Home

Achtergrond

Boerenbond Deurne gaat in de aanval

Boerenbond Deurne zag de laatste jaren de mengvoeromzet dalen van 600.000 naar 500.000 ton. De directe concurrentie fuseert. De nieuwe directeur in Deurne, Dick Kroot, denkt dat een voeromzet van 500.000 ton het minimum is om te kunnen overleven en gaat voor de ommekeer. "Het is nu tijd voor de aanval."

Boerenbond Deurne bevindt zich in roerig vaarwater. De voercoöperatie zag de afgelopen jaren de mengvoeromzet dalen. De totale omzet (mengvoeders en grondstoffen) steeg juist naar totaal 925,7 ton in de betreffende periode. Toenmalig directeur Ad Merks vertrok na slechts twee jaar vanwege een verschil van inzicht over het beleid.

Inmiddels zit de concurrentie niet stil. Nadat Agrifirm en Cehave Landbouwbelang samengingen, zijn ook Rijnvallei en Agruniek een fusieproces gestart. De nieuwe directeur Dick Kroot (46), gelooft dat de bodem voor Boerenbond Deurne bereikt moet zijn. Een duurzaam lagere voeromzet betekent dat de onderneming in gevaar komt. Kroot is reeds 23 jaar werkzaam in de voersector, ondermeer bij Cehave Landbouwbelang en Hendrix Illesch in het oosten van Duitsland. De geboren Brabander gelooft in de propositie van Boerenbond Deurne. “Ik geloof dat een voeromzet tussen de 500.000 ton en 1 miljoen ton ideaal is. Grotere bedrijven verliezen linksom, rechtsom of rechtdoor een duidelijk gezicht naar de klant toe. Wanneer je kleiner bent, heb je niet het volume voor schaalvoordelen in bijvoorbeeld innovatie, logistiek en marketing. De sleutel tot een goed voerbedrijf: opereren met de ambitie van een winstgedreven onderneming terwijl je alle geld die 'over' is naar de leden gaat. Dan opereer je zo scherp dat geen particulier of beursgenoteerd bedrijf je kan verslaan."

Boerenbond Deurne heeft een moeizaam jaar achter de rug, aldus Kroot, die erop wijst dat het schip harder gaat varen en de toegevoegde waarde gaat toenemen. Boerenbond Deurne wist de kosten minder snel omlaag te brengen als de concurrentie en het vertrek van een aantal buitendienstmedewerkers heeft het contact met de klant verstoord, aldus Kroot. Dat blijkt ook uit een ranglijst van V-Focus, dat het imago van voerconcerns onderzocht. Boerenbond Deurne stond in 2008 bijna bovenaan, maar bungelt dit jaar onderaan. En ja, de concurrentie heeft ook klanten weggekocht, met gekke groeigaranties en soms nog gekkere lage prijzen. De Q-koorts kwam daar nog eens bij.

Een deel van de oorzaak ligt ook in de te grote productiecapaciteit in Nederland. Kroot zegt er vanuit te gaan dat deze door de markt zelf, lees door overnames of faillissementen, wordt gecorrigeerd. Kroot zelf zocht in zijn eerste twee maanden bij Boerenbond Deurne klanten op. Hij vertelt dat de week van het interview elke dag een klant is teruggekeerd. “Het speelt ons ook in de kaart dat sommige boeren zich toch wat vervreemd voelen van het nieuwe Agrifirm. Men wil directe invloed op de coöperatie voelen. Emotie speelt een grote rol.”

Boerenbond Deurne heeft een sterke strategische stap gezet met de opslag en verkoop van grondstoffen, waarmee het inspeelt op de verschuiving mengvoer naar losse grondstoffen. De dochteronderneming die hiervoor verantwoordelijk is, Bracofeed in Oss, doet het volgens Kroot in de lijn van 2010 'buitengewoon goed'. Dat is een mooi initiatief waarmee we een verdere kostprijsverlaging realiseren op de boerenbedrijven. Waar in 2010 de voeromzet 10 procent daalde, steeg de afzet van grondstoffen via Bracofeed met 24 procent tot meer dan 300.000 ton. Bracofeed breidt haar aandacht voor de opslag en verkoop van grondstoffen juist uit naar eiwitrijke grondstoffen. De vlakloodsilo's staan klaar.

De retailactiviteiten van Boerenbond Deurne laten gemiddeld goede resultaten zien. Kroot zegt dat de activiteiten nader onder de loep worden genomen als ze meerdere jaren niet goed presteren. Kroot zegt dat de toekomst zal uitwijzen of bijvoorbeeld de twee bouwmarkten in een kleine gemeente als Deurne (zo'n 32.000 mensen, red) op termijn houdbaar is. “Maar de kern voor ons en de hele voerbranche is toch een gezonde veehouderij.” Circa 75 procent van de financiële omzet van Boerenbond Deurne wordt gerealiseerd met de afzet van varkensvoeders, 15 procent met rundvee- en geitenvoeders en 10 procent met pluimveevoeders.

De afzet van geitenvoeders loopt opmerkelijk goed, aldus Kroot. “Het werkgebied van de sector geiten is daarom vergroot tot boven de rivieren.” De varkenssector staat er volgens Kroot verdomd slecht voor. “Wij zien dat 25 procent van de bedrijven de rekeningen kan betalen, maar niet veel meer. Dat betekent dat de 75 procent minder goed presterende bedrijven achteruit boeren. Het is lastig voor ons in te schatten hoe het verkoopvolume hierdoor zal worden beïnvloeden, maar vooralsnog ga ik uit van een gelijkblijvende varkensstapel en een dalend aantal ondernemers. Deze ondernemers zullen veeleisender zijn: ze willen een verdomd goede voerconversie en willen ook dat het voer de boer helpt de uitstoot van mineralen stoffen via de mest terug te brengen. Ik erken dat deze ontwikkeling ons mogelijk noopt tot samenwerkingsverbanden of fusies. Maar ik houd daarbij vast aan die maximumgrens van 1 miljoen ton. De mengvoerindustrie zal ook de advisering op orde moeten houden. Het opleidingsniveau van de boeren is verder gestegen. De advisering zal dit niveau moeten overstijgen om een meerwaarde te behouden op de bedrijven en een belangrijk sparringspartner te zijn. We doen er alles aan om die waarde verder te verhogen tegen een hele scherpe prijs.”

Duitsland komt bij overnames ook ter sprake. “Ik sluit niks uit. In Duitsland beginnen boeren nu pas voorzichtig te kijken verder dan de prijs en naar toegevoegde waarde. Tegelijk waken we voor een paniekvlucht vooruit. De Duitse markt zit heel anders in elkaar dan de Nederlandse. En om eerlijk te zijn: er zijn maar weinig voerbedrijven die in het westen van Duitsland geld verdienen. Deurne blijft met de voeten op de grond. Maar het schip gaat een versnelling harder varen."

Of registreer je om te kunnen reageren.