Home

Achtergrond

Mega-visie Rabbinge staat ontwikkeling juist in de weg

Het succes van de industriële landbouw, heeft ook een keerzijde. Sjoerd de Hoop plaats kanttekeningen bij de visie die Rudy Rabbinge gaf in het jubileumnummer van agd.weekend.

Met veel genoegen heb ik het voortreffelijke agd-jubileumnummer doorgelezen. Bij alle meningen en historische overzichten geeft ook professor Rudy Rabbinge zijn visie op de afgelopen vijftig jaar en neemt hij de biologisch landbouw meteen even op de hak. Dat stoort mij als biologisch boer.

Rabbinge zijn wetenschappelijke kijk op de landbouwproductie is puur vanuit technologie en wereldhandelsbelangen. Hij roemt de fabelachtige, tienvoudige productiestijging per eenheid arbeid op de boerderijen en de industrialisering van de landbouwproductie.
Hij heeft echter weinig oog voor de lage beloning van de boeren in Nederland en wereldwijd. Cees van Bruchem (van het LEI) geeft gelukkig op dezelfde pagina een treffend beeld van de afnemende inkomens in vergelijking met andere maatschappelijk sectoren. De oud-voorzitter van het NAJK Evert Jan Aalpoel wijst in dit artikel op de nadelige gevolgen van de industriële landbouw. Het succes kent ook veel slachtoffers.

Rabbinge is geen sociaal-wetenschapper, dat is duidelijk. Hij legt geen verbindingen met sociale economie en met rechtvaardige inkomens voor boeren wereldwijd, en hij heeft geen oog voor sociaal-culturele wetmatigheden. Kritische rapporten van de FAO of van wetenschappers van de IAASTD worden door hem laconiek terzijde gelegd.

Rabbinge is zeer invloedrijk in Wageningen, met rechtstreekse invloed in Den Haag. Samen met Aalt Dijkhuizen vormt hij een machtig koppel van de ’oude’ landbouw. Zijn eigenzinnige optreden staat de innovatie alleen maar in de weg. Daar valt ook niet tegen te praten. Verschillende hoogleraren willen dat allang niet meer. Ik zeg er nu wel iets van op deze plek.

Biologische landbouw is volgens Rabbinge slechts een cultureel verschijnsel voor maximaal 20 procent van de markt en het is ook geen duurzame landbouw. De biologische consumenten zijn volgens hem wat sneue mensen die graag gefopt willen worden, zoals mensen ook water in flessen kopen en daarvoor onnodig geld uitgeven. Welk een arrogantie!

Wij weten dat deze groep biologische consumenten juist heel bewust zijn keuzes maakt voor kwaliteit en smaakvol eten. Deze mensen kopen juist geen flessen met water omdat ze het geld liever aan échte kwaliteitsvoeding besteden.

Ik ben blij dat 20 procent van de markt het nog steeds anders ziet en de komende tijd voor ons ruimschoots de mogelijkheid biedt om bedient te worden. Daar gaan we maar gewoon mee door.

Sjoerd de Hoop, is biologisch veehouder in Hiaure en mede-organisator van Biovak

Anne Mieke Ravenshorst

Of registreer je om te kunnen reageren.