Home

Achtergrond

Hedwigepolder blijft gemoederen bezighouden

De Hedwigepolder in Zeeland is al jarenlang speelbal van de politiek.

De polder zou onder water worden gezet, ter compensatie van natuurverlies elders. Maar het kabinet vond een alternatief, door andere gebieden te ontpolderen. De Europese Commissie is kritisch over dat plan, blijkt dinsdag. Een overzicht:

NOVEMBER 2004: Ondanks ongenoegen na een eerdere uitdieping van de Westerschelde spreken Vlaanderen en Nederland af de Schelde tot 13,10 meter te verdiepen om zo de haven van Antwerpen toegankelijk te maken voor grotere containerschepen. Het werk kan in 2007 beginnen.

DECEMBER 2005: De regeringen ondertekenen een verdrag met afspraken over nieuwe natuur ter compensatie van het natuurverlies dat ontstaat door het verdiepen van de Westerschelde.

APRIL 2009: Het kabinet besluit de Hedwigepolder niet onder water te zetten voor natuurherstel. Het slaat de aanbeveling van de commissie-Nijpels in de wind en wil buitendijks natuur (schorren) gaan ontwikkelen.

JULI 2009: De Raad van State legt het uitbaggeren van de Westerschelde voorlopig stil, omdat niet is uit te sluiten dat de werkzaamheden de natuur aantasten.

AUGUSTUS/SEPTEMBER 2009: De Belgische minister Yves Leterme bezoekt Nederland en minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) belooft hem dat de Westerschelde zonder vertraging wordt uitgediept.

9 OKTOBER 2009: Het kabinet beslist 'definitief' dat de polder onder water zal worden gezet.

SEPTEMBER 2010: Regeringspartijen VVD en CDA en gedoogpartner PVV spreken af dat de Hedwigepolder toch niet wordt ontpolderd.

JUNI 2011: Niet de Hedwigepolder maar Schorer- en Welzingepolder bij Vlissingen gaat onder water. Op drie plaatsen worden slikken en schorren in de Westerschelde verbeterd.

20 JUNI 2011: Het besluit leidt tot boze reacties in Vlaanderen.

22 JUNI 2011: Vogelbescherming Nederland daagt de Staat voor de rechter. Nederland moet zich aan internationale afspraken houden, aldus de organisatie.

15 SEPTEMBER 2011: De Europese Commissie wil dat Nederland de alternatieve plannen voor de ontpoldering van de Hedwigepolder wetenschappelijk voldoende onderbouwt.

Of registreer je om te kunnen reageren.