Home

Achtergrond

Overname past beide bedrijven goed

De overname van de Hendrix-voeractiviteiten van Nutreco door ForFarmers komt voor velen onverwachts, maar past in de strategie van beide bedrijven.

Nutreco wil de groei de komende jaren halen uit opkomende economieën en producten met een hoge toegevoegde waarde. Het bedrijf gaat verder met visvoer, premixen en speciaalvoer. De komende vijf jaar hoopt Nutreco de winst te zien groeien tot 400 miljoen euro. Dat is 130 miljoen euro meer dan de 170 miljoen die het bedrijf dit jaar hoopt te realiseren. Nutreco ziet mengvoer als een tak van sport met smalle marges en Nutreco zag bovendien geen mogelijkheden om meer schaalgrootte te creëren en zo de winstmarges op te krikken. Overnamekandidaten zijn coöperaties of kleine dan wel onwillende de particulieren. Nutreco schudde onder topman Wout Dekker eerder al vlees-, vis en fokkerij-activiteiten af, en gaat met een oorlogskas van 500 tot 600 miljoen euro op jacht naar overnamekandidaten met sterke posities in Azië, Latijns-Amerika en Rusland.

De andere partij ForFarmers in Lochem brandt juist van ambitie om één van de beste en grootste klantgerichte ondernemingen voor diervoeders in Europa te zijn.De focus van het bedrijf ligt op voeders en grondstoffen. Bovendien beschikte ForFarmers over een goed gevulde oorlogskas (80 miljoen euro) om de overname te kunnen doen. De ForFarmers Group heeft coöperatieve wortels. Het huidige bedrijf ontstond in 2000 uit de fusie tussen ABC in Lochem en CTA in Delden. De afgelopen tien jaar ontdeed het bedrijf zich van activiteiten in de verwerkende industrie en concentreerde zich op de kernactiviteit voeders. Ondermeer pluimveeslachterij Esbro en het aandeel in Plukon werden verkocht. Aan de andere kant deed het bedrijf overnames, en kocht in Duitsland ondermeer de Bela Groep (2006) en versterkte zijn aandeel in grondstoffenhandelaar Cefetra tot 57 procent (2009).

ForFarmers boekte vorig jaar een omzet van 3,7 miljard euro en een resultaat na belasting van 21,4 miljoen euro. ForFarmers heeft sinds 2007 de financiële structuur sterk gewijzigd met de operatie Vermogen op naam. De onderneming is voor het grootste deel in handen van coöperatie FromFarmers. Sinds vorig jaar is er een handelsplatform voor de handel in aandelen van ForFarmers.

Toen de beide partijen eind september door dealmaker Rabobank International in contact met elkaar werden gebracht was de deal snel gesloten. ForFarmers ziet zijn ambitie om een grote speler te worden in Noord-West-Europa in vervulling gaan. Met een totaal afzet van 4,5 miljoen ton mengvoer en 1,5 miljoen ton andere voeders is het bedrijf in mengvoeders praktisch even groot als Agrifirm.

Een belangrijk onderdeel van de deal die Nutreco en ForFarmers hebben gesloten is een strategische samenwerking op het gebied van kennis. Nutreco heeft veel kennis op het gebied van voer en heeft zich in de markt ook altijd als zodanig geprofileerd. ForFarmers heeft veel kennis van het gebeuren op het boerenerf. Dat kan elkaar aanvullen. Voor Nutreco blijft het bovendien van belang dat het bedrijf via deze samenwerking toegang blijft houden tot het boerenerf.

Het laat zich aanzien dat er voor de afnemers van voeders van Hendrix en ForFarmers niet veel verandert. De merknamen blijven waarschijnlijk in stand, evenals de dealerstructuur waarmee Hendrix werkt. ForFarmers brengt geen nieuwe aandelen in de markt. Daar is ook geen noodzaak toe, omdat het bedrijf de overname voor het grootste deel bekostigt uit de eigen liquide middelen. Ook neemt het geen aandeel in Nutreco. Ook andersom is er geen sprake van dat Nutreco een aandeel neemt in ForFarmers.

Onder de geplande transactie vallen: Hendrix UTD, Hendrix broilers, Hendrix-Haeck, Hendrix GmbH, Pavo, Reudink, Hedimis en Hendrix-Illesch.

Of registreer je om te kunnen reageren.