Home

Achtergrond

Zuivelmarkt tussen euforie en onzekerheid

De zuivelmarkt wordt deze week heen en weer geschud tussen euforie en onzekerheid. Euforie is er over de snel verder stijgende zuivelprijzen op wereldmarktniveau.

Magere melkpoeder, een product waar Europa sterk mee is, steeg afgelopen dinsdag zelfs meer dan 11 procent in prijs op de internetveling van Fonterra. Ondertussen blijft zuivel goed gevraagd. Dat komt voor een groot deel door sentiment. Extreme weersomstandigheden voeden de vrees voor komende tekorten. Daarom willen kopende partijen er graag snel bij zijn om voorraden veilig te stellen. De prijzen stijgen echter zo snel dat sommigen al weer oververhitting van de markt zien opdoemen. Zo ver is het nu echter nog niet.

Dat er een uitstekende vraag bestaat, bleek donderdagochtend ook bij het beheerscomité zuivel. Daar was 14.000 ton magere melkpoeder beschikbaar voor verkoop uit de interventievoorraden. Bedrijven hadden ingeschreven voor in totaal bijna 19.000 ton. De Europese Commissie heeft uiteindelijk bijna 5.400 ton gegund, voor een prijs van €2.112 per ton. Een deel van de inschrijvers had te laag geboden, maar sommige inschrijvers hadden wel tot €2.250 per ton geboden. Voor verdere verkoop en het dempen van eventueel te sterke prijsstijgingen blijft nog zo’n 70.000 ton over.

Zonder verstoringen lijkt de zuivelprijs nog verder te kunnen stijgen, maar er is wel enige zorg over de gevolgen van het Duitse dioxineschandaal. Zeker nu er berichten komen dat ook enkele Duitse melkveebedrijven zijn geblokkeerd. Weliswaar zijn de aangetroffen dioxinegehaltes in onderzocht veevoer miniem, reden waarom er objectief gezien weinig valt te vrezen, maar sentiment kan veel doen en markten op slot doen gaan.

Op de spotmarkt heeft de melkprijs deze week weer een flinke stijging doorgemaakt.

Prognose: verdere prijsstijgingen

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.