Home

Achtergrond 1 reactie

LTO-plan beëindiging zeugenhouderij niet meteen kansloos

LTO ontwikkelt samen met de Belgische boerenbond een idee voor een Europese beëindigingsregeling zeugenhouderij. De eerste reacties van boerenorganisaties in andere lidstaten zijn positief. Het plan heeft echter nog een lange weg te gaan voordat het een concrete regeling is, waar varkenshouders gebruik van kunnen maken.

De Europese Unie telt zo’n 12 miljoen zeugen. De zelfvoorzieningsgraad van de Europese Unie voor varkensvlees ligt in de buurt van de 110 procent. Zie daar een belangrijke oorzaak voor de huidige problematiek in de varkenshouderij. Een inkrimping van de zeugenstapel zou zeer welkom zijn. Geen wonder dus dat zowel NVV als LTO bezig zijn te onderzoeken wat er mogelijk is.

Het jongste idee komt nu van LTO. Samen met de Belgische Boerenbond ontwikkelt LTO een plan voor een beëindigingsregeling voor zeugenbedrijven. Het plan zou doorgevoerd moeten worden in het kader van de omschakeling naar groepshuisvesting. Er is een categorie bedrijven die of niet de mogelijkheid heeft, of geen trek meer heeft om te investeren in groepshuisvesting. In Nederland mag die omschakeling naar groepshuisvesting redelijk ver gevorderd zijn, in andere vooral ook de zuidelijke lidstaten is er op dit punt nauwelijks iets gebeurd.

Door in samenhang met deze omschakelingsproblematiek nu te komen met een beëindigingsregeling kan het mes aan twee kanten snijden. De zeugenstapel in de EU wordt kleiner en de EU heeft meer mogelijkheden om een omschakeling naar groepshuisvesting af te dwingen. Doordat de zeugenstapel kleiner wordt omen er minder biggen en minder vleesvarkens en de markt kan opschonen.

Een beëindigingsregeling zal ettelijke miljoenen euro’s kosten. Uitgaand van een inkrimping van de zeugenstapel met 10 procent en een vergoeding van 600 euro per zeug, gaat het al gauw om een bedrag van ruim 700 miljoen euro. Ten Have wil dit financieren uit de structuurfondsen van de EU.
Volgens lobbyist Frans van Dongen in Brussel maakt het idee van LTO wel enige kans van slagen. Hij wijst op de gang van zaken rond de verplichte omschakeling in de legpluimveehouderij naar alternatieve huisvesting. Er zijn verscheidene lidstaten waar deze omschakeling niet van de grond is gekomen. Het compromis dat geen schoonheidsprijs verdient, maar waar wel op aan wordt gestuurd is dat eieren uit kooihuisvesting mogen worden gebruikt in de eierverwerkende industrie. ”De Europese Unie wil vermijden dat er over straks een dergelijke situatie ontstaat in de varkenssector rond de omschakeling naar groepshuisvesting”, aldus Van Dongen. ”Bovendien dringt het ook in Brussel steeds verder door dat de situatie in de varkenssector erg nijpend is en dat de sector nu wel erg lang in de min zit.”

Volgens van Dongen is het zaak dat de boerenbonden in de verschillende lidstaten wordt omarmd. Pas als de verschillende lidstaten het idee overnemen komt het ter tafel in de Brusselse overlegcircuits.

Eén reactie

  • no-profile-image

    Betekent deze warme sanering van de zeugenhoudeij, dat er echt minder vakensvlees op de (wereld) markt komt? Ik betwijfel dit en via de open genzen zal dit extra aanbod Europa binnen komen met alle gevolgen van dien. Ik ben van mening dat bij en maatregel als deze een importbeleid hoort om succes voor de branche te verzekeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.