Home

Achtergrond

Groot of groen? - Samenvatting

Een taakverdeling tussen grote bedrijven en groene bedrijven ligt voor de hand, maar heeft als nadeel dat ze niet meer zonder elkaar kunnen.

We zien een toenemende tweedeling in de landbouw: grote bedrijven die gangbaar voor de markt produceren, en groene bedrijven met verbreding en met meerwaardeproducten. Bij grote bedrijven staat alles in het teken van de kostprijs in verband met concurrentieverhoudingen, de groene zijn populair bij allerlei mensen die op het erf komen. Waar staatssecretaris Bleker inzet op de concurrentiepositie behouden én maatschappelijk draagvlak verwerven, lijkt het per bedrijf een keus voor een van beide te worden. Zo'n taakverdeling tussen 'groot' en 'groen' ligt voor de hand, maar kan ook betekenen dat de groene bedrijven eigenlijk dienstverleners worden, terwijl de feitelijke agro-productie niet vergroent. Is een tweedeling gewenst?

Fiftyfifty

De stemmen van reageerders op deze discussie waren fiftyfifty verdeeld. Over een tweedeling tussen groot en groen zegt 50 procent: een prima oplossing, omstandigheden zijn verschillend, dus deze keuzevrijheid is prima. De andere 50 procent vindt dat een tweedeling leidt tot een te eenzijdige focus en uiteindelijk slecht is voor zowel draagvlak als concurrentiepositie.

Vergroening inzet van koehandel

Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) heeft ook nog invloed. Na de hervorming van het GLB wordt een deel van de inkomenstoeslag betaald op voorwaarde dat boeren vergroeningsmaatregelen, zoals verplichte braak, nemen. Het zou kunnen dat kostprijsgerichte bedrijven opteren voor het níet ontvangen van dit deel van de inkomenstoeslag, om zo ook vrijgesteld te worden van voorwaarden. Zo worden vergroeningsmaatregelen inzet van koehandel. De opvatting van wat netjes boeren is verschraalt.

Hoe kunnen zogenoemde doelgerichte betalingen hun doel bereiken? Inmiddels is duidelijk dat het waarschijnlijk om 30 procent van de inkomenssteun gaat. Dat is dermate hoog dat vrijwel geen enkele ondernemer dat zal laten lopen. Een van de voorwaarden is verplichte braak, misschien zelfs 7 procent van het bedrijfsareaal. Maar meer ruimte voor natuur betekent niet automatisch verduurzaming van de productie op de overige 93 procent van het landbouwareaal. Daarvoor is een innovatiespoor nodig (richting 'duurzame intensivering'), zowel voor 'grote' als 'groene' bedrijven.

Aantal stemmers en reacties

Er werd 40 keer gestemd en 18 keer gereageerd. De volgende mensen deden mee aan de discussie: Agrariër, wereld; Piet Slingerland, Midden-Europa; Han, Meshovsk; Gerjan Slingenbergh, Ane; Natuurboer, Friesland; Maaike, Frankrijk; Woopie, Wychen; JPK, Deil; Koetje, Boe. Via LinkedIn: Henk van Zeijts, Jan Jansen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.