Home

Achtergrond

'Overheid moet zijn rol spelen'

De plannen en ideeën van de commissie-Van Doorn voor een algemene verduurzamingsslag in de intensieve veehouderij kunnen alleen slagen als ook de overheid een stuk verantwoordelijkheid neemt. Dat was de conclusie uit de bijeenkomst van Nevedi waar Daan van Doorn en Hans Alders acte de présence gaven.

De intensieve veehouderij in Nederland ligt al jaren onder het vergrootglas van de publieke opinie. De afgelopen jaren zijn er verschillende rapporten geschreven en discussies gevoerd. Er zijn veranderingen en verbeteringen, maar toch blijft de sector vast zitten in een slecht imago en blijft deze omstreden.

Tijdens de jaarbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie (Nevedi) in Ulft waren Hans Alders en Daan van Doorn te gast. Beide heren hebben zich afgelopen zomer gebogen over de intensieve veehouderij. Van Doorn maakte in opdracht van de provincie Noord-Brabant een toekomstvisie voor de intensieve veehouderij. Alders leidde de discussie over megastallen.

Alders was in zijn analyse van de huidige situatie duidelijk over de problemen waarmee de sector worstelt. ”Het ontbreekt aan een duidelijk stip aan de horizon, een doelstelling waaraan de sector over een aantal jaren moet voldoen.” Alders verwees onder meer naar de nota van minister Gerda Verburg van het vorige kabinet, waarin stond dat van de intensieve veehouderij meer werd verwacht dan alleen maar voldoen aan de wettelijke eisen.

”Daarmee ben je er niet”, aldus Alders. ”Je schept veel onzekerheid en de sector weet ook niet waar die aan toe is. Bovendien veranderen de aandachtspunten in de maatschappelijke discussies voortdurend. Het ene moment ligt het accent op milieu, twee jaar later verschuift het naar dierenwelzijn. Van de overheid mag je meer verwachten. Tot nu toe wordt de overheid node gemist in al die discussies. Die moet duidelijkheid scheppen, en vervolgens een handhavingsbeleid gaan voeren.” Alders verwacht van staatssecretaris Henk Bleker dan ook dat deze volgende maand een stuk duidelijkheid schept en doelstellingen formuleert.

De staatssecretaris heeft met het rapport van Van Doorn een mooi uitgangspunt. Van Doorn heeft in zijn rapport en met de er aan gekoppelde verklaring van Den Bosch een lijn en een doelstelling uitgezet: In 2020 al het vlees duurzaam. Direct geborgd, een kwaliteitssysteem voor de hele keten, vrij van antibiotica, voldoend aan dierenwelzijnseisen en milieueisen. De verklaring van Den Bosch is ondertekend door verscheidene partijen uit de hele keten.

De afgelopen maanden is vanuit Brabant gewerkt aan de verdere opzet en uitbouw van dit initiatief en dat staat nu op het punt om landelijk te worden aangepakt. Er komt een regiegroep die zeer waarschijnlijk onder leiding zal komen van Van Doorn zelf.

Ook van Doorn is van mening dat de overheid een duidelijke rol moet spelen. Het duurzaamheidsinitiatief slaagt alleen als de overheid er achter staat en een handhavingsbeleid voert. Alleen zo krijg je achterblijvers en ’free riders’ mee en wordt de vrijblijvendheid in de sector een halt toegeroepen. Het gevolg: de hele sector maakt, gesteund door de overheid, een verbeteringsslag en wordt maatschappelijk meer geaccepteerd.

Van Doorn wil snelheid maken. Als het aan hem ligt, wordt het antibioticabeleid zo snel mogelijk als eerste geborgd en wordt er handhavingsbeleid op gevoerd. Dat betekent geen preventief gebruik meer van antibiotica. Van Doorn: ”Als je de wet goed leest, dan kan de minister dat vandaag al afdwingen.”

Van Doorn is niet bang dat Nederland zich met deze aanpak uit de markt zou prijzen. Hij verwijst wat dat betreft naar de ervaringen van de laatste jaren. Nieuwe ontwikkelingen als het Good Farming Star, werden door buitenlandse slachterijen nauwlettend in de gaten gehouden en ook overgenomen. Non-castratie begon in Nederland en staat intussen Europees op de kaart.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.