Home

Achtergrond

Watersnoodramp treft Oost-Australië

In Australië wordt langzamerhand de schade duidelijk van de watersnoodramp. Honderdduizenden hectares landbouwgrond zijn onder water verdwenen. De effecten op de internationale markten zijn al zichtbaar.Het oosten van Australië is veranderd in een binnenzee. Andrew Fraser, minister van economische zaken van de zwaar getroffen deelstaat Queensland, omschrijft de overstromingen als een ramp van bijbelse proporties; verwijzend naar het verhaal in de bijbel over de zondvloed waarbij alleen de ark van Noach werd gespaard.

Het overstroomde gebied is zo groot als Frankrijk en Duitsland samen. Er wonen ongeveer 200.000 mensen. Zeker drie mensen zijn verdronken. De schade in Queensland wordt geschat op minimaal 7 miljard euro (9 miljard Australische dollar). Sinds het weekeinde wordt ook de naastgelegen staat New South Wales bedreigd door wateroverlast vanwege zware regenval.

De schade aan de infrastructuur, de landbouw en de mijnbouw in Queensland is enorm. De voor de Australische economie belangrijke steenkolenmijnen zijn onbruikbaar. Honderdduizenden hectares landbouwgrond zijn onder water verdwenen. Daar wordt veel tarwe, suikerriet, katoen en groenten verbouwd. Het Australische agroconcern AgForce schat de schade aan de gewassen in Queensland op ongeveer 770 miljoen euro (1 miljard Australische dollar).

De organisatie van riettelers Canegrowers schat dat Australië 20 procent van de suikerriet is kwijt geraakt door de overstromingen. Nieuw aangeplant riet dreigt het niet te overleven. Dat heeft gevolgen voor de suikerproductie in het volgende seizoen. Australië is in gewone jaren de derde suikerexporteur ter wereld. De wateroverlast heeft de suikerprijzen op de internationale markten vlak voor de jaarwisseling naar het hoogste niveau geduwd in 30 jaar.

Ook de tarwe in Queensland heeft zwaar te lijden van de regen. Australië is in normale jaren goed voor een productie van 20 tot 25 miljoen ton tarwe, bijna allemaal van maalkwaliteit. Het land is de vierde exporteur van tarwe ter wereld. Analisten gaan er vanuit dat 10 miljoen ton hooguit geschikt is als voertarwe.

Bovendien kan vanuit de havens in Oost-Australië geen tarwe en andere producten worden verscheept. Veel wegen en spoorlijnen zijn onbruikbaar geworden, waardoor het transport bijna stil ligt.

De prijzen van tarwe op de fysieke markten zijn mede door de overstromingen sinds de kerstdagen gestegen. De vraag naar graan was al groter dan de productie, vooral veroorzaakt doordat Rusland, Kazachstan en Oekraine veel minder hebben geoogst door droogte. De overstromingen in Australië hebben dat prijsopdrijvende effect nog eens versterkt.

Veeboeren hebben het meeste vee in veiligheid weten te brengen in hoger gelegen gebieden. De dieren worden met voerdroppings in leven gehouden. In Queensland worden 11,3 miljoen runderen gehouden. Dat is 47 procent van de totale rundveestapel van Australië. De rundveeprijzen zijn door de situatie fors gestegen.

De overheid heeft aangekondigd dat bedrijven 19.200 euro (25.000 dollar) kunnen krijgen om de ravage op te ruimen als het water is weggetrokken en de activiteiten weer op te starten. Daarnaast worden goedkope leningen beschikbaar gesteld van maximaal 192.000 euro (250.000 dollar) per bedrijf. Agrarische organisaties geven aan dat het bedrag volstrekt onvoldoende is om de schade te dekken. Maar ze vinden het gebaar van de overheid bemoedigend in deze voor de boeren erg zware tijden.

Of registreer je om te kunnen reageren.