Home

Achtergrond

Keurmerk arbeid maakt dubieuze telers zichtbaar

Handel en teelt willen een sluitend ketengarantiesysteem invoeren om misstanden met buitenlandse plukkers in teelten als champignons, aardbeien, asperges en glasgroente in de toekomst te voorkomen.

De teelt en handel in groente en fruit kiest voor een revolutionair systeem om illegale arbeid tegen te gaan. Een keurmerk en afdoende controlemechanisme moet de bonafide van de malafide bedrijven scheiden. In eerste instantie geldt dat voor de champignonsector waar de dubieuze bedrijven met goedkopere kostprijs de goedbetalende telers verdringen.

Daar zijn maatregelen nodig, vonden twee telers die daardoor contracten verloren bij een Nederlandse supermarktketen. Ze stapten naar de Rabobank om de bank te wijzen op de nadelige effecten van het gebruik van constructies met Polen. De bank koos er vervolgens voor teelt en handel bij elkaar te brengen om plannen voor een keurmerk te bespoedigen.

Op twee andere fronten werd toen al gesproken over zo’n keurmerk. FNV Bondgenoten is de geestelijk vader van zo’n plan en kreeg juist dit najaar LTO mee om onderzoek te starten. Vanuit de handel startte een gelijktijdige initiatief, maar met meer impact. Afnemers riepen afzetpartijen op iets te doen aan de misstanden en als de markt het vraagt, komt het vanzelf.

Wim Baltussen, onderhandelaar van FNV Bondgenoten is verrast over de snelle ontwikkeling van het plan buiten de vakbonden om. “Het is een tamelijk stevige maatregel. De markt zou wel eens door het marktmechanisme opgeschoond kunnen worden.” Wel wil FNV dat zo’n keurmerk de weg vrij maakt voor cao-onderhandelingen.

Leo Welschen, secretaris van handelskoepel FrugiVenta, wijst op de transparantie die straks ontstaat. Telers die goed zijn voor personeel krijgen zo’n keurmerk. Telers en winkels zonder zo’n keurmerk zouden weleens te maken kunnen krijgen met maatschappelijke en milieu-organisaties. De organisaties doen dat ook al met residu-onderzoek en CO2-prestaties van bedrijven.
Er is wel een duidelijk verschil met de plannen van de vakbonden. FNV wilde de extra kosten terugverdienen met een opslag voor supermarkten. Dat aspect ontbreekt in dit plan. Welschen: “Het is andersom. Voor product zonder keurmerk kun je verwachten dat een lagere prijs zal ontstaan.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.