Home

Achtergrond

Afstandscriterium uit voorzorg

De gezondheidsdiensten willen dat woningen en stallen minimaal 250 meter van elkaar staan. Maar is er voldoende grond voor deze afstandsregel? Nee, zegt onder meer de VNG.

Het afstandscriterium dat GGD Nederland adviseert om aan te houden tussen intensieve veebedrijven en nieuwbouwwoningen, geldt strikt genomen eigenlijk voor mensen die al gevoelige luchtwegen hebben. Er is geen hard bewijs dat mensen die in de buurt van intensieve veebedrijven wonen eerder ziek worden dan mensen die elders wonen.

Wel zijn er studies die er aantonen dat mensen die constant worden blootgesteld aan hoge concentraties endotoxinen en bio-agentia afkomstig uit veebedrijven meer ziekteproblemen hebben. Dit zegt een woordvoerder van GGD-Nederland in een toelichting op het donderdag uitgebrachte advies.

Voor de onderbouwing van dit advies wordt verwezen naar een Duits en een Amerikaans onderzoek. Het IRAS-rapport van de Universiteit Utrecht, waar de GGD ook naar verwijst, spreekt op punten het GGD-advies juist tegen. Dat voert ook LTO-bestuurder Toon van Hoof aan.

GGD Nederland zegt het advies te hebben uitgebracht uit voorzorg en om de discussie over de veehouderij in beweging te krijgen. Veel gemeenten krijgen juist nu veel bouwaanvragen te verwerken, omdat ze moeten voldoen aan de welzijns- en milieu-eisen van ’2013’. Vaak maken ze dan tegelijk een schaalsprong. De GGD wil in deze vernieuwingsslag de gezondheidsaspecten meegenomen worden, en vraagt om helderheid, zegt een woordvoerder van GGD Nederland.

De organisatie zelf maakt zich ook zorgen over de ’industrialisering’ van de veehouderij. Daar komt nog bij dat het kabinet de Gezondheidsraad pas heeft gevraagd om een toetsingskader voor de beoordeling van nieuwbouwaanvragen voor veestallen. Dit toetsingskader moet nog worden uitgewerkt. Het staat op het werkprogramma van de Gezondheidsraad voor 2012.

De bijdrage van de intensieve veehouderij aan de uitstoot van fijnstof is fors, blijkt uit eerder RIVM-onderzoek. De veehouderij is goed voor eenvijfde van de uitstoot van de grotere deeltjes (PM10). Het verkeer is de grootste bron van fijnstof, 62 procent van de totale uitstoot komt daar vandaan.

Volgens de woordvoerster van de VNG is tot nu toe te weinig aandacht besteed aan welke precieze gezondheidseffecten van verschillende soorten fijnstof. De gemeentes vinden dat de beschikbare kennis over fijnstof onvoldoende basis biedt voor een afstandsregel. Er zou bovendien juridisch geen onderbouwing voor zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.