Home

Achtergrond 611 x bekeken 7 reacties

Smeed mestplannen aaneen

Regulering van de veestapel via mest in plaats van dier- en productierechten.

De productierechten worden in 2015 ontmanteld. Dan gaat het om dierrechten voor de varkens- en pluimveehouderij, althans daar ziet het naar uit. En de zekere afschaffing van de melkquotering. Maar er moet wel een mate van regulering voor in de plaats komen. En zoveel is wel duidelijk: mest wordt daarin het sturingsmiddel.

Kamerleden van het CDA, de VVD en PVV hebben onlangs een tienpuntenplan voor het mestbeleid opgesteld. Het goede nieuws is dat ze de bal nadrukkelijk bij de boeren leggen: ‘Overtuig ons ervan dat jullie op basis van eigen verantwoordelijkheid de mestproductie binnen de perken houden’.

Een prachtige kans, want de aankoop van dier- en productierechten kost boeren handenvol geld. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) hamert daar al langer op en stelde zijn eigen mineralenplan op waarbij alle bedrijven mineralenrechten krijgen. Als boeren over hun eigen fosfaatplafond heen komen, moeten ze een heffing betalen. Dat kunnen ze voorkomen door het afsluiten van mestafzetovereenkomsten met leverplicht, afzetcontracten met mestverwerkers of exportcontracten.

LTO heeft samen met diervoerkoepel Nevedi ook een plan opgesteld. De basis is het voerspoor: minder fosfaat in het voer. Dat moet tot 2015 20 miljoen kilo fosfaat besparen. Daarnaast moet 15 miljoen kilo komen uit de be- en verwerking van mest en 15 miljoen kilo uit de export van (bewerkte) mest.

Het is nu zaak om beide plannen aaneen te smeden. Om vervolgens uit te (laten) rekenen wat de financiële consequenties zijn voor de boer. Met aan de ene kant het kostenvoordeel van de afschaffing van dier- en productierechten. En aan de andere kant de extra kosten doordat het voer duurder wordt, je een mineralenheffing moet betalen of meer geld moet steken in mestafzet, be- of verwerking. Pas daarna zal duidelijk zijn of een nieuw mestplan beter en voordeliger is dan een systeem van dier- en productierechten.

Foto

Rochus Kingmans

Laatste reacties

 • no-profile-image

  natuurboer

  Wat is dit nu weer voor een vreemd plan. Het komt er op neer dat melkquotum en dierrechten veranderen in een mestquotum. En bij het fenomeen van stoppende boeren zal er dan handel in mestrechten gaan onstaan, net zoals die er nu is met melkquotum en dierrechten . Er komt dan helemaal geen kostenvoordeel voor de veehouder bij het afschaffen van melkquotum en dierrechten. De kosten die nu gemaakt worden met dierrechten en melkquotum zullen dan hetzelfde blijven. Niet meer met dierrechten en melkquotum maar met mestquota. Ofwel deze mestplannen zijn gewoon een andere benadering op papier waar de Nederlandse veehouders geen donder mee zullen opschieten.

 • no-profile-image

  Hans

  Ofwel deze mestplannen zijn gewoon een andere benadering op papier waar de Nederlandse veehouders geen donder mee zullen opschieten. Beste Natuurboer, wat had u dán in gedachten? Als je alle quota e productie rechten in NL afschaft en je maakt alle veehouderij grondgebonden, dan gaat de NL grondprijs skyhigh, oftewel de quota en productie rechten zitten dan "verstopt" in de grondprijs. Zolang de NL boeren nog steeds bereid zijn te betalen om te mogen produceren, zal het niet veranderen. Oplossing? Daar boeren, daar waar de grond is.

 • no-profile-image

  john

  oplossing = simpel fosfaatheffing betalen over elke kg aangevoerde fosfaat op het bedrijf. Bedrijf krijgt heffing terug voor elke kg fosfaat die op eigen land (of gecontracteerd land) is gebracht en voor elke kg afgeleverd product. Daarna blijft er dus een deel heffing over hiervan kunnen de mestfabrieken gebouwd en onderhouden worden. Grondgebonden werken en efficient voeren worden beloond. Geen verhandelbare rechten etc. Gewoon heffing betalen als je geen grond hebt!. Ik heb zelf geen grond dus mijn heffing zal volledig naar de mestfrabriek gaan maar als daarmee mijn mestkosten rond de 15 euro (incl heffing) komen te liggen ben ik tevreden! mest + recht. Nu is het 24 + 7 = 31 euro. Vorig jaar was het 15 + 15 euro = 30 euro.. Een halvering van de mestkosten moet zeker mogelijk zijn met een gezonde mest sector. En in productiebeperking met dierrechten geloof ik niet zeker nu in het buitenland de varkensstallen als paddestoelen uit de grond schieten. ZONDER RECHTEN!

 • no-profile-image

  natuurboer

  John, zo simpel lijkt mij jou oplossiing niet in een vrije wereldmarkt. Bij gecontracteerd land voor mestafzet en bij de mestfabrieken, die ook met contracten zullen moeten werken, zal er een handel in mestcontracten ontstaan. ( Precies zoals dat in Amerika gebeurt met de hypotheekcontracten). Handel in melkquota, dierrechten of mestcontracten zijn allemaal broertjes en zusjes. Het is maar net hoe je dat op papier verwoorden wilt. Volgens mij kun je beter per continent, of nog beter per land het veevoer gaan quoteren. Dan is productie van varkensvlees en de mest per land ook meteen gequoteerd. (Goede prijs voor varkensvlees? mestafzetkosten gedecimeerd ?) Bij een veevoerquotum zijn de mineralenstromen ook beter controleerbaar en komt het vakmanschap van de varkenshouder ook beter tot zijn recht. Bij een vooraf bepaalde hoeveelheid varkensvoer zoveel mogelijk varkensvlees maken. Nu wordt vakmanschap van de varkenshouder ook bepaald door de bank, waar je als varkenshouder wel of geen goede relatie mee hebt. Maar ja, een veevoerquotering vloekt echter geweldig met het vrijehandelsdenken.

 • no-profile-image

  Mestafzet.com

  profiteer nu al van een meer transparatere mestmarkt.

  Geef uw mestafzetprijzen door aan ons team:

  http://www.mestafzet.com/OPGAVE.html

 • no-profile-image

  Hans

  Beste Natuurboer, bij uw veevoerquotum, maakt u dan nog verschil tussen veevoer wat in NL is verbouwd, op NL grond, en geïmporteerd veevoer? Zegt u van ja, dan verstopt u de grondgebonden-heid in het veevoerquotum. Zegt u van nee, dan kun je evengoed verder gaan met mestquota's of fosfaatquota's of zie ik dat niet goed?
  In de meeste landen is het aantal dieren gerelateerd aan het voer welks in dat land verbouwd kan worden, echter in NL is het aantal dieren gerelateerd aan de hoeveelheid mest die men op de grond kwijt kan. Als men 800 tot 1000 km oost-waards gaat is grond 10 tot 15% van de NL grondprijs en heeft mest een positieve waarde. Verkiezen NL varkenshouders desondanks er toch voor om het voer om te zetten in vlees, daar, waar al een mestoverschot is, dan moeten ze ook niet moeilijk doen over de mestafzetkosten.

 • no-profile-image

  john

  natuurboer, ik praat niet over quota. ik praat over het feit dat iedereen zijn rommel opruimt of opwaardeerd. ieder bedrijf heeft dadelijk zijn eigen fosfaat overschot en dient zelf stappen te nemen om er vanaf te komen. Stap 1 is overschot zo klein mogelijk te maken door efficiént dieren te houden. Stap 2 is 70 % van het water eruit halen en in nederland op de akkers brengen. Stap 3 is de overige 30 % in een fabriek of installatie op waarderen naar waardevolle meststoffen die overal waar nodig ingezet kunnen worden. Op die manier kunnen we gewoon voer importeren en meststoffen exporteren. Want op die arme gronden die maar 15% van de nl prijs waard zijn is nog veel van deze mest nodig om het interessant genoeg te maken om daar te gaan boeren!

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.