veel meer status hebben en een grotere invloed op de gemeentelijke politiek, terwijl dit op andere plekken in het land vaak meer gezelligheidsclubs zijn.”
Voor wat betreft de onderwerpen van deze editie, voelt Drenth zich het meest aangesproken tot het thema burgerparticipatie. ”Inspraak van dorpsbewoners wordt steeds belangrijker. Ik wil graag te weten komen hoe je daar als dorpsbestuur mee kunt omgaan en hoe overheden er tegenaan kijken dat sommige zaken tegenwoordig worden opgelost door burgers.”

Ook politici zeggen het Plattelandsparlement nuttig te vinden. Ze zien het als een manier om erachter te komen wat er leeft onder plattelandsbewoners. ”Voor mij is het doel van het Plattelandsparlement tweeledig: goed luisteren naar wat er leeft, en tegelijkertijd stimuleren dat mensen zelf in actie komen”, zegt VVD-Kamerlid Johan Houwers in een magazine ter gelegenheid van het Plattelandsparlement.

Door de jaren heen neemt het belang van het Plattelandsparlement toe, ziet Mirck. Dat is niet zozeer terug te zien in concreet beleid, want het is moeilijk vast te stellen welke onderwerpen nu echt op de politieke agenda zijn gezet door het Plattelandsparlement. ”Wel denk ik dat de plattelandszaken serieuzer worden genomen”, zegt Mirck. ”Je ziet het bijvoorbeeld aan de locatie van deze keer: bij voorgaande edities kwamen politici naar Lunteren, dit keer mogen wij naar het gebouw van de Tweede Kamer komen.”

Veel belangstelling
Het Plattelandsparlement is begonnen in 2005, met vervolgedities in 2007, 2009 en 2011. De organisatie is in handen van Landelijke Vereniging van Kleine Kernen, Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij en Netwerk Platteland.
Bij de bijeenkomst van zaterdag 12 november worden 350 plattelandsbewoners verwacht. De belangstelling is groot: er is zelfs een wachtlijst.
De plattelandsparlementariërs gaan in gesprek met (onder voorbehoud) de Tweede Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA), Paulus Jansen (SP), Betty de Boer (VVD), Johan Houwers (VVD), Ger Koopman (CDA) en Bas van Bochove (CDA) en Europarlementariërs Esther de Lange (CDA) en Thijs Berman (PvdA).

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.