Home

Achtergrond 3 reacties

Bevriezing gelden natuurbeheer is volgend jaar onvermijdelijk

De economie noopt de overheid tot bezuinigingen op natuurbeheer. Dat vindt niemand leuk, maar het is onontkoombaar reageert Noël Lebens op de visie van Jos Roemaat en bevriezing van de gelden.

Een korte reactie naar aanleiding van de opinie van Jos Roemaat in het Agrarisch Dagblad van 7 november. Roemaat betoogt dat het Agrarisch natuurbeheer vraagt om een betrouwbare overheid en hij maakt bezwaar tegen het feit dat alle provincies de tarieven voor het agrarisch natuurbeheer voor 2012 hebben bevroren.

Vooropgesteld: niemand is gelukkig met de genomen maatregel, zeker de provincies niet. Maar de huidige economische situatie dwingt tot maatregelen. Als de rijksmiddelen opdrogen, kan niet simpelweg van de provincies – die zelf met honderden miljoenen worden gekort – worden verwacht dat ze het grote financiële gat dat daardoor ontstaat, opvullen.

Bij agrarisch natuurbeheer gaat het om een subsidiebeschikking, niet om een contract. Volgens de (toelichting bij de) subsidieregeling SNL wordt de jaarvergoeding ieder jaar opnieuw bepaald, niet alleen voor nieuwe subsidies maar ook voor lopende subsidies. Zo wordt bewerkstelligd dat de beheerder gedurende de zes beheerjaren zoveel als mogelijk marktconforme jaarvergoedingen krijgt.

Provincies zijn niet verplicht de tarieven te verhogen, alleen – zo staat het in de regeling – om deze jaarlijks vast te stellen. Dat ze de afgelopen twee jaar, sinds de invoering van SNL voor het agrarisch natuurbeheer, wel marktconform zijn gehanteerd, wil niet zeggen dat er geen omstandigheden kunnen zijn die voor dit jaar een andere keuze rechtvaardigen.

Dat de alternatieve bezuinigingsvoorstellen van de koepels nu niet zijn overgenomen heeft alles te maken met de voorbereidingstijd voor de aanvraagperiode. Besluiten daarover worden elk jaar uiterlijk op 1 oktober genomen. Het voorstel van de koepels, overigens geen uitgewerkt voorstel maar een suggestie, werd gedaan in september, toen een tijdige uitwerking niet meer haalbaar was. Wel is afgesproken dat het voorstel van de koepels voor 2012 wordt onderzocht.
Tot slot: van achteruitgang van de vergoedingen voor het agrarisch natuurbeheer is geen sprake. De tarieven zijn bevroren op het niveau van 2011.

Gezien de omstandigheden, de sterk dalende rijksmiddelen voor natuur die niet bevroren zijn maar waarop tweederde deel van het budget wordt bezuinigd, mag enig begrip worden verwacht voor de genomen maatregelen. Hoe pijnlijk ze ook zijn.

Noël Lebens is portefeuillehouder vitaal platteland in het Interprovinciaal Overleg (IPO), en gedeputeerde in Limburg.

Anne Mieke Ravenshorst

Laatste reacties

  • no-profile-image

    Een geluk dat de natuur al een paar jaartjes bewezen heeft zich zelf te kunnen redden.

  • no-profile-image

    Een geluk dat de natuur al een paar jaartjes bewezen heeft zich zelf te kunnen redden.

  • no-profile-image

    Betalen uit de staatskas voor natuurbeheer is niet van deze tijd , het plaatsen van wild viaducten waar gem. 15 dieren per etmaal gebruik van maken die dan per stuk 30 mijoen euro moeten kosten , over geld over de balk gooien gesproken . Ja ons wild moet ook op vakantie naar het buitenland kunnen zegt die bos gek, en dan het verhaal oostvaardersplassen waar dieren verhongeren en doodgaan van ellende en nergens naar toe kunnen, een grote schande hoe het allemaal kan in nederland

Of registreer je om te kunnen reageren.