Home

Achtergrond 3 reacties

Evenwicht mestmarkt nog lang niet in zicht

Den Haag – Het fosfaatoverschot uit dierlijke mest stond vorig jaar op 6 tot 11 miljoen kilo.

De vraag is of fosfaatarm voeren en mestverwerking kunnen zorgen dat dit overschot de komende jaren niet verder stijgt. Volgens onderzoekers van het landbouweconomisch instituut LEI is er in 2010 ongeveer 180 miljoen kilo fosfaat uit dierlijke mest geproduceerd. Voor 6 tot 11 miljoen kilo fosfaat was geen afzet mogelijk en bleef achter in de mestopslag bij veehouders of bij intermediairs. Dit overschot komt waarschijnlijk alsnog op de mestmarkt in 2011. Maar omdat de gebruiksnormen in 2011 vergelijkbaar zijn met die van 2010 en er geen grote veranderingen in dieraantallen zullen optreden dit jaar, wordt in 2011 wederom een overschot van 6 tot 11 miljoen verwacht. Met het overschot uit 2010 zal het totale overschot dit jaar uitkomen op 12 tot 22 miljoen kilo. Het overschot fosfaat wordt als het ware ieder jaar doorgeschoven. Als er niets gebeurd zal dit overschot elk jaar verder toe nemen omdat de aanwendnormen steeds strenger worden.

Oplossingen liggen er bij de mestverwerking en minder fosfaat in mest produceren door fosfaatarm voeren. Naar verwachting zal het zogenoemde voerspoor leiden tot een 10 procent lagere productie van fosfaat in mest.

Er is wel belangstelling voor mestverwerking maar de mestverwerkingscapaciteit groeit maar langzaam terwijl de normen in 2012 worden aangescherpt. De onderhandelingen over het voerspoor gaan traag. Een hernieuwde balans op de mestmarkt moet het toch hebben van deze twee initiatieven. De hoop blijft dat er op termijn wel weer evenwicht op de mestmarkt onstaat, maar of dat al in 2011 en 2012 zal worden gerealiseerd is onduidelijk.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Waarom varkensmest gaan verwerken en koeienmestoverschot laten groeien. [lto is er voor koeieboeren?

 • no-profile-image

  Waarom varkensmest gaan verwerken en koeienmestoverschot laten groeien. [lto is er voor koeieboeren?

 • no-profile-image

  De oplossing is niet zo moeilijk , daar we grond tekort komen gaan we gewoon de Markerwaard inpolderen en hier een groot akkerbouw gebied van maken, zonder dieren, met een zo groot mogelijk landbouw oppervlak ,met een verplichte aanwending van organische bemesting (zonder kunstmest) dus biologisch.

  Als we zo een 100.000ha cultuurgrond erbij maken heeft de nederlandse boer geen mestprobleem meer , en hebben we weer werkgelegenheid tevens produceren we voedsel voor de steeds groter wordende wereldbevolking , en of draaien we producten voor energieopweking tevens zetten we deze polder vol met windmolens voor energie want er komt een tijd dat onder de grond niks meer te halen is. Dit is toch toekomstvisie denk ik , graag uw reactie.

Of registreer je om te kunnen reageren.