Home

Achtergrond 215 x bekeken

Prijsstijging varkens betekent trendbreuk met vorige jaren

Nu de varkensprijs eindelijk omhoog gaat, gaat dat niet hard genoeg, zo vinden veel varkenshouders. In eerste instantie leek de Duitse varkensprijs afgelopen vrijdag een sprong te maken van 6 cent. De Vereinigungspreis en ook Tönnies en Vion Duitsland verhoogden met 6 cent. Maandag gingen Tönnies en Vion weer met 2 cent omlaag. Er resulteert dan een stijging van 4 cent.

Complicerende factor hierbij is de situatie in Duitsland rond de Masken, de classificatie- en uitbetalingsschema’s. Toen de grote slachterijen op 4 oktober begonnen met de nieuwe apparatuur en de er aan gekoppelde uitbetalingsschema’s bleek al gauw dat de varkens structureel hoger werden gewaardeerd dan in de oude situatie.

Westfleisch, het bedrijf dat in deze zaken voorop loopt, paste ter correctie in eerste instatie een algemene korting toe van 2 cent per kilo. Vorige week werd een correctie op het uitbetalingsschema toegepast en lijkt de zaak in rustiger vaarwater te zitten. De andere grote slachterijen zijn Westfleisch in grote lijnen gevolgd in hun aanpak van de problemen.

De uiteindelijke verhoging van 4 cent waar Tönnies en Vion Duitsland op uitkomen mag dan ook worden gezien als een inhaalslag over de laatste twee weken.

Vion Nederland zit met zijn prijsverhoging van 2 cent voor deze week op het zelfde niveau als Duitsland. Inkoopdirecteur Peter van Balkom wijst er op dat in de vleeshandel een grotere prijsverhoging absoluut niet wordt waargemaakt op dit moment.

Andere zegslieden in de vleessector wijzen er ook op dat het huidige prijsniveau voor het varkenslees als relatief hoog wordt ervaren. En dat is natuurlijk ook zo. Het is vooral aan de hoge voerkosten te wijten dat de vleesvarkenshouders op het ogenblik niet uit komen met de huidige varkensprijs.

De varkensprijs kende de afgelopen weken een afwijkend verloop ten opzichte van de voorgaande jaren. De afgelopen twaalf weken stond de prijs vast op € 1,53. De laatste jaren was er steeds vanaf week 35, 36 sprake van een dip in de varkensprijsontwikkeling met tegen het eind van het jaar nog een lichte stijging. Daarvan is dit jaar geen sprake. De prijs bleef stabiel, en hoewel er lang werd verwacht dat de prijs eerder zou dalen dan stijgen, is er nu sprake van een stijging. Dat is een trendbreuk ten opzichte van voorgaande jaren.

Of registreer je om te kunnen reageren.