Home

Achtergrond

Kooiverbod testcase voor Europa

Het wordt spannend wat er vanaf 1 januari gaat gebeuren rond het legbatterijverbod. De gang van zaken heeft vanwege de verplichte omschakeling naar groepshuisvesting voor zeugen ook uitstraling naar de varkenshouderij.

Het wordt zeer interessant hoe de eierhandel in Europa zich per 1 januari gaat ontwikkelen. Zoals de zaken er nu voor staan, komt het erop neer dat eieren uit legbatterijen illegaal zijn en feitelijk niet meer verhandeld mogen worden. Vast staat echter dat in een groot aantal Oost- en Zuid-Europese landen de batterijkooien nog lang niet weg zijn en dat er nog volop kooi-eieren worden geproduceerd.

De landen die de zaken goed voor elkaar hebben (ondermeer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Denemarken en Zweden) eisen van de Europese commissie een strikte handhaving. Duitsland en Engeland zijn ook niet bereid tot een overgangstermijn. Engeland onderzoekt zelfs de mogelijkheden om te komen tot een invoerverbod van kooi-eieren en kooi-eiproducten. De Nederlandse overheid staat er wat anders in. Het woord is aan de Europese Commissie, aldus het ministerie.

Veel zal afhangen van hoe afnemende partijen zich op zullen stellen. Blijven ze gewoon gaan voor het goedkoopste product, of gaan ze – desnoods onder druk van de dierenwelzijnsorganisaties – voor de alternatieve eieren? Duidelijk is in ieder geval dat ook het bedrijfsleven druk zal uitoefenen om correcte eieren in te slaan.

Dat alles kan tot gevolg hebben dat de druk oploopt op de landen die achterlopen in de omschakeling. Versnelde omschakeling kan het gevolg zijn. Ook daar kunnen weer haken en ogen aan zitten. Hoe reageert het publiek als partijen goede kooi-eieren moeten worden vernietigd als ze niet verkoopbaar blijken te zijn? Wat zal de reactie zijn van dierenwelzijnsorganisaties als koppels kooihennen vervroegd moeten worden afgevoerd?

Complicerend is verder nog de onduidelijke stempelcodering van kooi-eieren. De verboden kooi-eieren krijgen code 3. Die zelfde code wordt echter ook gebruikt voor eieren uit verrijkte kooisystemen, die wel legaal zijn. Het laat zich raden wat er kan gebeuren. De fraudemogelijkheid ligt in dit geval wel zeer voor de hand.

Op de achtergrond speelt ook de groepshuisvesting voor zeugen mee, die per 1 januari 2013 verplicht wordt. Als de EU er niet in slaagt het kooiverbod geloofwaardig te handhaven, wordt ook de omschakeling naar groepshuisvesting een moeilijk verhaal. De Europese Commissie is zich daarvan bewust. LTO speelt met zijn idee van een bedrijfsbeëindigingssubsidie voor zeugenbedrijven in op die situatie. Door aan de verplichte omschakeling een beëindigingssubsidie te koppelen, is de kans groter dat die omschakeling wel lukt, is het idee. Bijkomend voordeel: de Europese zeugenstapel wordt kleiner, wat weer positief kan werken op de prijsvorming in de varkenshouderij.

Of registreer je om te kunnen reageren.