Home

Achtergrond

De neuzen dezelfde kant op

Effectief de diergezondheid aanpakken kan alleen als boeren gemotiveerd zijn en weten wat ze moeten doen.Verandering in ’mindset’ is daarbij essentieel, zegt Jolanda Jansen, die hier onderzoek naar deed aan de Universiteit van Wageningen.

De sectoren moeten aan de bak om het antibioticagebruik aan te pakken. Volgens Jolanda Jansen is dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van boer, dierenarts en voorlichters. Inconsequente berichtgeving bemoeilijkt het proces.

Er wordt toch voldoende gecommuniceerd over antibiotica?
”Er wordt ontzettend veel geschreven en gepredikt over het terugdringen van antibiotica. Hierbij wordt veel verwezen naar de wetenschap en techniek. Boeren weten inmiddels wel dat het antibioticagebruik omlaag moet, maar concrete handvatten waar boeren mee aan de slag kunnen, ontbreken vaak.”

Daar heb je toch het bedrijfsgezondheidsplan voor?
”Het bedrijfsgezondheids- en behandelplan zijn prima hulpmiddelen, maar gaan niet in op de preventieve aanpak van diergezondheidsproblemen. Daarom is communicatie tussen de boer en alle erfbetreders (dierenarts en voorlichters) zo belangrijk.”

Wat hebben boeren nodig dan?
”Het is belangrijk dat het voor een veehouder inzichtelijk is wanneer hij of zij een probleem heeft op het bedrijf. De dierdagdosering maakt dit al deels inzichtelijk. Weten hoe het probleem op te lossen, is veel belangrijker. Hierin is een samenspel tussen alle erfbetreders heel belangrijk. Zij zitten vaak niet op dezelfde lijn wat betreft antibioticavermindering en hebben allemaal hun eigen waarheid.”

Moeten de goede bedrijven dan beloond worden?
”Bonussen voor de bedrijven die het goed doen kan werken, maar deze hoeven naar mijn mening niet altijd financieel te zijn. Voor de boer is de bonus dat de dieren gezonder zijn en dat er minder diergeneesmiddelen hoeven worden gekocht.”

Helpen studiegroepen hierbij?
”Studiegroepen zijn prima maar trekken voornamelijk de koplopers in de sector aan. Dat zijn de boeren die het leuk vinden om met elkaar in discussie te gaan en informatie te vergaren. Maar is ook een grote groep die niet graag aan een studiegroep deelneemt, die moet je zien te motiveren op een andere manier. De sociale omgeving blijkt heel belangrijk. Alle neuzen moeten dan wel dezelfde kant op.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.