Home

Achtergrond

Waarom de adviesgroep varkens geen ‘High Level’ mag heten

EU-landbouwcommissaris Dacian Ciolos wilde geen ‘High Level Group’ voor de varkenssector, zei hij eind vorig jaar. Maandag besloot Ciolos alsnog om een groep experts te laten kijken naar de penibele situatie in die sector.

Is hier sprake van voortschrijdend inzicht? Deels. De situatie in de varkenshouderij is begin dit jaar ernstig verslechterd door toedoen van de dioxine-affaire In Duitsland. De opbrengstprijzen zijn nog verder gedaald.

Toch spreekt Ciolos bewust niet van een nieuwe High Level Group, zoals die eind 2009 werd ingesteld voor de melkveehouderij, toen die met een historisch lage melkprijs te kampen had. De varkenshouders moeten het doen met een ‘uitgebreide adviesgroep’.

Dat is geen taalspelletje: het oprichten van een High Level Group zou te hooggespannen verwachtingen kunnen wekken in de varkenshouderij, een sector die minder vanuit Brussel wordt gereguleerd dan de zuivel.

Bovendien stond (en staat) de melkveehouderij met het verdwijnen van de quotering in 2015 voor een grote hervorming, en is zij door haar grondgebondenheid van groot belang voor het landschap - wat de oprichting destijds van een High Level Group extra zou rechtvaardigen.

Anderzijds kun je je afvragen of de naamgeving er echt toe doet. Okee, de expertgroep voor de varkenshouderij moet zijn advies in drie maanden klaar hebben, waar de zuivelclub er ruim twee keer zo lang over mocht doen. Maar aan het eind van de rit ligt er hoe dan ook een advies waar de Commissie wat mee moet.

De Franse landbouwminister Bruno Le Maire telde maandagavond dan ook zijn zegeningen. Mede door zijn inspanningen is er weer een zetje gegeven in de richting van de door Frankrijk gewenste regulering en bescherming van agrarische markten. Volgende week komen de experts voor het eerst bijeen. Rond april levert de groep zijn aanbevelingen op.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.