Home

Achtergrond

CVI krijgt veeg uit de pan in rapport experts over MKZ-affaire

Een Britse en een Belgische expert hebben nieuwe feiten boven water gebracht bij het onderzoek naar de vraag of de minister in 2001 wel kon concluderen dat er sprake was van mond- en klauwzeer in Kootwijkerbroek. Dat na tien jaar nog steeds nieuwe gegevens kunnen opduiken in deze affaire, roept alom verbazing op. Er zijn belanghebbenden bij wie de verbazing strijdt met de verontwaardiging.

Lau Janssen van de Stichting Onderzoek Mond en Klauwzeercrisis Kootwijkerbroek heeft zich al vanaf 2001 in de kwestie vastgebeten. Hij was in een eerste reactie mild: blij dat nu toch nog weer stukken boven water gekomen zijn die het CVI tot nu toe niet had vrijgegeven.

De experts leggen de vinger op verschillende zere plekken. Zo stelt het ministerie dat bij de zogenoemde virusisolatietest (cruciaal bij het uiteindelijke ruimingsbesluit) vanzelfsprekend een bevestiging via een Idas Elisa-test hoort. Maar uit het onderzoek van de experts blijkt dat het laboratorium destijds die bevestigende Idas Elisa-test niet altijd uitvoerde. Bij het betwiste monster uit Kootwijkerbroek is dat wel gebeurd, maar bij eerdere tests niet.

De experts Nigel Ferris en Kris De Clercq spreken daar in niet mis te verstane bewoordingen hun onbegrip over uit. Als het laboratorium dat wel had gedaan, dan was de besmetting in Kootwijkerbroek mogelijk zelfs eerder vastgesteld, veronderstellen de experts.

Dat het laboratorium uiteindelijk de conclusie trok dat het betwiste monster van het bedrijf in Kootwijkerbroek besmet was met het MKZ-virus, is volgens de experts wel gerechtvaardigd.

Bij het bericht aan de verantwoordelijke diensten dat een besmetting was aangetoond, heeft het laboratorium zich echter ook laten leiden door laboratoriumresultaten die formeel niet aan de besmetverklaring ten grondslag konden liggen. En een deel van die labuitslagen was betwistbaar, omdat ze tegenstrijdig waren.

Opvallend is de constatering van de experts dat naderhand nog een test is gedaan op het monster dat al positief bevonden was. Die tweede test – waarvan de uitslag tien jaar lang voor de buitenwereld verborgen is gebleven – gaf een negatieve uitslag. De experts zeggen dat de redenering, waarmee het laboratorium die negatieve uitslag heeft weggeargumenteerd geen hout snijdt. Volgens het lab is er sprake geweest van verwisseling van monsters – maar die veronderstelling wordt niet door de feiten ondersteund, zeggen de experts.

Verantwoordelijk bewindsman Henk Bleker toonde zich geschrokken over de procedurele fouten, maar ziet ook dat de experts concluderen dat de diagnose overeind blijft. Hij wil die beide gegevens meewegen in zijn beslissing over het bezwaarschrift, dat Kootwijkerbroekse boeren hebben ingediend tegen de ruiming.

CVI-directeur Andre Bianchi zegt in een interne brief aan het ministerie dat hij verheugd is over het expertrapport. Hij erkent dat omwille van de snelle voortgang van de diagnostiek soms is afgeweken van de procedures. Dat klinkt als: snelheid voor zorgvuldigheid.

Dat kan in de juridische procedure nog een cruciale fout blijken te zijn, omdat er steeds meer twijfels komen over de vraag of op het moment dat het besluit tot ruiming werd genomen, de onderliggende laboratoriumuitslagen (van de Idas Elisa-test) al wel beschikbaar waren.

De staatssecretaris zal op zijn vroegst eind dit jaar een beslissing nemen over het bezwaarschrift van de Kootwijkerbroekse boeren. Met de vasthoudendheid in Kootwijkerbroek is het niet waarschijnlijk dat de boeren bij een voor hen ongunstige beslissing, het bijltje erbij neerleggen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.