Home

Achtergrond

'Offerfeest enorm belangrijk voor ons bedrijf'

Schapenhouder Jehan Bouma uit het Friese Oldeboorn vreest de economische gevolgen van een initiatiefwetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Een verbod op het ritueel slachten kost hem en andere schapenhouders erg veel omzet.

U maakt zich als schapenhouder zorgen over een initiatiefwet van de Partij voor de Dieren om het ritueel slachten in Nederland te verbieden. Waarom?

"Als daar een meerderheid in de Tweede Kamer achter gaat staan, scheelt dat heel veel omzet voor Nederlandse schapenhouders en slachterijen. Nu al worden er jaarlijks voor het Islamitische Offerfeest 30.000 tot 40.000 rammen uit België gehaald omdat daar de voorwaarden omtrent de slacht veel soepeler zijn. Als de regels hier nog verder worden aangescherpt, komen nog meer dieren uit het buitenland en worden misschien meer dieren illegaal geslacht. Voor ons bedrijf is het Offerfeest enorm belangrijk. Op die dag behaal ik 70 tot 75 procent van mijn jaaromzet."

Geldt dat voor meer schapenbedrijven?

"Alle schapenbedrijven zijn in meerdere of mindere mate afhankelijk van de allochtone markt. Nederlanders eten nauwelijks schapenvlees. Allochtone afnemers hechten erg aan rituele slacht."

De grote vraag is natuurlijk of ritueel slachten niet veel slechter is voor het dierenwelzijn?

"Uit een literatuurstudie van Wageningen UR, waarvoor ze zelf dus geen onderzoek hebben gedaan, komt naar voren dat bedwelmd slachten veel beter is voor het dierenwelzijn. Maar dat is mijns inziens zeer discutabel. De conclusie wordt niet onderbouwd en in het rapport wordt ook gesteld dat schapen binnen 7 seconden na een halssnede al niet meer reageren. In de praktijk is het vaak nog sneller. Binnen een minuut hebben ze 90 procent van het bloed verloren. Ook zijn er geen waarneembare kenmerken van pijn."

Maar rituele slacht oogt op zijn minst heel eng voor de burger.

"Alleen al de term 'ritueel' slachten klinkt heel eng. Dan zijn er nog het bloed en de stuiptrekkingen. Als vervolgens ook nog een manipulatief filmpje van de PvdD wordt getoond, lijkt de burger helemaal om. Maar stuiptrekkingen zie je bij iedere vorm van doding."

Is er een alternatief?

"Hier en daar wordt gesproken over gebruik van elektrische schokken als eerste verdoving, maar het effect daarvan is lang niet bij elk dier hetzelfde. Niet ieder dier is direct verdoofd met zo’n schok. Vaak is meer nodig, wat gepaard gaat met allerlei stress en andere welzijnsproblemen. Bovendien geeft het geen verbloeding, zoals Islamieten eisen. Elektroschokken zijn dus niet aan te bevelen. Doodschieten met een schietmasker ligt helemaal gevoelig. Dan gaan mensen zeker uitwijken. Ritueel slachten door middel van een halssnede is volgens mij een prima methode, snel en zonder dierenwelzijnsproblemen. Ik hoop dat de Kamer dat ook inziet."

Of registreer je om te kunnen reageren.