Home

Achtergrond

Rechtenhandel ligt stil

In de rechtenhandel gebeurt deze weken weinig tot niets. De huidige perikelen in de varkenshouderij zorgen ook niet voor een aantrekkende vraag.

Varkenshouders en ook pluimveehouders hebben op het ogenblik wel wat anders aan hun hoofd dan investeren in productierechten. Het is zaak om op korte termijn het hoofd boven water te houden.

Op basis van één transactie in het gebied overig is er een prijs te noemen van €107,50 voor volledig benutbare varkensrechten.

Voor het overige is er weinig te melden en is het afwachten tot de rust wederkeert en er mogelijk weer enig animo ontstaat om te investeren.

Of registreer je om te kunnen reageren.