Home

Achtergrond

Plotselinge solidariteit

Een kleine groep varkenshouders kan de hele keten plat leggen. Dat geeft een goed gevoel, zegt Frank Donkers, een jonge varkenshouder uit Helmond. Hij stond vorige week voor de poort van een van de slachterijen. Donkers is verbaasd over de onderlinge solidariteit in zijn sector.

Nee, de actie van varkenshouders voor de poort van de slachterijen is niet eenmalig. Frank Donkers (30) wil daar geen misverstand over laten bestaan. Na de blokkades – vorige week dinsdag – is er een heleboel gebeurd. In de Tweede Kamer is een indringend debat gevoerd over de malaise in de varkenshouderij, deze week hebben de landbouworganisaties gesproken met de supermarkten. Allemaal hartstikke goed, zegt Donkers. Maar praten is niet genoeg. De varkensprijs moet echt omhoog, dat is de centrale eis van de varkenshouders. Als dat onverhoopt niet gebeurt, gaan de varkensboeren opnieuw de straat op. Donkers is ervan overtuigd dat hij zijn collega’s weer meekrijgt. Zeker weten.

Donkers heeft samen met zijn vader een bedrijf in het Brabantse Helmond met 2.800 vleesvarkens. Hij draait er niet omheen, zijn inkomen is de laatste jaren dramatisch slecht. Had de verslaggever soms anders gedacht? De prijs van veevoer gaat omhoog, hij betaalt steeds meer voor de afzet van mest. Alles wordt duurder, alleen de opbrengstprijs gaat omlaag. Met als absoluut dieptepunt de prijsval rond de jaarwisseling. Daar kwam de dioxinecrisis nog eens over heen.
Net als zijn collega’s doet Donkers er alles aan om de kostprijs op zijn bedrijf te verlagen. Maar op een gegeven moment komt daar toch een eind aan. De rek is eruit.

Donkers stond die regenachtige dinsdagmorgen voor de poort van Van Rooi Meat in Helmond om deze slachterij met de neus op de feiten te drukken. Het zijn in zijn ogen de slachterijen die druk moeten uitoefenen op de volgende schakels in de keten. Het kan toch niet zo zijn dat alle partijen in de varkensketen hun marge behouden, behalve de varkenshouder?

De slachterijen moeten nu eens echt moeite doen om de marktmacht van de inkopers van varkensvlees te breken, zegt Donkers. Hij heeft de indruk dat die boodschap is overgekomen. Het overleg over een rechtvaardige verdeling van de revenuen is eindelijk begonnen. Hij hoopt op een goed resultaat, nee, hij rekent erop. Zo niet, dan komen er weer acties.

Donkers is lid van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders en een van de organisatoren van de blokkade van de slachterij in Helmond. Ze stonden daar om zes uur ’s ochtends met honderd boeren en dertig trekkers. Dat gaf hem een goed gevoel. De sector laat niet over zich lopen. Onderlinge solidariteit, het bestaat nog. Dat verbaasde hem toch wel.

De avond ervoor kreeg hij een varkenshouder aan de lijn die net had besloten om te stoppen met zijn bedrijf. De actie kwam voor hem te laat. Donkers nodigde hem uit mee te doen, maar dat kreeg de bedrijfsbeëindiger emotioneel niet voor elkaar. Hij wenste Donkers veel succes. Het was een emotioneel gesprek. Tijdens de blokkade sprak hij veel collega’s. Ze zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Eigenlijk weet niemand of hij volgend jaar om deze tijd nog varkenshouder is.
Donkers benadrukt dat de actie in feite los staat van de dioxineaffaire in Duitsland. Hij snapt best dat de reactie van consumenten leidt tot druk op de prijzen. Maar dat probleem is over een paar weken wel weer achter de rug. De werkelijke oorzaak van de lage prijzen zit veel dieper. Uiteindelijk gaat het erom dat de hele keten zich inspant voor een hoger prijsniveau in de winkel en dat die hogere prijs op een eerlijke manier wordt verdeeld over de diverse schakels. Hij heeft de indruk dat slachterijen en supermarkten begrip krijgen voor dit standpunt, anders waren ze het gesprek met de varkensboeren niet aangegaan.

Zo’n actie geeft enorm veel energie, zegt Donkers. Mooi om te zien dat varkenshouders elkaar zien als collega’s en niet als concurrenten. Prachtig om te ervaren dat je met z’n allen de keten tot stilstand kunt brengen door simpelweg een paar trekkers voor de poort te parkeren. Opeens blijkt dat varkenshouders wel degelijk macht hebben. Hij heeft er hoop door gekregen. Zeker weten, hij is over een jaar nog steeds varkenshouder.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.