Home

Achtergrond 1 reactie

Op zoek naar het onderbuikgevoel

Veel melkveebedrijven maken een enorme groei door. Wie twijfelt of hij de juiste keus maakt, kan een beroep doen op melkveementor Piet Reitsma van de Melkvee Academie. Reitsma is veehouder in Friesland. Hij gaat op zoek naar het onderbuikgevoel van zijn gesprekspartners.

Het komt vaker voor. De zoon, net thuis gekomen van school, wil vooruit. Hij wil het ouderlijke bedrijf vergroten, veel meer koeien houden, investeren in een nieuwe stal, in melkrobots. Maar zijn ouders twijfelen, vragen zich af of zoonlief niet te hard van stapel loopt. Hoe gaat het straks met de melkprijs, met de toeslagrechten? Voordat je het weet, ben je failliet.

De ideeën verschillen, maar het gesprek daarover komt eigenlijk niet of nauwelijks op gang. Ze gaan elkaar steeds meer uit de weg. Vader zet zijn voet op de rem. En dan komt Piet Reitsma uit het Friese Reitsum in beeld. De zoon nam contact op met de Melkvee Academie omdat hij had gehoord van het fenomeen melkveementor.

Mentor Reitsma zit urenlang met het drietal aan de keukentafel. Hij stelt vooral vragen. Langzaam maar zeker wordt hem duidelijk wat er aan de hand is. Het onderlinge gesprek tussen ouders en zoon is gestokt. Reitsma stelt voor om samen een paar melkveebedrijven te bezoeken die in een korte tijd een flinke groei hebben doorgemaakt en dat allemaal op een verschillende manier hebben opgelost.

Op die dag wordt duidelijk dat er meer wegen naar Rome leiden. De vader slaapt die nacht slecht. De volgende morgen belt hij zijn zoon om verder te praten. Welke mogelijkheden zien ze zelf, is er een tussenweg mogelijk? Het gesprek komt op gang, verschillende opties passeren de revue. Ouders en zoon tonen begrip voor elkaars persoonlijke wensen.

De rol van melkveementor Reitsma is uitgespeeld. Af en toe belt hij nog. Het betreffende bedrijf heeft een flinke groei doorgemaakt. Opfok van het jongvee is afgestoten. Daardoor hebben de ouders tijd vrij gekregen om andere dingen te doen, ook naast het bedrijf. De opvolger werkt nu op een bedrijf met toekomst, en de ouders zijn tevreden met hun nieuwe rol.

Reitsma is een van de mentoren van de Melkvee Academie. Hij doet het graag, want vaak blijken de gesprekken die hij aan de keukentafel voert effect te hebben. Mensen draaien soms in een kringetje rond, het lukt hen niet goed om hun probleem van een andere kant te bekijken. In die situaties wil hij graag een sparringpartner zijn.

Reitsma is melkveehouder, hij kent de klappen van de zweep. Zeker als het gaat om vragen die bovenkomen bij bedrijven die flink groeien. Hij heeft dat zelf allemaal meegemaakt, zijn eigen keus gemaakt. Hij melkt samen met zijn vrouw en een vaste medewerker zo’n tweehonderd koeien. Dat geeft zijn gesprekspartners vertrouwen, want de mentor weet waarover hij het heeft. Bovendien is hij onafhankelijk. Reitsma hoeft geen voer, stallen of melkrobots te verkopen.

Maar nog belangrijker, Reitsma is geïnteresseerd in mensen. Hij stelt vragen, luistert, hij heeft geduld en weet dat zijn eigen visie niet belangrijk is. Als mentor is hij pas tevreden als de boer met wie hij een tijdje samen optrekt, bewust zijn eigen keus maakt.

Een melkveebedrijf kan zich alleen ontwikkelen als de ondernemer gelukkig en in balans is, zegt hij. Dat klinkt een beetje soft, maar het is wel de overtuiging van Reitsma. Soms komen melkveehouders in een tredmolen terecht en vergeten zij wat ze eigenlijk echt willen. Hij noemt dat het onderbuikgevoel. Daar gaat Reitsma met zijn gesprekspartner naar op zoek. Wat wil de melkveehouder echt, waar ligt zijn kracht, wat is zijn drijfveer als ondernemer, maar ook als mens?

De omvang van het melkquotum zegt eigenlijk weinig over het perspectief van een bedrijf, is de ervaring van Reitsma. Een veehouder die doet waarvoor hij in de wieg is gelegd, heeft veel meer kans op succes.

De Friese melkveehouder is al jaren actief in de Melkvee Academie. Boeren leren van boeren, dat is de essentie en de kracht van de academie. Zijn mentorschap is gebaseerd op het principe van onderlinge kennisoverdracht, maar ook de bedrijfseconomische studieclub van de Melkvee Academie waarvan hij een van de acht deelnemers is.

Hij leert enorm veel van zijn collega’s. De groep heeft staatssecretaris Henk Bleker gevraagd om langs te komen. Want ze willen weten welke weg Brussel inslaat met het landbouwbeleid. Reitsma is ervan overtuigd dat de staatssecretaris komt opdraven. Dat wordt een mooi debat, voorspelt hij.

Foto

Eén reactie

  • no-profile-image

    ''Een melkveehouder kan zich alleen ontwikkelen als hij als ondernemer gelukkig en in balans is'', zegt Piet Reimtsma. Daar ben ik het voor 100% mee eens!!!... Als wij als ondernemer op een verkrampte manier een doel nastreven wat eigenlijk niet haalbaar is (of dat nu financieel, fysiek of psychologisch is, is bijzaak), kunnen wij nooit gelukkig worden !!!... Daarom wil ik ook de volgende opmerking van Reimtsma onderstrepen; ''Een veehouder die doet waarvoor hij in de wieg is gelegd, heeft veel meer kans op succes''. Het gaat er niet om wat de buurman, kennis of vriend doet, het gaat om ons persoonlijk geluk en daardoor succes !!!!!.....

Of registreer je om te kunnen reageren.