Home

Achtergrond

Biologische groeimarkt met beperkte verdienkansen

Belangstelling om over te stappen naar de biologische melkveehouderij is er voldoende. Het bleek deze week ook weer op een studiedag van LTO Projecten in Drenthe. Enkele tientallen belangstellenden kwamen er op af. Ze worden gelokt door berichten dat er tekorten bestaan aan biologische zuivel en dat er voorlopig groeikansen genoeg zijn.

De deelnemers aan de Drentse studiedag kregen deze verhalen ook weer te horen en konden ondertussen ook een tweetal bedrijven bezoeken. Zo konden ze uit de eerste hand vernemen hoe het is om biologisch te boeren, wat de valkuilen zijn en wat de voordelen zijn.

Helder is dat de biologische melkveehouderij flink is geprofessionaliseerd, dat ondernemers zakelijker zijn geworden en dat de vraag naar het product inderdaad goed is. Toch viel ook te horen dat de kansen om iets extra’s te verdienen ten opzichte van de gangbare melkveehouderij vaak beperkt zijn.

Bij FrieslandCampina wordt de toeslag op biologische melk, dit jaar 8,1 cent, berekend op basis van kostprijzen. De melkveehouder krijgt extra betaald naar de mate dat hij ook meerkosten maakt.

Vanwege de onderlinge solidariteit tussen gangbare en biologische boeren bij de grootste coöperatie van Nederland. Bij Rouveen Kaasspecialiteiten, ook een coöperatie, is eveneens sprake van een vast prijsverschil, maar dat verschil is al iets groter, terwijl de basis-melkprijs er ook al hoger is. De enige coöperatie die probeert de biologische meerprijs echt uit te markt te halen, en waarbij boeren dus ook echt iets kunnen verdienen in een tekortsituatie, is Ekoholland. De keerzijde daarvan is dat de boeren bij de laatste coöperatie dan ook eerder iets voelen van een tegenzittende markt. Bovendien zit Ekoholland indirect toch vast aan de systematiek die de andere partijen hanteren.

Hier wringt voor biologische boeren en biologische boeren in spe dus vaak de schoen: de vraag naar hun product is er wel, maar echt profiteren van de tekorten in de markt mogen en kunnen ze niet. Tenzij biologische ondernemers kunnen profiteren van specifieke omstandigheden, zoals voordelige pacht van landerijen van natuurorganisaties, de beschikbaarheid van beheersgras en dergelijke.

Nog een omstandigheid waar de biologische melkveehouderij mee heeft te rekenen, maar die op een studiedag zoals in Drenthe niet hardop werd benoemd, is dat een deel van de groei in de biologische zuivelmarkt in de laatste jaren kunstmatig is. De huidige groeispurt in de markt heeft alles te maken met de concurrentie tussen FrieslandCampina en Arla in het dagverse segment. Arla wil zich profileren met biologische zuivel en FrieslandCampina wil niet achterblijven. Dat geeft groei in de markt. Die onderlinge strijd gaat echter ten koste van de gezonde marge, weten veel biologische boeren.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.