Home

Achtergrond

'Belang luchtwassers beter onder de aandacht brengen'

Luchtwassers zouden meer onder de aandacht moeten komen van de veehouders. Er hangt immers veel af van de goede werking van deze systemen als het gaat om het imago van de veehouderij.

Luchtwassers worden door steeds meer veehouders toegepast om te voldoen aan de geur- en ammoniakemissienormen. Veel veehouders weten echter te weinig af van de techniek en de werking van een luchtwasser. Daardoor worden niet alle mogelijkheden van deze apparaten benut. Dat is de mening van Gerben de Vries en Henk Zeewuster van DLV.

De afgelopen twee jaar heeft DLV een project uitgevoerd bij achttien veehouders, waarbij de doelstelling was de veehouders bewuster te maken van de mogelijkheden en de werking van de luchtwasser. Veel veehouders beschouwen de luchtwasser nog te vaak als een noodzakelijk en duur kwaad, nodig om de omgeving te vriend te houden. De focus van de veehouder is meestal gericht op de dieren en het management van de dieren. De luchtwasser vormt een sluitpost.

“Veehouders vergeten hoe belangrijk het apparaat is voor hun imago”, aldus de Vries. “Bovendien investeren ze tienduizenden euro’s in zo’n ding, doe er dan wat positiefs mee.”

De ervaringen tijdens het luchtwasserproject maakten duidelijk dat er enorme verschillen bestaan in het gebruik. Kennis is vaak onvoldoende. Dat begint al bij de bouw van de stal, aldus De Vries. Er zijn bij de bouw vier verschillende partijen: de varkenshouder, de aannemer, de klimaatinstallateur en de leverancier van de luchtwasser. “Er is binnen die vier partijen een gebrek aan afstemming. Er ontstaat dan al gauw een situatie waarbij niemand zich verantwoordelijk voelt voor de keuzes die worden gemaakt. De varkenshouder weet intussen amper wat hij in huis heeft gehaald.”

De Vries en Zeewuster vinden dan ook dat de leveranciers van luchtwassers zich veel langer betrokken moeten opstellen. Ze moeten zich langer verantwoordelijk blijven voelen voor hun product en de werking en de veehouder begeleiden om tot een goede werking te komen.

Om de gang van zaken rond levering van een luchtwasser te verbeteren, hebben De Vries en Zeewuster, in overleg met leveranciers, een protocol ontwikkeld voor uniformering en borging van de eisen en een lijst van gegevens die de gebruiker in zijn logboek heeft. Dat is van belang voor de leveranciers en gebruikers, maar, niet te vergeten ook voor handhavers. Die krijgen zo meer inzicht van wat ze kunnen verwachten en waar ze op moeten letten.

Ook bij de controlerende instanties, de ambtenaren van de milieuafdelingen van gemeenten en provincies, constateren De Vries en Zeewuster een gebrek aan kennis. De beide DLV-ers pleiten voor een situatie, waarbij de bewijslast voor een goede werking van de luchtwasser wordt neergelegd bij de gebruiker. Dat kan door een goed logboek bij te houden, met daarin de gegevens over de werking en de controle van het systeem. Zaken als zuurverbruik, drukverloop en de ammoniakreductie in de uitgaande lucht zijn een goede indicatie van de werking van het systeem. De varkenshouder moet aantonen dat hij het vastgestelde protocol voor een goede werking van het systeem heeft gevolgd.

Overheden stellen vaak een complete rendementsmeting verplicht om zo de werking van het systeem te controleren. De dure meting zegt echter niets over de werking door de tijd, aldus De Vries, en voegt dan ook niet zo veel toe.

Er kan ook nog veel verbeterd worden aan de directe signalering van luchtwassers. “Installeer een drukmeter waarmee je de luchtdrukverschillen kunt meten tussen in en uitgaande lucht. Zo heb je meteen inzicht of de wasser dreigt dicht te slibben. Een veiligheidssignaal bijvoorbeeld in de vorm van een lamp of een knipperend display bij te hoog oplopende druk zou een grote verbetering zijn”, aldus De Vries.

De beide DLV-ers gaan met hun ideeën over protocols en handhaving nadrukkelijk de boer op. Ze bezoeken studieclubs, bijeenkomsten van belangenbehartigers en vergunningsverleners en ook de leveranciers van luchtwassers worden vrijwel allemaal betrokken bij het proces. Als het aan Zeewuster en De Vries ligt blijft het onderwerp de komende tijd nadrukkelijk op het programma staan. Ze zouden van de luchtwasser graag een visitekaartje voor de sector maken.

Of registreer je om te kunnen reageren.