Home

Achtergrond

Ag-balance maakt discussie over duurzaamheid zuiverder

Boeren is een roeping. De hoofdtaak van boeren is de wereldbevolking van voldoende voedsel voorzien. Boeren nemen de zorgen over voedselveiligheid van consumenten serieus en boeren willen gesteund worden door de consument en de industrie.

Deze vier stellingen komen voort uit een grote enquête die gewasbeschermingsmiddelenfabrikant BASF in juli heeft uitgevoerd en presenteerde op de BASF Global Agricultural Solutions conferentie afgelopen dinsdag. Geënquêteerd zijn boeren en burgers/consumenten in de VS, Brazilië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en India.

Burgers denken behoorlijk negatiever over de rol van de boer als beheerder van het platteland dan de boer zelf. Opvallend is dat overal ter wereld de uitkomsten vrijwel met elkaar overeen komen. Op de vraag of boeren vaak verantwoordelijk zijn voor milieuvervuiling beatwoord zo’n 40 procent van de burgers in Frankrijk, Brazilië en India daarop bevestigend.

Er zit dus een gat tussen de denkwereld van boeren en burgers over de rol van de landbouw. Vaak blijken discussies over de rol van de landbouw inzake milieukwesties niet op basis van harde feiten maar op emoties en gevoelens gevoerd te worden. Voor BASF reden om AgBalance te introduceren. AgBalance is een methodiek om de duurzaamheid van een teelt weer te geven in één getal. Er wordt in de methodiek rekening gehouden met 69 indicatoren, onderverdeeld in de categorieën maatschappij (o.a. residuen in voedsel, training, arbo, kinderarbeid), economie (verzekeringen, kostprijs, subsidies) en milieu (o.a. biodiversiteit, bodemerosie, vruchtwisseling).

Het is een open methodiek, zodat anderen, zoals maatschappelijke organisaties kunnen zien hoe de duurzaamheidswaarde tot stand komt en worden uitgenodigd om eventueel aanbevelingen te doen om de methodiek te verbeteren. De huidige methodiek is al beoordeeld door onafhankelijke partijen. Doel van AgBalance is om op een objectieve manier de discussie te kunnen aangaan met het publiek. Met AgBalance kan dan bijvoorbeeld aangetoond worden dat een nieuwe werkzame stof of een genetisch gemodificeerde plant de teelt daadwerkelijk verduurzaamd ten opzichte van een ouder middel of conventionele plant. Elke verandering in teeltwijze kan worden beoordeeld tov de “oude”.

De consument kan met AgBalance erop vertrouwen dat de producten die hij koopt daadwerkelijk duurzaam zijn, de boer vindt ermee de bevestiging dat hij duurzaam produceert. Wat is dan het voordeel voor BASF? AgBalance geeft BASF maar ook telers ten slotte de license to produce. De producten die het chemieconcern maakt kunnen teelten verduurzamen, wat afnemers weer kan overhalen de producten te kopen. Dit kan BASF helpen de gewenste omzetgroei te realiseren. BASF wil namelijk in 2020 6 miljard euro omzet halen uit de verkoop van gewasbeschermingsmiddelen, oftewel 50 procent meer dan in 2010.

Of registreer je om te kunnen reageren.