Home

Achtergrond

Op de lange termijn is China geen exportmarkt voor varkens

De schier onverzadigbare behoefte aan varkensvlees in China zal het wereldwijde landschap van de varkensvleesindustrie beïnvloeden, voorspelt de Rabobank in een analyse van de Chinese varkensvleesindustrie. Toch zal China op de lange termijn zelfvoorzienend worden. Maar voor het varkensvoer, is het land aangewezen op buitenlandse producenten.

De toenemende vraag van de Chinese consument naar varkensvlees zal op de lange termijn niet leiden tot een grotere vraag naar importvlees. China is hard aan de slag om zelf voldoende productiecapaciteit op te bouwen om de behoefte aan varkensvlees te kunnen bevredigen, stelt de Rabobank in een analyse van de Chinese varkensvleesindustrie.

Op de korte termijn is China nog wel een importeur van varkensvlees. Maar op langere termijn is het land in staat het tekort op de binnenlandse markt zelf op te vangen. De grote omvang van de schier onverzadigbare consumentenvraag naar varkensvlees zal het wereldwijde landschap van de varkensvleesindustrie mogelijk veranderen, stelt de Rabobank.

China is nu al de grootste producent en consument van varkensvlees. De gemiddelde consumptie steeg van 1996 tot 2010 van 25,8 kilo tot 37,4 kilo per hoofd van de bevolking.

Binnen China heeft een forse omslag plaats naar grootschaliger varkensbedrijven en grotere slachterijen. Er komt steeds meer structuur in de keten, terwijl de overheid stimulansen geeft aan ontwikkelingen op het gebied van voedselveiligheid, veredeling en verhoging van de productie. Daar liggen volgens de analisten van de Rabobank mogelijkheden voor buitenlandse investeerders.
De productie van varkensvlees vergt voldoende veevoer. Op dat punt zal het land in toenemende mate afhankelijk zijn van buitenlandse producenten, zegt de bank.

De varkenssector is in de afgelopen jaren kwetsbaar gebleken. Het merendeel van de varkensbedrijven bestaat nog uit kleine bedrijfjes die voor de aankoop van biggen afhankelijk zijn van de markt. Deze boeren kunnen zich moelijk wapenen tegen de prijsschommelingen in de markt, anders dan de bedrijven verderop in de keten, die een deel van hun kosten doorberekenen in de prijs.

De uitbraak van PRRS in 2007 had effect op 20 procent van de Chinese varkensstapel. Daardoor ging de consumentenprijs fors omhoog.

Gevaarlijker nog is het gebrek aan controle op en handhaving van de voedselveiligheid. ”De aanvoerketen is gefragmenteerd en onveilig varkensvlees kan op de markt komen”, aldus de Rabobank. De illegaal verkregen winst lijkt op te wegen tegen de straffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.