Home

Achtergrond 2 reacties

Greep op de markt krijg je niet

De vooruitzichten zijn goed voor de zuivelmarkt in 2011. Er is vraag in de wereld.

Zuivelfabrieken roepen vaak dat boeren te veel naar hen kijken voor een melkprijs waarbij zij op een acceptabele manier boer kunnen blijven. Anderhalf jaar geleden stonden melkveehouders bij hen op de stoep in een poging afspraken te maken over een kostendekkende melkprijs. Het kon niet zo zijn, redeneerden boze boeren, dat iedereen verdient aan melk en melkproducten behalve zijzelf.

De zuivelindustrie kon aan die boeren maar moeilijk uitgelegd krijgen dat, hoe groot de concerns intussen soms zijn, zij niet bij machte zijn de melkprijs te controleren. Helemaal duidelijk kwam dat niet over, en een paar weken later vond in de Belgische Ardennen de grootste demonstratieve melkuitrijactie ooit plaats.

Die focus op de toen lage prijs leidde tot de instelling van de Brusselse High Level Group, om met aanbevelingen te komen voor maatregelen voor meer grip op de boerenmelkprijs, inmiddels grotendeels opgenomen in een beleidsvoorstel van EU-Commissaris Ciolos.

Een van de aanbevelingen voor een betere melkprijs volgens het beleidsvoorstel is het oprichten van producentenorganisaties die afspraken maken over de melkprijs met zuivelfabrieken. Voorzitter Geert Koopstra van het Productschap Zuivel haalde vorige week op de nieuwjaarsreceptie zijn schouders enigszins op voor die wat naïeve aanbeveling. In de wereld van vandaag, zo is Koopstra’s boodschap, is er geen denken aan dat zelfs grote zuivelondernemingen ook maar enigszins de melkprijs naar hun hand kunnen zetten.

En zo is het. Wat wel kan, is je behalve op het melken te richten op de plaatsen in de keten waar meer geld wordt verdiend. Dat kan in coöperatief verband, maar ook door kaas te maken en die zelf te vermarkten.
Het goede nieuws van de nieuwjaarsreceptie is dat Koopstra positief is over zuivelmarkt voor 2011 en daarna. Er is wereldwijd goede vraag naar zuivelproducten.
Die wetenschap verzacht enigszins het uitblijven van de voorspelde zachte landing van het quotumtijdperk.

Foto

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Jeroen

  Nu is er een tekort in Oekraine aan melk, maar er zijn ook nog veel melkfabrieken, wat helpt in de onderhandeling.
  Zullen er echt geen "prijs" afspraken zijn tussen de grote jongens.
  Als je melk die helemaal leeg "geroofd" al voor 50 eurocent in de shopt ligt en de rest los word verkoopt er geen betere melkprijs mogelijk??

 • no-profile-image

  Cor

  Die High Level Group On Milk was eigenlijk ook een grote aanfluiting, zijn met weinig nieuws aangekomen. Grip op een markt kan je wel degelijk krijgen, als voorbeeld Peijnenburg, zij konden wel de prijs krijgen die ze wilden, of in ieder geval er dichtbij komen. Je moet zorgen dat je de markt regeert, bepaald hoeveel produkt daar te krijgen is, dan bepaal je prijs.
  Door restrictie op produktie toe te pasen beheers je aanbod, door dit flexibel te maken kan je pieken en dalen aanpakken, heel simpel, heel doeltreffend en kost overheden niets.
  Want de overheidskosten zijn het hekele punt. Nu krijgen voedselproducenten subsidies om voedsel zo goedkoop mogelijk te maken, dus indirect een subsidie aan de consument. Dat stelsel wil men vanaf dus kunnen alleen degenen die het goedkoopst produceren overblijven met alle gevolgen van dien, zoals vraagtekens bij kwaliteit en welzijn, verpaupering van produktiezone's, maar ook de beschikbaarheid van voedsel.
  Het hele quotering-verhaal is een onderhandelingkwestie in het WTO, World Trade Organisation, U leest het goed, Trade, dus handel, zij maken dus de dienst uit aldaar, en dat moet veranderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.