Home

Achtergrond 1 reactie

Agrifirm: maximale voerwinst voor vleesvarkenshouders

Veevoederbedrijf Agrifirm introduceert vandaag het concept Voerwinst. Dit is een online rekenprogramma om zowel de voer- als de afleverstrategie op vleesvarkensbedrijven te optimaliseren. Doel is te komen tot een maximale voerwinst op het bedrijf.

"Vleesvarkenshouders sturen nu vaak op één, of een beperkt aantal kengetallen. Denk aan omloopsnelheid, spierdikte, of beide. Dat leidt tot sub-optimale resultaten. Wat onder de streep aan euro’s over blijft, is het resultaat van alle factoren die de opbrengst en kostprijs van een varken beïnvloeden," legt sectormanager Varkenshouderij Bert Fierkens van Agrifirm Feed uit. "De maximale voerwinst wordt bereikt door aan alle variabelen euro’s te verbinden en dat te vertalen naar een voerstramien en afleverbeleid. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een boer die op Duitsland levert meer verdient door het ondereind nog een week te laten liggen. Dat kost omloopsnelheid en leidt tot een lagere stalbezetting, maar levert uiteindelijke wel het meeste geld op onder de streep. Hij koopt tegelijk ook minder biggen."

Het programma is gemaakt om voor- en achteruit te kijken. De module voeradvies is bedoeld om de optimale voerstrategie te bepalen op een bedrijf. Dus welke voersoorten in combinatie met een voerschema levert het meeste op. Concreet, wat is het effect van een paar dagen langer startvoer op de voerwinst.

De aflevermodule van het programma is gemaakt om terug te blikken. Hier wordt gerekend aan de optimale afleverstrategie. Van invloed zijn bijvoorbeeld omzetsnelheid, opbrengstprijs en kortingen bij de slachterij.

Meneer Fierkens, wat levert het op?
"We hebben genoeg cijfers van bedrijven om te zeggen dat de voerwinst gemiddeld 2 euro per afgeleverd varken stijgt. Er wordt veel op gevoel gewerkt, met dit programma zie je effect van een genomen maatregel in geld uitgedrukt. Dat is ook winst."

Hoe groot is de zekerheid van de voorspelling bij het voeradviesdeel?
"De voorspelbaarheid is erg groot. Ik durf te zeggen meer dan 90 procent als de basisgegevens correct zijn en juist ingevoerd."

Is het dan klaar?
"Nee, optimaliseren is een continu proces. Bovendien blijven zaken als genetica, gezondheid of slachterijconcepten wijzigen."

Zal de spreiding in voerwinst tussen bedrijven afnemen met deze rekenhulp?
"De spreiding in voerwinsten zal blijven. Er zijn talrijke redenen buiten de voer- en aflerverstrategie om, waarom die ontstaat. Onder de gegeven omstandigheden verdient een varkenshouder wél meer."

Kan de boer dit zelf zodat de buitendienstman een stapje terug gaat doen?
"Nee, voorlopig niet. Zeg nooit nooit, maar het programma is te ingewikkeld om daar zonder training en de nodige ervaring mee uit de voeten te kunnen. Voer maakt 65 procent uit van de kostprijs op een varkensbedrijf. Wij geloven in toegevoegde waarde leveren bij het voer. Dit concept is een voorbeeld hoe wij daar uitvoering aan geven."

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    Agrifirm wat een club, aan de enekant praat je over voerwinst en propt u de boer vol met krachtvoer voor de dieren en aan de andere kant laat je de boer maximaal betalen voor de afvoer van hun geproduceerde mest, en betaalt u de akkerbouwer giga bedragen als ze deze mest ontvangen want de door agrifirm gefinanceerde mestbassins moeten door de vleesvarkens boeren ook worden betaald ,Hoe kan Agrifirm de varkensboer het snelst kopot krijgen. Volgens mij moet agrifirm zich niet met mestafzet bemoeien dat verhoogde alleen maar de afzetprijs wat niet aan de rentabiliteit ten goede komt.

Of registreer je om te kunnen reageren.