Home

Achtergrond

Samenwerken aan windenergie op land

Op de zuidelijke punt van Flevoland, de 'Zuidlob', komt een van de grootste windmolenparken op het vasteland. Het project is een unieke samenwerking tussen agrariërs, de overheidsinstanties en energieleverancier Nuon. Op het laatste moment is voor andere koers gekozen.

Windenergie is belangrijk om de Nederlandse doelen voor klimaat en duurzame energie te halen. Nu staan er ongeveer tweeduizend windturbines op land en het aantal groeit. In Flevoland wordt binnenkort begonnen met de bouw van een nieuw windmolenpark dat plaats geeft aan 36 turbines. De totstandkoming van het windpark is vooral te danken aan de samenwerking tussen agrariërs, de gemeente Zeewolde, provincie Flevoland en energieleverancier Nuon. “We zijn in 2009 begonnen met de samenwerking. Er is veel gepraat en gediscussieerd maar we zijn nu klaar om te beginnen met de realisatie van het project. Alle vergunningen zijn verstrekt”, zegt Douwe Monsma, voorzitter van de windmolenvereniging de Zuidlob.

De windturbines worden in drie rijen geplaatst in het gebied tussen de Nijkerkerweg, Gooiseweg en Eemmeerdijk in de gemeente Zeewolde. Een gebied waar 63 agrariërs (bestaande uit akkerbouwers, melkveehouders, pluimveehouders en vollegrondsgroentetelers) betrokken zijn bij het project. In eerste instantie had deze groep 95 procent van de aandelen van het project in bezit, Nuon bezat de resterende 5 procent. Nu de turbines gebouwd gaan worden is er voor een andere koers gekozen. Vattenfall, het moederbedrijf van Nuon wordt nu volledig eigenaar. Monsma: “Dit was nodig omdat de de financieringseisen voor het park voor de boeren net te hoog waren. De overname van de aandelen door Vattenfall biedt de boeren zekerheid. Niet alleen de kosten van de bouw maar ook het risico dat bijvoorbeeld een windmolen kapot gaat is te hoog voor agrariërs.” In ruil krijgen de 63 leden tenminste vijftien jaar een jaarlijkse vergoeding van Nuon.

Het windpark bestaat uit 36 windturbines die in drie rijen van twaalf geplaatst zullen worden. De turbines hebben een ashoogte van ruim 100 meter. Het vermogen van het toekomstige park is 122,4 megawatt. Hiermee kunnen 88.000 huishoudens van elektriciteit worden voorzien, goed voor een stad ter grootte van Almere. Hiermee wordt het windpark het grootste aaneengesloten windpark van Vattenfall in Nederland dat in handen is van één eigenaar. Nuon wekt op dit moment rond de 149 megawatt aan windenergie op land op, op verschillende locaties. De realisatie van het project in Flevoland betekent dus bijna een verdubbeling van de capaciteit. “Investeren in duurzame energie, zoals windenergie staat hoog op ons lijstje. We bouwen veel windparken, zowel op land als op zee”, volgens een woordvoerder van Nuon. Vattenfall investeert in totaal circa 150 miljoen euro in de ontwikkeling van het park.

Vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE) is er maximaal 229 miljoen euro beschikbaar en wordt over een periode van vijftien jaar uitgekeerd. De verleende subsidie is een maximum. De daadwerkelijke hoogte van de subsidie is afhankelijk van de toekomstige productie en elektriciteitsprijs. Monsma zelf krijgt op zijn bedrijf vier molens. De molens gaan ieder ten koste van een halve tot een hele hectare productie. Monsma: “Voorafgaand wisten we niet waar de molens werden gepland. Sommige agrarische bedrijven hebben een aantal op het bedrijf staan en sommige geen enkele. Het is niet niks, ineens staat er zo’n groot ding voor je deur. De grond eromheen is daardoor ook moeilijker te verkopen”.

De mogelijke effecten van het windmolenpark op de flora en fauna is uitgebreid onderzocht. Er is gekeken naar de vleermuizen, vogels en planten in het gebied. Ook is onderzocht of de turbines niet in de weg staan van mogelijke vliegroutes van trekvogels. “Dit was gelukkig niet het geval”, volgens Monsma. De bouw start in het vierde kwartaal van dit jaar. Vóór 2013 moet het windpark in productie gaan.

Meer voordelen dan nadelen

Windenergie is elektriciteit die verkregen wordt uit de stromingen van lucht met behulp van een windturbine. Het rotorblad van de turbine zorgt dat langsstromende lucht wordt omgezet in een draaiende beweging. De rotorbladen drijven op hun beurt een generator aan die elektriciteit opwekt, vergelijkbaar met de werking van een fietsdynamo. Windenergie kan worden gezien als een oplossing in plaats van een probleem.

Op zee zijn grote turbines extra in het voordeel. Deze moderne turbines worden meestal zo ontworpen dat ze al bij vrij krachtige wind hun maximale vermogen bereiken. Dit heeft het voordeel dat ze een groter deel van de tijd met hun maximale vermogen draaien, en dus een constanter vermogen leveren.

De turbines op land werken optimaal bij een windkracht 5 tot 6. Horizonvervuiling is het bekendste nadeel van windenergie. Toch vinden veel mensen het steeds meer in het landschap passen. De hinder voor de natuur is erg mimaal. Volgens experts vliegen vogels zichzelf eerder te pletter in het verkeer of tegen een hoogspanningsmast dan dat ze in een turbine vliegen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.