Home

Achtergrond 4 reacties

Kapmes in natuurbeheer

Het budget voor natuurbeheer en landschapsonderhoud gaat flink omlaag. De agrarische natuurverenigingen houden hun hart vast. Voorzitter Dick Looman van ’t Onderholt (Achterhoek) vreest dat het landschap verloedert. Hij is op zoek naar alternatieve geldbronnen.

De persberichten van de provincies over natuur- en landschapsbeheer stemmen niet vrolijk. Neem nou die van de provincie Gelderland. In het bericht van ruim een week geleden staat het woord bezuinigingen centraal. Als het gaat om agrarisch natuurbeheer is de boodschap helder. De vergoedingen gaan omlaag en het areaal waarvoor de regeling geldt, wordt sterk ingekrompen. In feite worden straks alleen nog binnen de Ecologische Hoofdstructuur nieuwe beschikkingen afgegeven.

Melkveehouder Dick Looman uit Zelhem in de Achterhoek maakt zich zorgen. De animo onder de boeren in zijn omgeving om zich in te zetten voor natuur en landschap was de laatste jaren al gedaald en de recente bezuinigingen komen daar nog eens overheen.

Looman is voorzitter van de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt – 500 leden, onder wie 250 met een agrarisch bedrijf – en is hard bezig om nieuwe inkomstenbronnen te zoeken. De overheid trekt zich terug, zoveel is wel zeker. Hij ziet de bui aankomen. Leden van de vereniging hebben het afgelopen decennium een enorme inhaalslag gemaakt, tientallen kilometers aan houtwallen en singels zijn opgeknapt. Looman is trots op het resultaat. Maar wat gebeurt er komende jaren als de vergoedingen buiten de EHS verdwijnen? Een singel vraagt om regelmatig onderhoud, maar zonder vergoedingen blijven de snoeiers weg. Je kunt van ondernemers niet verwachten dat ze voor niks dagenlang aan de slag gaan, zegt Looman.

Hij vertelt over zijn eigen bedrijf. Op basis van een oude regeling heeft hij een jaar of tien geleden zes hectare maisland omgezet in bos. Hij spreekt over een riante regeling met vergoedingen voor de waardedaling van de grond, inrichting en beheer.
Als boer heeft hij nog even getwijfeld, want landbouwgrond omzetten in bos ging hem wel aan het hart. Maar de ondernemer die in Looman huist, zei: doen. Met de vergoedingen die de overheid nu in het vooruitzicht stelt, zou hij absoluut een andere keus maken. Met nieuwe natuur op landbouwgrond is het afgelopen, voorspelt hij.

Hij krijgt ook nog een vergoeding voor het onderhoud van een paar kikkerpoelen en wat singels op zijn bedrijf, zo’n 1.200 euro per jaar. Een fooi, als hij zijn uren zou rekenen. Toch doet hij mee aan de regeling. Vooral omdat hij in een mooi landschap woont en dat graag zo wil houden. Als die ’fooi’ zou verschralen of verdwijnen? Looman weet niet wat hij dan doet. Waarschijnlijk op dezelfde voet doorgaan; het landschap gaat hem aan het hart.

Meer zorgen maakt hij zich over de werkploeg van zijn vereniging ’t Onderholt. De ploeg bestaat uit boeren die in de winter het landschap onderhouden. De vereniging vraagt voor grondeigenaren subsidie aan en dat geld gaat vervolgens naar de werkploeg die het werk uitvoert. Dat gebeurt al jarenlang. Looman vreest dat de grondeigenaren de rekening straks zelf moeten betalen. Dat leidt ertoe dat de werkploeg nog sneller moet werken, met alle gevolgen van dien voor de kwaliteit van het werk. Of het gebeurt helemaal niet meer. Dat laatste verwacht Looman eigenlijk. Een grote groep opdrachtgevers van de werkploeg zal wegvallen.

Looman wil per se geen pessimistisch verhaal vertellen. Maar hij kan er niet omheen dat veel boeren moe zijn van het zwalkende overheidsbeleid. Hij vertelt over ondernemers in ganzengebieden die twee jaar hebben gewacht op hun schadevergoeding. Over boeren die gek worden van de controles, terwijl ze maar een paar honderd euro subsidie krijgen, maar wel de kans lopen hun toeslagrechten kwijt te raken.

Hij wil graag positief eindigen. Landschap en natuur gaan hem aan het hart. Daarom is zijn vereniging op zoek naar alternatieve geldbronnen. Snoeihout kan worden gebruikt als stookhout. De eerste stap is al gezet, er komt een kachel bij een zwembad, bij een paar pluimveehouders draaien er al kachels in de stal. Nu moet er nog geld bij. Maar als de energieprijs stijgt en de snippers stijgen mee, dan is het project wel rendabel.

Ook is Looman in overleg met de Rabobank over een zogeheten streekrekening waarop bedrijven hun geld kunnen vastzetten. Een deel van de rente komt ten goede aan onderhoud van natuur en landschap. De speurtocht naar andere financieringsbronnen kost wel tijd. Daar moet de overheid begrip voor opbrengen, zegt Looman. Steun bij de zoektocht is volgens hem terecht. Anders is al het werk van de afgelopen jaren voor niets geweest.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Het kapmes in de natuur??? Het kapmes heeft gelukkig het CDA getroffen. Het kapmes in deze corrupte club kan niet hard genoeg zijn. Wie stemt nu nog CDA????? Dat durf je toch niet meer. Het CDA is vergelijkbaar met de natuurcriminaliteit van de KNJV van dooie Bernard.

 • no-profile-image

  bijzonder boeiend om te zien hoe tobbers als kleinboerke langzaam aan van binnenuit opgevreten worden door haat en frustratie.
  gelukkig voor hun hebben ze nu een platform waar ze zich uit kunnen leven

 • no-profile-image

  Hee Moordam! Niks frustratie, het is de waarheid. Ook zo'n jagertje dat niets anders doet dan knallen en fazanten uitzetten??

 • no-profile-image

  In het CDA staat al het kapmes. Wat geweldig, zo'n teloorgang. Zondag maar weer netjes naar de "kerk". Het CDA kan met die peiling (11 zetels) het best een carnavalsclub oprichten, de raad van elf hebben ze dan mooi bij elkaar. Je roept die knipperbol van Balkenende op, frot hem een steek op zijn hoofd en daar is prins carnaval. En maar kappen.....................

Of registreer je om te kunnen reageren.