Home

Achtergrond

‘We moeten slimmer omgaan met biomassa’

De biobased economy biedt kansen voor boeren. Maar dan moet de overheid kantelen en de boerenvoormannen veel harder duwen.

Professor Johan Sanders is hoogleraar Valorisatie plantaardige productieketens bij Wageningen UR. Hij propageert hartstochtelijk de zogenoemde biobased economy. Juist omdat dat op termijn kansen biedt voor boeren. Tijdens de coöperatiedag, eind november vorig jaar, van de Nationale Coöperatieve Raad voor land- en tuinbouw (NCR) hield hij een presentatie waar je als boer warm van wordt. Namelijk: omgerekend per hectare meer verdienen dan je als boer nu doet met mestvergisting.

Eerst even dit: wat is de biobased economy?
,,Dat is een maatschappij waarin we in 2030 niet meer voor het grootste deel afhankelijk zijn van fossiele energiedragers, maar voor 30 procent van biomassa.’’

Wat is de grootste kans voor boeren?
,,Heel belangrijk is dat inzet van biomassa economisch uit kan. Boeren denken nog te veel dat als ze subsidie krijgen, het goed is. Biomassa via co-vergisting omzetten in warmte en elektriciteit is de laagste insteek. Dat kan alleen maar met subsidie. We moeten slimmer omgaan met biomassa door naast warmte en elektriciteit ook transportbrandstof (ethanol) en bulkchemicaliën (polyamides voor nylon en eiwit voor food- en nonfood-producten, zoals coatings) te produceren. Zelfs kleinschalig kun je met nieuwe technologie competitief zijn met de petrochemische industrie die werkt op basis van fossiele grondstoffen. Dan heb je een businesscase zonder subsidie!”

Wat is de grootste bedreiging
,,Dat de Nederlandse overheid traditionele oliemaatschappijen in staat blijft stellen hun concurrentie in een ongelijk speelveld vol te houden. Waardoor het opschuiven richting gebruik van biomassa voor ten opzichte van biogas hoogwaardiger toepassingen, zoals transportbrandstoffen en bulkchemicaliën, wordt afgeremd. Waardoor het buitenland sneller de krenten uit de pap haalt. In Duitsland en Frankrijk is de accijns op ethanol tijdelijk verlaagd ten opzichte van benzine. In Nederland niet. De boerenvoormannen in Nederland zouden daar veel meer werk van moeten maken.”

Wat doet u zelf om die biobased economy tot een succes te maken?
,,Als Wageningen UR zijn we bezig met het project Zeafuels te laten zien dat je op een goedkope, kleinschalige manier meer waarde kunt realiseren dan alleen co-vergisting. Verder zijn we ook betrokken bij grasraffinage. In Afrika maken nu 14 mobiele fabriekjes zetmeelproducten uit cassave.

Een uitgebreider interview staat in Boerderij van 25 januari 2011.

Foto

Rochus Kingmans

Of registreer je om te kunnen reageren.