Home

Achtergrond

Prijzen slachtkoeien toonbeeld van stabiliteit

De markt voor slachtkoeien is al wekenlang erg stabiel. De noteringen bewegen niet of nauwelijks, terwijl het aanbod goed wegloopt.

Afgaande op de cijfers van het Productschap Vee en Vlees loopt het aantal slachtingen nog steeds terug, terwijl het gemiddelde geslachte gewicht na een periode van daling weer iets begint op te lopen.

Per saldo lijkt er daarmee niet heel veel beweging te zitten in de vleesaanvoer. Misschien dat het aanbod in totaal aantal kilo’s gezien licht daalt.

Het verschil in prijs met vorig jaar is iets teruggelopen, maar bedraagt nog altijd bijna 50 cent per kilo. Daarmee krijgen veehouders een prima prijs voor hun uitgestoten vee.

Prognose: stabiele prijzen.

Of registreer je om te kunnen reageren.