Home

Achtergrond 374 x bekeken

Peter Glas is gemor over waterschap beu

Peter Glas, de voorzitter van de Unie van Waterschappen, was maandag overvallen door de motie van D66 om de waterschappen in de toekomst onder te brengen bij de provinciale bestuurders. Dat het voorstel van D66 kan rekenen op een Kamermeerderheid is voor Glas teleurstellend.

Waarom was u zo verrast?
”In het voorjaar zijn met het rijk, de provincies en de gemeenten goede afspraken gemaakt over de financiën en de bestuurlijke vernieuwing van de waterschappen. Wij hebben na de val van het vorige kabinet ruim een jaar moeten wachten om deze afspraken te kunnen maken. We meenden vanwege het akkoord duidelijkheid te hebben over de toekomst van het waterbeleid in Nederland. Dat maakte dat we het moment niet hadden verwacht dat de discussie over de waterschappen weer zou oplaaien, net als de inhoud van de motie.”

Wat verwacht u van de uitkomst van de motie?
”Minister Donner van Binnenlandse Zaken heeft terecht verwezen naar de afspraken uit het bestuursakkoord die in het voorjaar al gemaakt zijn over de toekomst van de waterschappen. Dat moet niet aan worden gemorreld. We moeten niet vergeten dat er ontzettend veel gemoeid is met de belangen van de waterschappen, namelijk: veilig, voldoende en schoon water voor iedereen.

Wat zijn de gevolgen als het voorstel van D66 wordt aangenomen?
”De besturen werken heel intensief samen met aanpalende en belanghebbende organisaties zoals de agrarische sector. We zijn dan ook blij met de steun van LTO Nederland voor het behoud van de waterschappen. Veel waterschappen werken over provinciale grenzen heen. Bijvoorbeeld het gebied Rivierenland strekt zich over vier provincies uit. Daarbij zijn de waterschappen verankerd in de Grondwet. De waterschappen zijn een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse staatsinrichting. Een wijziging van de Grondwet zou nodig moeten zijn om het voorstel van D66 werkelijkheid te laten worden. Dat zie ik nog niet zo maar gebeuren.”

Hoe komt het dat de discussie over de waterschappen telkens weer oplaait?
”Waterbeheer is een ontzettend belangrijk thema. Dat viel ook op te maken uit de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen bij de laatste verkiezingen. Er was geen een partij die niet het onderdeel waterbeheer opgenomen had in haar programma. Er is inderdaad ongekend veel aandacht vanuit de politiek voor de waterschappen en onze taken en democratische rol.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.