Home

Achtergrond 2 reacties

Bleker steunt ideeën en aanpak commissie-Van Doorn

De brief van staatssecretaris Bleker over de veehouderij betekent een steun in de rug voor de aanpak die Daan van Doorn in zijn rapport ‘Al het vlees duurzaam’ voorstaat. Bleker wil niet zelf randvoorwaarden stellen, maar laat het aan het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties over om dat zelf te doen. Zijn steun hebben ze daarbij.

De intensieve veehouderij zal zich moeten ontwikkelen tot een toekomstbestendige zorgvuldige en maatschappelijk gewaardeerde veehouderij in 2020. Dat concludeert staatssecretaris Henk Bleker in zijn brief aan de Kamer over de toekomst van de (intensieve) veehouderij. Bleker kiest in zijn aanpak nadrukkelijk voor aansluiting bij de ideeën van Daan van Doorn. Van Doorn schreef in opdracht van de provincie Brabant een rapport over hoe de sector zich zou moeten ontwikkelen. Hij schetst een toekomst tot 2020 waarin de sector zich ontwikkelt tot een volledig duurzame sector georganiseerd in ketens.

Alle discussies over megastallen, dierenwelzijn en gezondheidsrisico’s leidden dit voorjaar tot het instellen van de commissie Alders die tot taak kreeg een maatschappelijke dialoog te leiden over de omvang en de kwaliteit van de intensieve veehouderij. In Brabant werd de commissie-Van Doorn geïnstalleerd die tot taak kreeg een toekomstvisie voor de intensieve veehouderij op te stellen. De eindrapporten van beide commissies spreken zich niet uit over maximale omvangen van stallen of bedrijven. Zowel Alders als Van Doorn wijzen er op dat de kwaliteit van de veehouderij voorop dient te staan. Een dier kan het in een kleine stal wel veel slechter hebben dan in een grote megastal.

Van Doorn heeft een voorzet gegeven in zijn verklaring van Den Bosch voor het ontwikkelen van een totaal duurzame sector. Bleker sluit daar nu bij aan. Hij wil het bedrijfsleven zo veel mogelijk aanmoedigen en ondersteunen bij het ontwikkelen van een duurzame sector. Hij roept op om samen met de NGO’s een maatlatsystematiek te ontwikkelen om de voortgang te kunnen meten. Wat het gezondheidsaspect betreft wil Bleker het advies afwachten van de Gezondheidsraad.
Al met al lijkt het er op dat de intensieve veehouderijsector voort kan en ook zal gaan op de weg die Van Doorn heeft aangegeven. Van Doorn zal daar ook een belangrijke rol in spelen. Het zal de komende tijd van de ketenaanpak komen.

De eerste reacties op Blekers verhaal waren wisselend en soms ook voorspelbaar. Elke organisatie pikte er uit wat voor hem belangrijk is.

De komende tijd moet blijken hoe de politiek zal reageren op Blekers verhaal.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Als zelfs een commissielid bang s dat we de kostprijs er mee opdrijven die we in de markt niet terug gaan beuren word het tijd om het rapport te versnipperen

  • no-profile-image

    Als zelfs een commissielid bang s dat we de kostprijs er mee opdrijven die we in de markt niet terug gaan beuren word het tijd om het rapport te versnipperen

Of registreer je om te kunnen reageren.