Home

Achtergrond

Vion overlegt met retail over Nederlands varkensvlees

Vion heeft geen varkensnoteringen bekend gemaakt. Het bedrijf hoopt via onderhandelingen met ketenpartijen de schade te beperken.

Vion heeft voor deze week nog geen notering afgegeven. Er komt geen notering voor de varkens en ook de onderdeelnoteringen worden niet bekend gemaakt. Wel streeft Vion ernaar om later deze week alsnog een notering af te geven. ”De situatie is op dit moment te onduidelijk en te onzeker om met een notering te komen.”, aldus Peter Beckers, directeur Food Nederland van Vion. ”Als we vandaag een notering vast zouden moeten stellen, dan kan het niet anders dan dat hij met 23 cent omlaag zou gaan”, geeft Beckers aan. De laatste ontwikkelingen in Duitsland geven weinig hoop. Het afgelopen weekeinde zijn opnieuw bijna duizend bedrijven op slot gezet nadat er nieuwe dioxinevondsten zijn gedaan.

Vion verwacht veel van het ketenoverleg dat op initiatief van LTO Noord en ZLTO vanavond werd gehouden in Nijkerk. ”Wij hopen dat er afspraken gemaakt kunnen worden om de gevolgen van deze Duitse crisis met enorme Europese impact voor de Nederlandse varkenshouderij kunnen beperken.”

Hoe denkt u dat te gaan doen?
”We zijn in gesprek met onze belangrijkste retailpartners over de ontstane situatie. Wij hopen dat ze gegeven de omstandigheden, willen overgaan op alleen Nederlands varkensvlees. Tot nu toe hebben ze zoals u weet behalve Nederlands vlees ook vlees van Duitse herkomst in hun winkels. De retailers begrijpen heel goed dat zij in deze situatie een signaal af kunnen geven richting de Nederlandse varkenshouderij. We hopen dan ook dat ze dit pakken.”

Hoe snel kan Vion die vraag invullen?
”Wij kunnen binnen enkele dagen de vraag invullen. We zullen met extra ploegen moeten werken om de productie zo snel mogelijk op peil te krijgen. We streven er verder naar om ook voor onze trouwe leveranciers binnen de concepten zo veel mogelijk de schade beperkt te houden. Wij kunnen de notering niet op niveau houden. Er blijft bijvoorbeeld altijd nog een Europese markt voor karkassen waar op de Duitse notering wordt gehandeld. De prijs zal omlaag gaan, maar we proberen de schade te beperken.”

De NVV heeft gedreigd met acties en wil waarschijnlijk een slachterij blokkeren. Wat vindt u daarvan?
”Dat komt op dit moment heel slecht uit. De Nederlandse varkenshouderij zou daarmee een compleet verkeerd signaal afgeven, juist op een moment dat de supermarkten een gebaar willen maken en er een beweging is om het Nederlandse vlees op de kaart te krijgen.”

Wat vindt u van de eisen van de NVV om te komen tot een andere transparantere manier van prijsvorming?
”De NVV wil wekelijks overleg tussen slachterijen, handel en varkenshouders. Dat kan zo maar niet in verband met de mededingingsregels. Als de NVV vraagt om de 13 cent prijsverlaging van week 52 en week 1 ongedaan te maken vergeet ze dat de situatie nu al weer totaal anders is. Er is nu een crisis overheen gekomen en die hebben we te managen. De primaire sector moet eenheid tonen.”

Wat kan de Europese Unie doen?
”We moeten dan toch denken aan opslagmaatregelen. Onze voorkeur zou dan uitgaan naar een PO-regeling voor vlees uit Nedersaksen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.